Kritiky.cz > Recenze knih > Miluju koně - vše o koních, jak vznikly, jak se rodí hříbata, jak se starat a mnoho jiného

Miluju koně - vše o koních, jak vznikly, jak se rodí hříbata, jak se starat a mnoho jiného

JM Frey Author
JM Frey Author
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha začí­ná před­sta­ve­ním malé hol­čič­ky, deví­ti­le­té Sofie, pro kte­ré jsou koně vším a úpl­ně nej­víc milu­je své­ho pony­ho Hvězdičku, klis­nič­ku ple­me­ne Hafling. Hned v prv­ní kapi­to­le se kni­ha zao­bí­rá ces­tou od pra­ko­ně k jez­dec­ké­mu koni. Jako všech­no, tak i tohle zví­ře má za sebou evo­lu­ci. Například v Anglii a Severní Americe se našli zka­me­ně­li­ny živo­čiš­né­ho dru­hu, kte­rý byl pra­pře­dek dneš­ní­ho koně, a to už před 50 mili­o­ny lety. Z toho­to pra­před­ka se zača­li koně tepr­ve vytvá­řet před čtyř­mi mili­o­ny lety. Ovšem během doby ledo­vé vymře­li všu­de mimo Evropy a Asie. O mno­ho let poz­dě­ji při­ve­zl koně Kryštof Kolumbus ze Španělska do Ameriky.

Neexistují pou­ze koně, kte­ré jsou ustá­je­ní. Například v pří­rod­ní chrá­ně­né oblas­ti Merfelder Bruch v Německu žijí ve vol­né pří­ro­dě divo­cí koně. Ti oprav­dov­ští to však nejsou, nicmé­ně se liší od koní­ků domá­cích. Lidé se o tyto divo­ké koně nesta­ra­jí, pou­ze jen při­dá­va­jí na zimu seno. Kromě toho­to jinak nema­jí kon­takt s dal­ší lid­skou civi­li­za­cí. Ovšem je zají­ma­vé, že hřeb­ci, kte­ří jsou rok sta­ří, se odchy­tá­va­jí, vykas­t­ru­jí a dáva­jí pro­dat do draž­by. Je zají­ma­vé, že tito koně jsou vhod­ní i pro rodi­nu, přes­to, že nejsou zvyklí na lid­ský kon­takt. Jedná se o pla­vé koně s kohout­ko­vou výš­kou až metr a čty­ři­cet cen­ti­me­t­rů.

V Americe jsou za divo­ké koně pova­žo­vá­ni mustan­go­vé. Tito koně žijí v odleh­lých čás­tech Severní Ameriky a už je tomu dáv­no, co je zača­li vyu­ží­vat kov­bo­jo­vé. Používají se do rodea a ješ­tě před­tím se však musí zkro­tit, pro­to­že do doby než se s tím­to pro­ce­sem začne, nikdy neby­li v kon­tak­tu s člo­vě­kem. Dosahují kohout­ko­vé výš­ky až metr pade­sát cen­ti­me­t­rů. Kniha se věnu­je i ana­to­mii koně, dokon­ce se zde řeší, že i tako­vé vel­ké zví­ře musí cho­dit k zuba­ři, noč­ní můře vět­ši­ny lidí. Dokonce i hří­ba­tům vypa­dá­va­jí zuby podob­ně jako dětem mléč­né. Samozřejmě se v kni­ze řeší i porod a mno­ho dal­ší­ho.

Výborná kni­ha, vel­mi pouč­ná. Kdo má rád koně a zví­řa­ta vše­o­bec­ně, tak z této kni­hy bude mít urči­tě radost. Najde se tu plno uži­teč­ných infor­ma­cí a kro­mě toho jsou zde i krás­né fot­ky - i na obál­ce. Rozhodně dopo­ru­ču­ju a má 128 stran.

  • Autor: Marie Frey
  • Žánr: popu­lár­ně - nauč­né pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 03. 12. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65957 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72225 KB. | 19.05.2024 - 18:51:19