Kritiky.cz > Recenze knih > Volání divočiny 1 - Putování začíná - přežijí mladí medvědi sami v divočině?

Volání divočiny 1 - Putování začíná - přežijí mladí medvědi sami v divočině?

pGpct1hWiq9bp7QnNhgdZ55H
pGpct1hWiq9bp7QnNhgdZ55H
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Matka med­vě­di­ce poví­da­la svým dětem pří­běh. Kallika byla opře­ná o mamin­ku a bed­li­vě poslou­cha­la a spo­lu s ní i její bra­tr Taqqiq. Ten však byl na roz­díl od sest­ry troš­ku živěj­ší, pros­tě nevy­dr­žel nikdy dlou­ho v kli­du. Například nyní během mamin­či­na vyprá­vě­ní plá­cal tlap­ka­mi do zdí sně­ho­vé­ho brlo­hu. Jejich mamin­ka vyprá­vě­la o oblo­ze, na kte­ré je sesku­pe­ní hvězd, jenž se jme­nu­je Velká med­vě­di­ce Silaluka. Ta utí­ká kolem doko­la oko­lo Hvězdy bez­pe­čí. Kallika chtě­la vědět, proč tomu tak je, i přes­to, že to dáv­no vědě­la díky mamin­či­nu vyprá­vě­ní, ale stá­le se na to pta­la. Taqqiq se po mamin­či­ně vyprá­vě­ní dal do spán­ku a jeho sest­ra ho za chví­li napo­do­bi­la.

Kallika se pro­bu­di­la a kolem ní bylo až děsi­vé ticho. Dovnitř jejich brlo­hu pro­ni­ka­lo světlo,l kte­ré zaost­ři­lo i na její­ho bra­t­ra a mamin­ku. Kallika se neu­dr­že­la budi­la Taqqiqa. Nakonec ho donu­ti­la, aby si s ní šel hrát ven, pro­to­že utich­la bou­ře. Maminka však brouk­la s oči­ma zavře­ný­ma, že jenom pod dozo­rem. Kallika až pře­kva­pe­ním nad­sko­či­la, mys­le­la si totiž, že jejich mamin­ka Nisa spí. Nakonec šli ven všich­ni. Oba dva mla­dí med­vě­di se honi­li po sně­hu a páli­li po sobě kou­le­mi z něj. Taqqiq udě­lal však men­ší chy­bu, když hrou­du sně­hu poslal pří­mo na mamin­ku.

Ta mu uštědři­la výchov­ný polí­ček a zave­le­la, že je čas opat­řit si něco k jídlu. Taqqiq se zají­mal o to, proč je tak zata­že­no. Máma Nisa pro­nes­la, že je pro ně mlha důle­ži­tá, pro­to­že se můžou při­blí­žit ke kořisti nepo­zo­ro­va­ně. Dostali až k ledu, respek­ti­ve k díře v něm. Nisa měla pocit, že cítí tule­ně. Svoje děti necha­la opo­dál a sama se při­blí­ži­la k otvo­ru. Kallika a Taqqiq měli naká­zá­no být zti­cha. Nakonec se jí tule­ně poda­ři­lo chy­tit. Rozpárala ho a dala k jídlu dětem. Jenže najed­nou se k nim z mlhy začal blí­žit obrov­ský med­věd. Nisa zave­le­la k útě­ku.

Další série zača­la - tak by se dala parafrá­zo­vat tato kni­ha od toho­to autor­ské­ho jmé­na, v tom­to obo­ru už dáv­no zběhlé­ho. Jedná se o prv­ní díl a už z něj je jas­né, že to bude zase výbor­né. Obálka nád­her­ná, není tomu oprav­du co vytknout - Erin Hunterová, mimo­cho­dem pseu­do­nym šes­ti auto­rek a jed­né redak­tor­ky, je pros­tě spi­so­va­tel­ské eso. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 288 stran.

  • Autor: Erin Hunterová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Albatros
  • Datum vydá­ní: 24. 09. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35210 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71839 KB. | 18.07.2024 - 15:38:35