Kritiky.cz > Speciály > Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ

Predátor: Evoluce - VĚDKYNĚ

Predator
Predator
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            Olivia Munn září v roli evo­luč­ní bio­lož­ky Dr. Casey Brackettové. „Casey je špič­kou ve svém obo­ru, věd­ky­ně, kte­rá zkou­má, jak se tvo­ro­vé mění a při­způ­so­bu­jí,” říká Munn. „Je na sezna­mu CIA a na vlád­ním sezna­mu lidí, kte­ré je tře­ba oka­mži­tě oslo­vit, pokud dojde ke kon­tak­tu s inte­li­gent­ní mimo­zem­skou for­mou živo­ta. Takže tohle je něco, na co celý život čeká a neví, zda to vůbec někdy při­jde. A najed­nou ji zavo­la­jí. Potřebují její zna­los­ti. Stalo se něco, o čem neby­la nikdy doo­prav­dy pře­svěd­če­ná, že by moh­lo nastat.”

            „Je to něco, na co se těši­la celý život, ale je to děsi­vé a nesku­teč­né. Zapálí to něco hlu­bo­ko uvnitř jí - je to ztě­les­ně­ním toho, co stu­do­va­la,” říká Munn. “Pronásledují ji a ona chce toho Predátora chy­tit. Chce to stu­do­vat, být tomu nablíz­ko, komu­ni­ko­vat, mlu­vit s tím, dotknout se toho, ale záro­veň boju­je o život. Je to smě­si­ce rados­ti a šíle­né­ho stra­chu.“

Munn říká, že hlav­ním důvo­dem její účas­ti ve fil­mu je Shane Black. „Shane píše sty­lem 80. let. Je hla­sem osm­de­sá­tek.” Když ale dosta­la nabíd­ku na účast ve fil­mu popr­vé, odmít­la ji. O své posta­vě nevě­dě­la nic víc než to, že jde o hlav­ní žen­skou hrdin­ku. „Ve vel­kých fil­mech jako je ten­to to bývá obvykle spo­je­né s milost­ným pří­bě­hem. Odmítla jsem to, ale vrá­ti­li se a řek­li mi, že se se mnou chce Shane setkat a že jde o věd­ky­ni, ne o roman­ti­ku. Tak jsem se sešla se Shanem. Líbí se mi jeho ener­gie a pří­stup k tomuhle fil­mu. I když jde o vel­ký film, bylo to, jako kdy­bychom toči­li nezá­vis­lý film, pro­to­že Shane je také herec. Nikdy jsem nevi­dě­la film tako­vé­ho roz­sa­hu, kte­rý by vzni­kal tak intim­ním způ­so­bem.“

            Munn říká, že se pro svou posta­vu inspi­ro­va­la něko­li­ka lid­mi zejmé­na ze své rodi­ny. „Jsem Američanka v prv­ní gene­ra­ci. Moje rodi­na byla čín­ská, ale při­šla z Vietnamu v den, kdy skon­či­la vál­ka. Když při­je­la moje mat­ka se svý­mi 8 sou­ro­zen­ci do Ameriky, nemě­li žád­né pení­ze, ale nako­nec zís­ka­li řadu titu­lů. Ze všech se sta­li věd­ci, léka­ři, uči­te­lé a inže­ný­ři.“ Munn se pro roli Casey inspi­ro­va­la pře­de­vším svou sestře­ni­cí, kte­rá se věnu­je nezisko­vé prá­ci. „Nikdy neví­me, kde je, ale vždyc­ky je jis­té, že je na něja­kém nebez­peč­ném mís­tě, kde jí je nej­víc potře­ba.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI18. září 2018 Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI - První „Predátor” se měl původně jmenovat „Lovec” (Hunter). - Shane Black se ve filmu Predátor objeví jako Hawkins, první hlavní postava, kterou Predátor zabije - PREDÁTOR se točil 30 […] Posted in Zajímavosti
  • Predátor: Evoluce - VZHLED18. září 2018 Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že je důležité, aby film respektoval děj a minulost příběhu – neměnit to, ale aktualizovat. Whist dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ18. září 2018 Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ             Jake Busey hraje doktora Seana Keyese, vědeckého pracovníka, který studuje Predátory v projektu Stargazer. „Je to utajená skupina, která tyto mimozemšťany tajně studuje, a […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - DÍTĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - DÍTĚ             „Tenhle úžasný klučina byl pravděpodobně nejspolehlivějším hercem na place,” říká Black o Jacobu Tremblaym, který hraje Roryho. „Je to zázrak jednoho záběru.” Black dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - STARGAZER18. září 2018 Predátor: Evoluce - STARGAZER             Predátoři přišli na Zemi už před časem a lidi loví už nějakou dobu, takže to v současnosti není až takové tajemství. Vláda zřídila agenturu určenou výlučně pro ochranu lidí […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY18. září 2018 Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY             „Shane Black je tím, kdo stvořil žánr o přátelství mezi vojáky tak, jak ho známe dnes,” říká Keegan-Michael Key, který hraje Coylea.             „Na téhle roli mě nejvíc […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - SVALY18. září 2018 Predátor: Evoluce - SVALY Trevante Rhodes, který hraje Williamse, se při sledování původního Predátora jako dítě strašně bál. „Nedívám se kvůli tomu filmu a té sérii na strašidelné filmy od té doby, co mi bylo […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92330 s | počet dotazů: 219 | paměť: 72656 KB. | 24.05.2024 - 23:55:10