Kritiky.cz > Speciály > Predátor: Evoluce - POŠUCI

Predátor: Evoluce - POŠUCI

Predator
Predator
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            Hrdinům v cen­t­ru Predátora se lás­ky­pl­ně pře­zdí­vá „Pošuci”. Vede je Quinn McKenna (Boyd Holbrook), s kte­rým se potká­va­jí ve vojen­ském vězeň­ském auto­bu­su. Pošuci jsou sku­pi­nou vete­rá­nů s post­trau­ma­tic­kou stre­so­vou poru­chou, kte­ří se zna­jí ze sku­pi­no­vé tera­pie: Williams (Trevante Rhodes), Coyle (Keegan-Michael Key), Baxley (Thomas Jane), Lynch (Alfie Allen) a Nettles (Augusto Aguilera).

            „Jsou kaž­dý úpl­ně jiný, přes­to si jsou hod­ně podob­ní. Všichni tou­ží po spo­je­ní a po bra­tr­ství, kte­ré kdy­si měli,” říká Williams.

            „Shane byl vel­mi cit­li­vý na to, aby bylo zřej­mé, že to jsou zlo­me­né lid­ské bytos­ti, ne komik­so­vé posta­vy nebo klauni,“ říká Keegan-Michael Key. „Hledali jsme rov­no­váhu v tom, kolik idi­o­syn­kra­tic­ké­ho cho­vá­ní může­me vyka­zo­vat, aby to neby­lo přespří­liš. Shane si chtěl být jis­tý, že tam bude v urči­té míře humor, ale nechtěl z nich udě­lat čer­no­bí­lé posta­vy. Chtěl, aby byli schop­ní cítit bolest a strach a aby doká­za­li cítit nejis­to­tu a pochyb­nos­ti. A záro­veň aby byli hod­ně, váž­ně hod­ně dob­ří v tom, co děla­li. Jsou to vydě­děn­ci sto­jí­cí mimo spo­leč­nost. Netušili, jest­li ješ­tě někdy v živo­tě dosta­nou pří­le­ži­tost dělat svo­ji prá­ci – natož bojo­vat s mimo­zem­ský­mi váleč­ní­ky. Proto mys­lím, že by to ozna­če­ní mělo být lás­ky­pl­né. A také mys­lím, že to je také jed­na z těch věcí typu: „Hele, nebu­deš s mým malým brá­chou mlu­vit takhle – to můžu jenom já“. McKenna nám může říkat Pošuci. Ale pokud nám řek­ne Pošuci někdo jiný, zabi­je­me ho,” smě­je se. „Zabijeme je.”

„Shane mi je popsal tak, že jsou všich­ni zni­če­ní z vál­ky, ať už bojo­va­li v jaké­ko­liv,” říká Jane. „Nejsou začle­ně­ní zpát­ky do spo­leč­nos­ti tak, aby si při­pa­da­li pro­duk­tiv­ní, jako nor­mál­ní čle­no­vé spo­leč­nos­ti, což způ­so­bu­je spous­tu pro­blé­mů. Co se sta­ne, když tyhle chla­pí­ky šoup­ne­te do mimo­řád­ných pod­mí­nek, když se vám tady obje­ví pří­šer­ní lov­ci z jiné pla­ne­ty? Začíná jim vel­ké dob­ro­druž­ství, ve kte­rém mají pří­le­ži­tost v pra­xi uplat­nit někte­ré doved­nos­ti, kte­ré se nau­či­li. Všichni mají váž­né pro­blémy, ale když se mají posta­vit nepří­te­li, všech­ny tyhle srač­ky zmi­zí a oni fun­gu­jí jako dob­ře pro­ma­za­ná maši­na. Trénink se neztra­til, když něco dělá­te tisíc­krát, je to hlu­bo­ko ve vaší sva­lo­vé pamě­ti, v duši.”

            „Je to sku­pi­na vojá­ků, kte­ří jsou na kole­nou a pada­jí stá­le dolů, ale i když jsou na dně, jsou tady pro svo­je lidi a klid­ně by pro ně zemře­li. V tom je něco vel­mi humán­ní­ho,” říká Jane.

            „Všechny spo­ju­je to, že nema­jí niko­ho kolem sebe,” říká Black. „Oni si jsou navzá­jem vším, co mají. Tahle par­ta při sobě drží, pro­to­že když jsou sami, utí­ka­jí jim myš­len­ky do veli­ce podiv­ných a zlých míst. Jedině pro­střed­nic­tvím kon­tak­tu s ostat­ní­mi lid­mi, kte­ří je udr­žu­jí v kli­du, mohou zno­vu šláp­nout na plyn a vyra­zit na posled­ní misi. Misi, kte­rou nikdo neschvá­lil ani nena­ří­dil, misi ve kte­ré se pros­tě nějak nevy­svět­li­tel­ně ocit­li, ale do kte­ré šli s myš­len­kou, „Nikdo o nás nemá vyso­ké míně­ní, všich­ni nás ode­psa­li. Myslí si, že jsme všich­ni mago­ři. Takže dokud bude­me bez svých léků, proč bychom se nemoh­li cho­vat jako totál­ní šílen­ci a neza­bi­li tu věc?““


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI18. září 2018 Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI - První „Predátor” se měl původně jmenovat „Lovec” (Hunter). - Shane Black se ve filmu Predátor objeví jako Hawkins, první hlavní postava, kterou Predátor zabije - PREDÁTOR se točil 30 […] Posted in Zajímavosti
  • Predátor: Evoluce - VZHLED18. září 2018 Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že je důležité, aby film respektoval děj a minulost příběhu – neměnit to, ale aktualizovat. Whist dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ18. září 2018 Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ             Jake Busey hraje doktora Seana Keyese, vědeckého pracovníka, který studuje Predátory v projektu Stargazer. „Je to utajená skupina, která tyto mimozemšťany tajně studuje, a […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - DÍTĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - DÍTĚ             „Tenhle úžasný klučina byl pravděpodobně nejspolehlivějším hercem na place,” říká Black o Jacobu Tremblaym, který hraje Roryho. „Je to zázrak jednoho záběru.” Black dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - STARGAZER18. září 2018 Predátor: Evoluce - STARGAZER             Predátoři přišli na Zemi už před časem a lidi loví už nějakou dobu, takže to v současnosti není až takové tajemství. Vláda zřídila agenturu určenou výlučně pro ochranu lidí […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY18. září 2018 Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY             „Shane Black je tím, kdo stvořil žánr o přátelství mezi vojáky tak, jak ho známe dnes,” říká Keegan-Michael Key, který hraje Coylea.             „Na téhle roli mě nejvíc […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - SVALY18. září 2018 Predátor: Evoluce - SVALY Trevante Rhodes, který hraje Williamse, se při sledování původního Predátora jako dítě strašně bál. „Nedívám se kvůli tomu filmu a té sérii na strašidelné filmy od té doby, co mi bylo […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14525 s | počet dotazů: 219 | paměť: 72404 KB. | 24.04.2024 - 14:22:52