Kritiky.cz > Speciály > Predátor: Evoluce

Predátor: Evoluce

Predator
Predator
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový film série Predátor reži­sé­ra Shanea Blacka při­ná­ší zpět do divo­či­ny již­ní Georgie z nej­zaz­ších kou­tů vesmí­ru výbuš­nou honič­ku. Nejsmrtonosnější lov­ci vesmí­ru nyní při­chá­ze­jí sil­něj­ší, chytřej­ší a nebez­peč­něj­ší než kdy­ko­liv před­tím. Před vyhu­be­ním může lid­skou rasu uchrá­nit pou­ze par­ta šíle­ných ex-vojáků a evo­luč­ní bio­lož­ka.

Herecká sesta­va, kte­rou reží­ru­je Shane Black pod­le scé­ná­ře, pod kte­rým je pode­psán spo­lu s Fredem Dekkerem, je mimo­řád­ná. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Thomas Jane, Alfie Allen, Augusto Aguilera a Sterling K. Brown. Film PREDÁTOR: EVOLUCE pro­du­ku­je John Davis, kte­rý vde­chl sérii Predátor život. Kamera Larry Fong; výpra­va Martin Whist; střih Harry B. Miller III a Billy Weber; spe­ci­a­lis­té fil­mo­vých tri­ků Jonathan Rothbart a Matt Sloan.

            Shane Black je kro­mě psa­ní sen­zač­ních fil­mů včet­ně Smrtonosné zbra­ně a reží­ro­vá­ní fil­mů jako Iron Man 3, Správní chla­pi a Kiss Kiss Bang Bang také herec. Asi nej­ví­ce se pro­sla­vil rolí Hawkinse v Predátorovi, kla­si­ce z roku 1987, kte­rou reží­ro­val John McTiernan. Ale, jak říká Black, „Predátor v tomhle fil­mu je ten nej­smr­to­nos­něj­ší a nej­hro­zi­věj­ší ze všech.“

„O tři­cet let poz­dě­ji je to pořád ten samý Predátor, ale během té doby se sám gene­tic­ky zdo­ko­na­lil,“ říká John Davis. „Tohle není pře­dě­láv­ka nebo nová ver­ze. Tohle je série, kte­rou jste před 30 lety milo­va­li. Tohle jsou násled­ky toho, co se sta­lo. Tohle je to, co se dělo uply­nu­lé 3 deká­dy. Jsou hor­ší a vět­ší – vyvi­nu­li se. Tohle není Predátor vaše­ho táty.”

„Myslím, že tohle je jed­na z těch sérií, kte­rou lidé milu­jí napříč gene­ra­ce­mi,” říká Davis. „Ten úpl­ně prv­ní Predátor je pořád celo­svě­to­vě popu­lár­ní a pro­dá­vá se po celém svě­tě pro­střed­nic­tvím kabe­lo­vek a stre­a­mů. Je těž­ké uvě­řit, že o 30 let poz­dě­ji tenhle film divá­ky pořád okouz­lu­je, gene­ra­ci za gene­ra­cí.”

Za nej­vět­ší poctu, kte­rou mohl pro­ká­zat ori­gi­ná­lu, pova­žu­je Black nale­ze­ní správ­ných her­ců, mezi kte­rý­mi by fun­go­va­lo to samé par­ťác­tví, kte­ré mezi sebou měly posta­vy v Predátorovi. Boyd Holbrook září jako Quinn McKenna, žol­dák, kte­rý se ocit­ne v čele týmu vyslou­ži­lých vojá­ků vyrá­že­jí­cích pro­ti smr­tí­cí­mu vetřel­ci. „Všechno to jsou vojá­ci, na kte­ré se dáv­no zapo­mně­lo,“ říká Black. „Jsou to out­si­de­ři sto­jí­cí mimo spo­leč­nost. Všichni jsou zlo­me­ní. Z toho nebo ono­ho důvo­du je všech­ny zača­li pova­žo­vat za nedů­vě­ry­hod­né a nepři­ja­tel­né, pro­to­že je něco zlo­mi­lo. Ale nějak se sta­lo, že se našli navzá­jem. Nejsou elit­ním týmem vojá­ků. Tyhle chláp­ky sto­jí tro­chu úsi­lí, být hod­ní, ale pořád tam je jis­kra, kte­rá čeká na zapá­le­ní. Probleskuje v nich nezni­či­tel­ný duch a tohle je pro ně pří­le­ži­tost, jak se vrá­tit do živo­ta, a při výpra­vě pro­ti pří­še­rám pod­po­ru­jí jeden dru­hé­ho. Minimálně jsou to lidé, kte­ré bys­te si pro tohle prav­dě­po­dob­ně vybra­li, jsou fakt drs­ní, když jde do tuhé­ho. Mají elán, mají kuráž a jsou k sobě navzá­jem nesmír­ně loa­jál­ní.”

„Když si to vez­me­te kolem a kolem, tak par­ta vydě­děn­ců zachrá­ni­la svět,” říká Davis. „Možná jsou moc vel­cí cvo­ci na to, aby se báli tam, kde by to bylo namís­tě.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI18. září 2018 Predátor: Evoluce - ZAJÍMAVOSTI - První „Predátor” se měl původně jmenovat „Lovec” (Hunter). - Shane Black se ve filmu Predátor objeví jako Hawkins, první hlavní postava, kterou Predátor zabije - PREDÁTOR se točil 30 […] Posted in Zajímavosti
  • Predátor: Evoluce - VZHLED18. září 2018 Predátor: Evoluce - VZHLED             Při prvním setkání se výtvarník Martin Whist a Shane Black shodli, že je důležité, aby film respektoval děj a minulost příběhu – neměnit to, ale aktualizovat. Whist dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PREDÁTOR18. září 2018 Predátor: Evoluce - PREDÁTOR             PREDÁTOR je hereckým debutem Briana Prince, 207 cm vysokého parkurového umělce. Jakmile oblékl kostým Predátora, shlížel na své nepřátele ze skoro 215 cm.             „Dopředu […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ18. září 2018 Predátor: Evoluce - RODINNÝ ODKAZ             Jake Busey hraje doktora Seana Keyese, vědeckého pracovníka, který studuje Predátory v projektu Stargazer. „Je to utajená skupina, která tyto mimozemšťany tajně studuje, a […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - DÍTĚ18. září 2018 Predátor: Evoluce - DÍTĚ             „Tenhle úžasný klučina byl pravděpodobně nejspolehlivějším hercem na place,” říká Black o Jacobu Tremblaym, který hraje Roryho. „Je to zázrak jednoho záběru.” Black dodává, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - STARGAZER18. září 2018 Predátor: Evoluce - STARGAZER             Predátoři přišli na Zemi už před časem a lidi loví už nějakou dobu, takže to v současnosti není až takové tajemství. Vláda zřídila agenturu určenou výlučně pro ochranu lidí […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - PILOT18. září 2018 Predátor: Evoluce - PILOT             Augusto Aguilera, který hraje záhadného Nettlese, viděl původního Predátora jako malý kluk. „Shane Black byl můj hrdina,” říká Aguilera. O své postavě říká: „Shane mi řekl, že […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY18. září 2018 Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY             „Shane Black je tím, kdo stvořil žánr o přátelství mezi vojáky tak, jak ho známe dnes,” říká Keegan-Michael Key, který hraje Coylea.             „Na téhle roli mě nejvíc […] Posted in Speciály
  • Predátor: Evoluce - SVALY18. září 2018 Predátor: Evoluce - SVALY Trevante Rhodes, který hraje Williamse, se při sledování původního Predátora jako dítě strašně bál. „Nedívám se kvůli tomu filmu a té sérii na strašidelné filmy od té doby, co mi bylo […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20621 s | počet dotazů: 222 | paměť: 72035 KB. | 14.07.2024 - 21:31:40