Kritiky.cz > Recenze knih > Psí záchranářky - Štěně pro štěstí - podaří se Kim vylepšit si známky ve škole nebo bude muset přejít jinam?

Psí záchranářky - Štěně pro štěstí - podaří se Kim vylepšit si známky ve škole nebo bude muset přejít jinam?

CBCcHDqWAAESB9Q
CBCcHDqWAAESB9Q
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Paní Bensonová byla vel­mi rázná ang­lič­ti­nář­ka, kte­rá hned jak ráno vešla do tří­dy, ozná­mi­la dětem, že jim opra­vi­la písem­ky. Všichni, dokon­ce i tříd­ní lump Dennis Catwright z ní měli nahná­no. Sice na děti nikdy nekři­če­la, ale měla pros­tě auto­ri­tu. Před písem­kou pro­bí­ra­li živo­to­pi­sy a ten posled­ní byl o Marii Curie. Kim byla ner­vóz­ní. V tom­to téma­tu dost pla­va­la a písem­ka byla hod­ně důle­ži­tá, jak ji na to konec­kon­ců upo­zor­ni­li i rodi­če. Ovšem zatím­co její kama­rád­ky Saša a Taylor dosta­li výbor­né znám­ky, na té Sašině písem­ce se skvě­la čer­ve­ná čtyř­ka. Kim jen stě­ží zadr­že­la slzy. Saša ji sice povzbu­di­la, že se nic nedě­je, ale Kim byla zdr­ce­ná.

Paní Bensonová už byla zpát­ky u tabu­le a pro­hlá­si­la, že tím­to skon­či­li uči­vo živo­to­pi­sů a půjdou k její oblí­be­né kni­ze Dobrodružství Toma Sawyera. Když hodi­na skon­či­la, tak se k utě­šo­vá­ní při­da­la i Taylor. Bylo to způ­so­be­no i tím, že Kim nemě­la moc času. Koneckonců se věno­va­la psí­mu klu­bu, což bylo vel­mi časo­vě nároč­né. Druhý den hned po vyu­čo­vá­ní Kim spě­cha­la ke své skříň­ce, aby moh­la co nej­rych­le­ji do psí­ho klu­bu. U skří­něk se potka­la se Sašou, kte­rá byla dosud u zuba­ře. Saša měla zají­ma­vé zprá­vy o jejich nové zákaz­ni­ci do psí­ho klu­bu. Chtěla však počkat ješ­tě i na Taylor, což vypa­da­lo slib­ně.

Nemohly se jí však dočkat, až ji najed­nou uvi­dě­ly, ale neby­ly z toho moc nad­še­né. Vedle ní šla totiž Brianna. Ta byla dří­ve vůči Taylor hod­ně zlá a dokon­ce s děv­ča­ty sou­pe­ři­la, pro­to­že si spo­lu se svo­jí mamin­kou ote­vře­ly hod­ně podob­ný psí klub. Brianna se sice poz­dě­ji omlu­vi­la za své nečest­né cho­vá­ní, ale i tak ji děv­ča­ta nemě­la ráda. Nakonec se všech­ny sluš­ně roz­lou­či­ly, ale Taylor pro­nes­la, že s nimi Bryanna bude sedět u obě­da. Saša neby­la vůbec pře­svěd­če­ná o tom, že je to dob­rý nápad. Nakonec došlo i na novou zákaz­ni­ci psí­ho klu­bu - paní Bensonovou.

Další díl ze série, kon­krét­ně čtvr­tý, opět výbor­ný, tak jak je to u knih s téma­ti­kou zví­řat běž­né. Obálka děla­ná kla­sic­ky tak, jak u před­cho­zích dílů, oprav­du výbor­ná čet­ba, dopo­ru­ču­ju. Má 200 stran.

  • Autor: Daphne Mapleová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 06. 09. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88180 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72257 KB. | 24.05.2024 - 03:18:40