Kritiky.cz > Recenze knih > Robert Galbraith: Hedvábník

Robert Galbraith: Hedvábník

Hedvabnik
Hedvabnik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hedvábník je po úspěš­ném „Volání Kukačky“ dru­hým pří­pa­dem Cormorana Strika. A jaká že je záplet­ka ten­to­krát? Podivínský spi­so­va­tel Owen Quine se ztra­tí, a tak si jeho žena najme sou­kro­mé­ho detek­ti­va Strika, aby ho našel a zjis­til tak, kde je. Není to však nic nezvyk­lé­ho, pro­to­že to není popr­vé, co by se Quine uchý­lil na pár dnů do ústra­ní. Ale s při­bý­va­jí­cí­mi dny je stá­le jas­něj­ší, že za Quinovým zmi­ze­ním je něco víc. Spisovatel totiž před svým zmi­ze­ním dokon­čil ruko­pis, ve kte­rém nehez­ky popsal a zne­u­ctil jeho zná­mé. A vydá­ním toho­to díla by tak mno­ho zmí­ně­ných osob v romá­nu moh­lo mít nema­lé potí­že. A teh­dy, kdy je Quine nale­zen zavraž­dě­ný, začí­ná boj s časem a pát­rá­ní po sku­teč­ném moti­vu a Quinovo nebez­peč­né­mu vra­ho­vi.

K. Rowlingová (ali­as Robert Galbraith) nasta­vi­la Voláním Kukačky lať­ku hod­ně vyso­ko. Na Hedvábníka jsem se nesku­teč­ně těši­la – ať už na sym­pa­tic­kou vyšet­řo­va­tel­skou dvo­ji­ci – Cormorana Strika s jeho asi­s­tent­kou Robin Ellacottovou, nebo na per­fekt­ně, do detai­lu pro­myš­le­ný a gra­du­jí­cí detek­tiv­ní pří­běh. Nicméně musím podotknout, že jsem byla poně­kud zkla­ma­ná. Nevím, zda je pří­liš­ným nad­še­ním z pře­de­šlé­ho romá­nu Volání Kukačky, nebo oprav­du tím, že Hedvábník byl ten­to­krát slab­ší.

Námět je skvě­lý, cha­rak­te­ry jed­not­li­vých postav jsou krás­ně vylí­če­ny… Rowlingová umí psát skvě­le, k tomu nemám žád­né výtky. Ale jinak jich pár mám. Příběh a tápá­ní po vra­ho­vi mi při­šlo nesmír­ně zdlou­ha­vé, až jsem se do čte­ní někdy muse­la pře­má­hat. Ale na dru­hou stra­nu Rowlingová píše tak, že je pro mě nemož­né kni­hu v polo­vi­ně odlo­žit, i když mě moc neba­ví. Je to tím, že vím, že autor­ka má vždyc­ky něco scho­va­né­ho v ruká­vu a na nás při­pra­ve­né­ho. A to má i v hed­váb­ní­ko­vi, jen v men­ším měřít­ku.

Nelíbily se mi zdlou­ha­vé odstav­ce zabí­ra­jí­cí klid­ně celou stra­nu doslo­va o ničem. Nesmysluplné věty popi­su­jí­cí lon­dýn­ské uli­ce a restau­ra­ce mi při­šlo jako jed­ny z nej­nud­něj­ších, jaké jsem kdy čet­la. Kdyby se autor­ka více sou­stře­di­la na pří­běh a neza­hr­no­va­la by do děje tolik nepo­třeb­ných podrob­nos­tí, ten­to román by se tak stal čti­věj­ším a cel­ko­vě lep­ším, měl by vět­ší grá­dy.

Ale když se dosta­ne­te ke zda­ři­lé­mu závě­ru, uvě­do­mí­te si, že pře­se všech­ny zby­teč­né pasá­že a pro­dlu­žo­vá­ní je Hedvábník stá­le kva­lit­ní detek­tiv­kou, kte­rou bych dopo­ru­či­la kaž­dé­mu. Na tako­vou autor­ku, jako je Rowlingová, je Hedvábník sla­bým dílem, nicmé­ně ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi kni­ha­mi stá­le pat­ří mezi před­ní best­selle­ry.

 Druhý pří­pad Cormorana Strika urči­tě dopo­ru­ču­ji pře­číst, pokud máte rádi zábav­né detek­tiv­ní čte­ní s pře­kva­pi­vým závě­rem. Nevadí, pokud jste nečet­li prv­ní díl, ale pokud ano, tak je to jedi­ně dob­ře. Jsou tu men­ší sou­vis­los­ti a odboč­ky do Strikovy minu­los­ti, kte­ré pocho­pí­me lépe, pokud už o něm něco víme. Také se mi líbi­lo, jak se vyví­jel a pro­hlu­bo­val vztah Strika a jeho asi­s­tent­ky Robin, to bylo moc vtip­né. Takže Hedvábník nena­bí­zí jen napě­tí, dob­ro­druž­ství a vyšet­řo­vá­ní, ale i poba­ve­ní.


 • Autor:Robert Galbraith (pseu­do­nym J. K. Rowlingové)
 • Žánr:svě­to­vá belet­rie, román, detek­tiv­ka
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydá­ní:16.02.2015

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Robert Galbraith: Ve službách zla5. srpna 2016 Robert Galbraith: Ve službách zla Nezapomenutelná dvojice detektiv Cormoran Strike společně s asistentkou Robin již potřetí! Ve službách zla je název, který tuto knihu vystihuje dokonale. Robin totiž jednoho dne dorazí […] Posted in Recenze knih
 • Robert Galbraith: Volání Kukačky25. května 2016 Robert Galbraith: Volání Kukačky Volání Kukačky je prvním případem detektiva Cormorana Strika. Největším lákadlem na tento titul je jistě ten fakt, že autorem je jistý „Robert Galbraith“, což je pouze pseudonym (jak se po […] Posted in Recenze knih
 • BOX Bradavická knihovna9. prosince 2022 BOX Bradavická knihovna Úžasný box "Bradavická knihovna", které vydalo Nakladatelství  Albatros, by neměla chybět v žádné knihovničce knihomola či fanouška kouzelných příběhů ze světa Harryho Pottera.  Tento […] Posted in Recenze knih
 • Harry Potter a Fénixův řád20. března 2018 Harry Potter a Fénixův řád Harry Potter se opět nenudí. Poté, co se v Kvikálkově objeví Mozkomoři je Harry předvolán k disciplinárnímu řízení na Ministerstvu kouzel za porušení zákazu čar a kouzel nezletilých […] Posted in Recenze knih
 • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […] Posted in Recenze knih
 • Dům draka | S1 EP1: Uvnitř epizody (HBO)22. srpna 2022 Dům draka | S1 EP1: Uvnitř epizody (HBO) Posted in Videa
 • The Cloverfield Paradox9. února 2018 The Cloverfield Paradox Netflixu se na letošním superbowlu podařil celkem husarský kousek. Delší dobu očekávaný třetí snímek z univerza Cloverfield, který vznikal pod názvem God Particle. Se divákům představil […] Posted in Filmové recenze
 • Hiteumaen (2020)3. dubna 2020 Hiteumaen (2020) Našlapaná Akční jízda z Jížní Koree!Hlavní hrdina je neúspěšný spisovatel komiksových knížek, ale když se jednoho večera pořádně ožere, tak napíše komiks o jeho životě jakožto […] Posted in Krátké recenze
 • Waxwork II: Lost in Time (1992)28. prosince 2011 Waxwork II: Lost in Time (1992) Voskové muzeum skončilo v plamenech, ale tím to ještě všechno nekončí! Markovi a Sarah se na poslední chvíli podaří uniknout z hořících trosek muzea a oba se po strastiplném zážitku […] Posted in Horory
 • BETA Star Wars Battlefront4. listopadu 2020 BETA Star Wars Battlefront Uvidíme, co více můžeme očekávat od hry Star Wars Battlefront. Nejedná se o první titul, který si hráči mohli zahrát. Již před deseti lety jsme mohli okusit hraní s našimi hvězdnými […] Posted in Retro games

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32424 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72059 KB. | 25.04.2024 - 17:13:02