Kritiky.cz > Recenze knih > Objevuj s námi! Fousky a ocásky

Objevuj s námi! Fousky a ocásky

Fousky
Fousky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také vám při­jde nad­lid­ský úkol nau­čit svo­je dvou­le­té dítě bar­vy, pro­ti­kla­dy, zvu­ky zví­řat a roz­díl mezi pru­hy a pun­tí­ky? Mohla by vám k tomu pomo­ci vese­lá kníž­ka Fousky a ocás­ky. Je děla­ná tak ako­rát do dět­ské ruky – má dokon­ce ouško, vhod­né k pře­ná­še­ní, pev­né strán­ky a vese­lé obráz­ky, kte­ré děti zaujmou hned na prv­ní pohled.


V titul­ku kníž­ky je Objevuj s námi! čemuž kníž­ka plně dosto­jí – pro­vá­ze­jí jí zví­řát­ka – lev, ryba, sova, krá­va a jelen – kaž­dý „má“ svou barev­nou dvou­strán­ku, kte­rá se k němu hodí. Pokud zví­řát­ko odklo­pí­te, obje­ví se otáz­ka či otáz­ky. Například u lva jsou to: Ukaž zví­ře s pun­tí­ky a Ukaž zví­ře s pru­hy. Na dvoj­strán­ce jsou potom nama­lo­vá­ni had, leo­pard, slo­ni, kro­ko­dýl, tygr, papouš­ci, opi­ce a také ne zce­la běž­ná zví­řa­ta, u nichž i rodič může chví­li tápat. Nicméně odpo­vě­di jsou na prv­ní pohled jas­né – pun­tí­ky má gepard, pru­hy tygr. V rybí říši, kde je prů­vod­cem kla­di­voun mají děti najít šest barev duhy. Jsou jimi nama­lo­vá­ni vod­ní živo­či­cho­vé – napří­klad rak, cho­bot­ni­ce, hvěz­di­ce, ryby, škeble, moř­ský koník nebo med­úza.  Na dvoj­strán­ce se sovou mají děti uká­zat malé a vel­ké ptá­ky. Vybírat mohou z páva, kach­ny, sovy a dal­ších pes­t­ro­ba­rev­ných a růz­ně vel­kých ope­řen­ců. Další dvoj­strán­ka nás zave­de do pro­stře­dí far­my.  Tentokrát se „ptá“ krá­va, a to: „Ukaž zví­ře, kte­ré dělá tyto zvu­ky: Búú! Chro! Béé! Mňau! Haf! Íhahá!“ Jelen „zaúko­lu­je“ děti, aby našly v lese 5 žalu­dů, 5 mocho­můrek a 5 lis­tů, což není slo­ži­tý úkol.  Na ouš­ku kni­hy u kaž­dé dvou­strán­ky je ješ­tě doplň­ko­vá roz­ví­je­jí­cí otáz­ka, rea­gu­jí­cí na dané téma – vybí­zí k pojme­no­vá­ní všech zob­ra­ze­ných vod­ních živo­či­chů, k urče­ní toho, co mají spo­leč­né­ho všich­ni ptá­ci, vyjme­no­vá­ní všech zví­řat žijí­cích na far­mě nebo všech zví­řat, žijí­cích v lese.
Knížka je vese­lá a hra­vá – jed­no­du­še zob­ra­ze­ná zví­řa­ta mají vese­lé obli­če­je, jed­not­li­vé úko­ly roz­ví­je­jí dět­ské myš­le­ní a před­sta­vi­vost, vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti, moto­ric­ké doved­nos­ti a schop­nost uče­ní se novým věcem.


  • Ilustrace: Steve Mack
  • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
  • Vydal: Albatros Media a.s. - Egmont
  • Počet stran: 10
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz za cenu 212 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92594 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71846 KB. | 20.07.2024 - 21:05:40