Kritiky.cz > Speciály > Poslední aristokratka

Poslední aristokratka

C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg
C:\Users\marti_000\Documents\ACTUAL PROJEKTY\ARISTOKRATKA\PRESS KIT\foto press kit\PA-poster-RGB.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

SYNOPSE

Rodilý Newyorčan Frank zís­ká díky svým šlech­tic­kým před­kům dáv­né rodo­vé síd­lo - zámek Kostka. Potomek emi­gran­tů se tak po více než čty­ři­ce­ti letech chys­tá s dce­rou Marií a tem­pe­ra­ment­ní ženou Vivien na vel­ký návrat do Čech. Čerství aris­to­kra­té jsou nezna­lí míst­ních pomě­rů a nepo­lí­be­ní čes­kou rea­li­tou, někdej­ší vlast a zámec­ký život zna­jí jen z pra­sta­rých vyprá­vě­ní pří­buz­ných. Záležitosti spo­je­né s navrá­ce­ním majet­ku pro ně řeší práv­ní zástup­ce Benda. Po pří­jez­du rodi­na zjiš­ťu­je, že se zámek nachá­zí ve sta­vu pozvol­né­ho roz­kla­du, stra­nou veš­ke­ré­ho spo­le­čen­ské­ho dění. Jedinými stá­lý­mi oby­va­te­li Kostky jsou zpá­teč­nic­ký kas­te­lán Josef, bodrá hos­po­dy­ně paní Tichá a hypo­chon­dric­ký údrž­bář Krása. Zatímco osa­zen­stvo Kostky pozvol­na pro­ci­tá z mátož­né­ho spán­ku pore­vo­luč­ních deva­de­sá­tých let, rodi­na Kostkových sto­jí před těž­kou vol­bou, zda gene­ra­ce­mi vybu­do­va­né síd­lo pro­dat a vrá­tit se do Ameriky, nebo se poku­sit zámek Kostka zachrá­nit. Film vzni­kl pod­le stej­no­jmen­né kni­hy Evžena Bočka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53227 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71816 KB. | 14.07.2024 - 06:44:32