Kritiky.cz > Speciály > Po čem muži touží - O filmu

Po čem muži touží - O filmu

PoCemMuziTouzi
PoCemMuziTouzi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V září vstu­pu­je do kin  nová fil­mo­vá kome­die reži­sé­ra Rudolfa Havlíka Po čem muži tou­ží. Režisér spo­leč­ně se spi­so­va­tel­kou Radkou Třeštíkovou se roz­hod­li vyprá­vět s humo­rem a nad­sáz­kou pří­běh o věč­ném sou­pe­ře­ní muž­ské­ho a žen­ské­ho svě­ta.  Rudolf Havlík má za sebou road movie Zejtra napo­řád a roman­tic­kou kome­dii Pohádky pro Emu, pro úspěš­nou spi­so­va­tel­ku Radku Třeštíkovou to nao­pak bude prv­ní rea­li­zo­va­ný scé­nář.

Hrdinou pří­bě­hu je cha­risma­tic­ký cynik Karel Král (Jiří Langmajer). Trochu šovi­nis­ta a sar­kas­tic­ký sym­paťák, na kte­ré­ho ženy letí. Pracuje jako šéf­re­dak­tor časo­pi­su Playboy a s ničím se moc nemaz­lí. Jeho osob­ní život však není zrov­na pří­kla­dem vyrov­na­nos­ti. S exman­žel­kou (Andrea Hoffmannová) se hádá nejen kvů­li sedm­nác­ti­le­té dce­ři Julii (Sara Sandeva), kte­ré Karel leze krkem kvů­li své­mu cho­vá­ní.

Karlův nezá­vaz­ný způ­sob živo­ta jed­no­ho dne dosta­ne hned něko­lik ran. Přijde o prá­ci, z níž ho vyho­dí kvů­li prů­švi­hům a pokle­su pro­dej­nos­ti časo­pi­su, býva­lá man­žel­ka a dce­ra ho opět naštvou, nezná­má žena mu nabou­rá auto a na jeho mís­to je dosa­ze­na pohled­ná mla­dá šéf­re­dak­tor­ka Leona (Táňa Pauhofová).  Karel je na dně a spo­leč­ně s nej­lep­ším kama­rá­dem Čestmírem (Matěj Hádek) to vyře­ší po chlap­sku -  opi­je se a v dob­ro­druž­né noci si pře­je, aby se stal ženou, pro­to­že „žen­ský to mají v živo­tě mno­hem jed­no­duš­ší a on je na tom kvů­li nim bíd­ně.“

Ráno se Karel pro­bu­dí, ale už to není Karel. Díky noč­ní alko­ho­lic­ké „jízdě“ a věd­mě Zoltaně (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pou­ze fyzic­ky. Karel, vlast­ně již Karla, se musí vyrov­nat  nejen s novým vzhle­dem, ale vymys­let i kry­cí pří­běh pro své náh­lé zmi­ze­ní. A hlav­ně se nau­čit fun­go­vat v žen­ském těle a zjis­tit, zda to mají ženy oprav­du snaz­ší?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70218 s | počet dotazů: 236 | paměť: 72253 KB. | 12.04.2024 - 19:50:39