Kritiky.cz > Speciály > Predátor: Evoluce - ŽOLDÁK

Predátor: Evoluce - ŽOLDÁK

Predator
Predator
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Boyd Holbrook září coby Quinn McKenna, býva­lý člen spe­ci­ál­ní­ho armád­ní­ho koman­da, kte­rý se stal námezd­ným vojá­kem. „Původní Predátor byl legen­dár­ní, tak­že je to pro mě čest a pri­vi­le­gi­um moci se vrá­tit se Shanem po 30 letech zpět a zno­vu tu věc obje­vit.”

            Svou posta­vu popi­su­je tak­to: „Když Quinna potká­me popr­vé, nemá moc pro co žít. Je odlou­če­ný od své ženy a syna a neda­ří se mu. Když vesmír­ná loď s Predátory hava­ru­je v Mexiku, dělá tam zrov­na žol­dá­ka. Provádí tam taj­nou ope­ra­ci a sna­ží se dostat část vyba­ve­ní lodi, kte­ré našel, na svou adre­su do Států. Potřebuje důkaz – nikdo mu neu­vě­ří. Bohužel jeho syn Rory, kte­rý trpí poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra, to obje­ví. A jakmi­le to obje­ví, začne to zkou­mat a postup­ně dává dohro­ma­dy sklá­dač­ku, kte­rá i díky jeho nevin­nos­ti a čis­té dět­ské zvě­da­vos­ti, odstar­tu­je lavi­nu pro­blé­mů.“

            „Mohli bys­te pros­tě říct, že tohle je pří­běh o otci a syno­vi,“ říká Holbrook. „McKennova ces­ta vede od pros­té­ho „nebýt otec, nebýt odpo­věd­ný” k tomu, že se stá­vá vůd­cem a zno­vu se stá­vá otcem, zase má něja­ký smy­sl. Jednou z výraz­ných hod­not, kte­ré ten­to pří­běh obsa­hu­je, je soudrž­nost rodi­ny. McKenna je prak­tic­ký chlap a neví, jak s Rorym zachá­zet. Hodně jsem pře­mýš­lel o tom, že McKennovo neštěs­tí pra­me­ní z toho, že je od Roryho odlou­čen. Nemá tam to emoč­ní spo­je­ní a má vel­ké pro­blémy s tím, jak se vypo­řá­dat s jeho autis­mem. To je Quinnova vel­ká chy­ba. Nakonec se ale s Rorym najdou a my pocho­pí­me, proč se navzá­jem nezna­li a jak se zase dali dohro­ma­dy.”

            Holbrook vzpo­mí­ná na prv­ní natá­če­cí den, kdy se spo­lu s ostat­ní­mi „Pošuky” obje­vil v Quinnově domě. „Zkoušeli jsme scé­nu a mlu­vi­li jsme o ní, pro­to­že jsme nemě­li k dis­po­zi­ci žád­né dia­lo­gy. Pak jsme šli na oběd a Shane se vrá­til do své­ho vozu, kde psal. Po obě­dě nám uká­zal nové strán­ky. Takhle tří­dí, co je důle­ži­té. Je v tom skvě­lý.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI18. září 2018 Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI - První „Predátor” se měl původně jmenovat „Lovec” (Hunter). - Shane Black se ve filmu Predátor objeví jako Hawkins, první hlavní postava, kterou Predátor zabije - PREDÁTOR se točil 30 […] Posted in Zajímavosti
  • Predátor: Evoluce - VZHLED18. září 2018 Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že je důležité, aby film respektoval děj a minulost příběhu – neměnit to, ale aktualizovat. Whist dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ18. září 2018 Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ             Jake Busey hraje doktora Seana Keyese, vědeckého pracovníka, který studuje Predátory v projektu Stargazer. „Je to utajená skupina, která tyto mimozemšťany tajně studuje, a […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - DÍTĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - DÍTĚ             „Tenhle úžasný klučina byl pravděpodobně nejspolehlivějším hercem na place,” říká Black o Jacobu Tremblaym, který hraje Roryho. „Je to zázrak jednoho záběru.” Black dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - STARGAZER18. září 2018 Predátor: Evoluce - STARGAZER             Predátoři přišli na Zemi už před časem a lidi loví už nějakou dobu, takže to v současnosti není až takové tajemství. Vláda zřídila agenturu určenou výlučně pro ochranu lidí […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY18. září 2018 Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY             „Shane Black je tím, kdo stvořil žánr o přátelství mezi vojáky tak, jak ho známe dnes,” říká Keegan-Michael Key, který hraje Coylea.             „Na téhle roli mě nejvíc […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - SVALY18. září 2018 Predátor: Evoluce - SVALY Trevante Rhodes, který hraje Williamse, se při sledování původního Predátora jako dítě strašně bál. „Nedívám se kvůli tomu filmu a té sérii na strašidelné filmy od té doby, co mi bylo […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88037 s | počet dotazů: 219 | paměť: 72623 KB. | 19.05.2024 - 20:20:42