Kritiky.cz > Články > Přísaha

Přísaha

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jack Nicholson ve vyni­ka­jí­cím režij­ním sním­ku Seana Penna....Cesta do pek­la je dláž­dě­na dob­rý­mi úmys­ly…

Policista a váš­ni­vý rybář Jerry Black (Jack Nicholson) si prá­vě uží­vá večír­ku, kte­rý mu při­pra­vi­li jeho kole­go­vé u pří­le­ži­tos­ti jeho odcho­du do důcho­du, kdyžto se vět­ši­na detek­ti­vů z jeho oddě­le­ní začne sjíž­dět na mís­to, kde byla nale­ze­ná bru­tál­ně zabi­tá holčička.Black se k ním při­dá a když pak jde onu smut­nou zprá­vu ozná­mit jejím rodi­čům, zapří­sáh­ne se mat­ce na kříž, že vra­ha najde!A ten je chy­cen už za pár hodin – je jím retar­do­va­ný indi­án (Benicio Del Toro), kte­rý se sko­ro oka­mži­tě při­zná a násled­ně spáchá sebevraždu.Jerry ale nevě­ří tomu, že on byl oním pra­vým vra­hem a nepouš­tí myš­len­ku na chy­ce­ní vra­ha, kte­rý prav­dě­po­dob­ně je zod­po­věd­ný i za řadu podob­ných zločinů.Odjíždí do poklid­né­ho Nevadské měs­teč­ka, kde nachá­zí nový smy­sl své­ho živo­ta v nově nale­ze­né rodi­ně, kte­rou pro něj je bar­man­ka Lori (Robin Wright Penn) a její dce­ra Chrissy (Pauline Roberts).Zároveň je ale ocho­ten zdát se vše­ho jen pro­to, aby pra­vé­ho vra­ha dopa­dl…

Přísaha je v pořa­dí již tře­tí režij­ní sní­mek (Vyvrhel-Indian Runner, Křižovatka smr­ti – Crossing Gurad, The) her­ce Seana Penna a zatím­co napří­klad v před­cho­zích Křižovatkách smr­ti doká­zal, že je vel­mi dob­rý reži­sér, nicmé­ně už ne tak dob­rý scé­náris­ta, tak u Přísahy si nemo­hu vyna­chvá­lit obo­jí, ovšem men­ší háček je v tom, že Přísaha není Pennův autor­ský sní­mek, ale jen režijní.Těžké to bře­me­no, kte­ré zatím Penn nezvlá­dá (tj. ono psa­ní) teď pře­vza­la man­žel­ská dvo­ji­ce Jerzy a Marry Olson Kromlowski a napsa­li jej na námět scé­ná­ře k fil­mu Stalo se za bílé­ho dne a kni­hy Slib – obo­jí od Friedricha Durrenmatta.

Stejně jako Stalo se za bílé­ho dne je i Přísaha kri­mi thriller s prv­ky dramatu.Nebo naopak?Přísaha je totiž výpo­věď o lid­ské duši, ale kvů­li atrak­tiv­nos­ti ji auto­ři oba­li­li do toho­to mno­hem pří­stup­něj­ší­ho žánru.Penn si tak odne­sl nomi­na­ci na Zlatou pal­mu v Cannes, nicmé­ně sní­mek v ame­ric­kých kinech propadl.Návrat ke sta­ré dob­ré fil­ma­ři­ně se tedy Pennovi z komerč­ní­ho hle­dis­ka nijak zvlášť nevy­ve­dl a doby, kdy lidé stá­li fron­ty na kva­lit­ní sním­ky a niko­liv komerč­ní trhá­ky, na kte­ré je posla­la rekla­ma, jsou už asi dáv­no pryč.

Přesto je Přísaha oprav­du podařená.Nádherná plejá­da her­ců hra­je moc pěk­ně, hud­ba Hanse Zimmera a Klause Badelta je nád­her­ná a Penn a jeho kame­ra­man Chris Menges ser­ví­ru­jí jeden nád­her­ný záběr za druhým!Nicméně na úspěš­ný sní­mek to asi nesta­čí, mě ho ale nezbý­vá nic než dopo­ru­čit…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k Blindspot S05E03 - Existential Ennui1. června 2020 Titulky k Blindspot S05E03 - Existential Ennui Je při rozjeté akci prostor pro vlastní pocity a naslouchání vnitřnímu hlasu? I za takovou cenu, že by to nakonec celou akci mohlo ohrozit? To se dozvíte v novém dílu seriálu […] Posted in Titulky
  • The Walking Dead: World Beyond6. března 2023 The Walking Dead: World Beyond Původní seriál The Walking Dead skončil loni v listopadu a já si vzpomněl na tento ztracený článek, který jsem vytvořil krátce po vydání spin-offu "The World Beyond". Když jsem zmerčil […] Posted in Zajímavosti
  • Simpsonovi se vrací: 35. série s hvězdným českým dabingem5. června 2024 Simpsonovi se vrací: 35. série s hvězdným českým dabingem Simpsonovi se vrací na obrazovky s novou, již 35. sérií. Fanoušci se mohou těšit na osvědčený český dabing s hvězdnými hlasy, jako jsou Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus a Ivana […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Crow, The (1994)16. února 2016 Crow, The (1994) Někdo je schopný pro úspěch i zabíjet. Jiný musí zemřít, aby se stal legendou! Rokový muzikant Eric a jeho snoubenka Shelly jsou zavražděni čtyřčlenným gangem. Za jejich smrt však […] Posted in Horory
  • Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode4. prosince 2018 Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode Ve velkofilmu Jan Žižka se to doslova hemží světově uznávanými hereckými osobnostmi. Producent a režisér Petr Jákl prozradil, komu byla svěřena role krále Zikmunda, přezdívaného „liška […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Eragon14. září 2010 Eragon Do kin právě vkročil tento film na poli fantazy a upřímně řečeno, byl dosti očekávaný. Mnoho lidí v něm vidělo nástupce Pána prstenů, jiní zase tvrdili, že to […] Posted in Recenze
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […] Posted in Filmové recenze
  • Farma SK – 8. série – 64. díl30. května 2017 Farma SK – 8. série – 64. díl https://www.youtube.com/watch?v=jLOKXQ3yNWw Posted in Reality show
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • whitedot121. dubna 2003 SVATÝ Aranžmá filmu na mě zapůsobilo dojmem frankensteinské obludy, poskládané z částí dříve živých těl a zelektrizované k umělému křepčení. Základní schéma je špiónsky až bondovsky laděné, […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41267 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71531 KB. | 13.06.2024 - 22:58:50