Kritiky.cz > Recenze knih > Doktorka Micka - Nešikovné štěně - pomůže maličkému Čendu zkušená doktorka pro zvířátka?

Doktorka Micka - Nešikovné štěně - pomůže maličkému Čendu zkušená doktorka pro zvířátka?

98872554 doktorka micka nesikovne stene
98872554 doktorka micka nesikovne stene
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0049973591 doktorka micka nesikovne stene a101f0f18879 v

Doktorka Micka usi­lov­ně plet­la. Burák zatím pra­co­val na pla­ká­tu, kte­rý měl varo­vat před nebez­pe­čím. Otvíral se totiž nový bazén a všech­na zví­řát­ka se tam těši­la. Burák však vymys­lel řadu upo­zor­ně­ní, co by se v bazé­nu nemě­lo dělat, napří­klad zákaz běhá­ní oko­lo bazé­nu nebo varo­vá­ní, aby se pla­va­lo opa­tr­ně. Burák dok­tor­ku Micku vel­mi uzná­val, avšak nyní ji sle­do­val s neli­bos­tí. Obával se totiž, že to, co ple­te, bude pro něho. Měli prázd­nou čekár­nu. Všichni byli totiž v novém bazé­nu. Klid se měl však brzy změ­nit v bou­ři. Micka i Burák se chys­ta­li také do bazé­nu za zába­vou. Ovšem zazvo­nil tele­fon. Burák při­jal hovor. V jed­né z hlav­ních rolí byl bazén.

Zranilo se tam ště­ně. Micka s Burákem nased­li do sanit­ky a uhá­ně­li smě­rem k bazé­nu. Micka řídi­la sice straš­ně, ale na dru­hé stra­ně vědě­la, co dělá. Přijeli k bazé­nu, ovšem nemě­li kde zapar­ko­vat. Ale Micka si vědě­la rady. Pak hned uhá­ně­li dovnitř. V šat­ně se k sobě tisk­la zví­řát­ka a vypa­da­la vystra­še­ně. Zraněné bylo ště­ně Čenichálek, kte­ré­mu říka­li Čenda. Čenda naří­kal a seděl v kaluži vody, kte­rá byla růžo­vá. Burákovi došlo, že Čenda krvá­cí. Micka mu šep­ta­la, aby byl v kli­du, jinak všech­ny vydě­sí. Micka se vyda­la s Burákem pomo­ci Čendovi.

Roztomilý pří­běh, tak jak je to u toho­to typu knih běž­né. Kdo má rád zví­řa­ta, tak ho to jis­tě bude bavit. Je to psa­né přes­ně tako­vou tou for­mou, jakou pou­ží­va­jí autor­ky těch­to knih, pře­de­vším ty ang­lic­ké. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 96 stran.

  • Autor: Jane Clarkeová
  • Žánr: pohád­ka
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní:07. 03. 2019

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96516 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71502 KB. | 24.06.2024 - 05:58:41