Kritiky.cz > Recenze knih > Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce - podaří se Zelenopláštníkům očistit své jméno?

Spirit Animals: Soumrak strážců – Kamenné srdce - podaří se Zelenopláštníkům očistit své jméno?

41Twzlf07L. UX250
41Twzlf07L. UX250
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Princezna Song byla mla­dá dáma, kte­rá momen­tál­ně měla sta­ros­ti. Přecházela netr­pě­li­vě po své kom­na­tě v porad­ní cita­de­le. Chtěla totiž poprosit své­ho otce, aby se moh­la zúčast­nit na prv­ním zase­dá­ní od doby, co se skry­li před úto­kem Žerfa. Ovšem jeli­kož byla dce­rou čun­gské­ho císa­ře, bylo jí jas­né, že bude muset vyna­lo­žit znač­né úsi­lí, aby jí to otec vůbec dovo­lil. Nyní na něj čeka­la, aby si s ním o tom moh­la pro­mlu­vit. Najednou sly­še­la ráz­né kro­ky - blí­žil se k její kom­na­tě otec. Dveře se ote­vře­ly a vstou­pil sám čun­gský císař, násle­do­va­ný vojá­ky - Přísežníky. Song muse­la sklo­pit oči a poklo­nit se, aby vůbec něče­ho u své­ho otce dosáh­la.

Když si ji cel­kem s neli­bos­tí pro­hlé­dl, řekl, že při­šel na její žádost - Song s ním chtě­la mlu­vit - ovšem neu­nik­lo jí, jak otec zle pohlí­ží na její šat zele­né bar­vy. Song nabra­la dech a ozná­mi­la otci, že by se chtě­la dru­hý den zúčast­nit zase­dá­ní rady. Císař nehnul brvou a jen pro­ne­sl, že je pou­ze pro vůd­ce Erdasu. Song chy­tal vztek, ale ovlád­la se. Začala otce pro­sit, ale i tak řekl ne. Song chtě­la pro­tes­to­vat, ale císař ji uml­čel ges­tem ruky. Ovšem, když mu slí­bi­la, že nebu­de mlu­vit a bude pou­ze pou­hým pozo­ro­va­te­lem, dal se obměk­čit a dovo­lil jí to s tím, že navíc bude stát za jeho židlí.

Kromě toho jí dopo­ru­čil, aby si na sebe vza­la vhod­něj­ší šaty - skry­tý význam jeho slov zna­me­nal coko­liv kro­mě zele­né bar­vy. Song rych­le sklo­pi­la oči, aby si otec nevši­ml, jak moc v ní clou­má hněv. Pak se uklo­ni­la pod­vo­li­la jeho roz­ka­zu, ovšem jen nao­ko. Když císař ode­šel, tak vědě­la, že nebu­de pou­hý pozo­ro­va­tel - chys­ta­la se důraz­ně pro­mlu­vit. Mezitím byl ven­ku před cita­de­lou Ronan, kte­ré­mu se zde vůbec nelí­bi­lo, ale nebyl sám. Spolu s ním tohle mís­to pozo­ro­va­la i Abeke, Mej-lin a Conor.

Pátý díl této série - byla jsem zvě­da­vá a odha­do­va­la jsem to tak půl na půl, že se mi to bude nebo nebu­de líbit - líbi­lo. Musím říct, že nevím, kam na ty nápa­dy spi­so­va­te­lé téhle série pořád cho­dí. Obálka opět per­fekt­ní. Je to výbor­ná série a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju. Má 192 stran.

  • Autor: Sarah Prineasová
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 08. 11. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93036 s | počet dotazů: 256 | paměť: 69473 KB. | 04.12.2023 - 21:12:29