Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze Wolverine - 60 %

Recenze Wolverine - 60 %

wolwerine
wolwerine
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wolverine (Hugh Jackman) je mutant, kte­rý se scho­vá­vá před lid­mi a svě­tem v jes­ky­ni v lese. Osud ale chtěl, aby své schop­nos­ti ješ­tě jed­nou pou­žil. Nebo snad napo­sle­dy vyu­žil? Wolverinův klid v pus­ti­ně tak pře­ru­ší malá Japonka Yukio (Rita Fukushima), kte­rá má pro něj vzkaz od dáv­né­ho pří­te­le, mis­tra Yashidy (Hal Yamanouchi). Wolverin se s ním pak setká­vá v Japonsku a pozná­vá i jeho syna Shingena (Hirojuki Sanada) a vnuč­ku Mariko (Tao Okamoto). Zaujme ho i dok­tor­ka Viper (Světlana Chodčenkova). Pak ale dojde k men­ší­mu zvra­tu, kte­rý vyús­tí v pohřeb Yashidy. A pro­to­že má Wolverine vytří­be­ný čich, tak i na pohřbu zací­tí zápo­rá­ky, čle­ny Jakuzy. Při boji o Mariku zpo­čát­ku Wolverin s Yuiko pro­hrá­va­jí, ale s pomo­cí pří­te­le Mariko, Harady (Will Yun Lee), nako­nec zís­ka­jí pře­va­hu. A od této chví­le začí­ná útěk ústřed­ní­ho páru před zlo­čin­ci až do úpl­né­ho kon­ce. Ten je tro­chu pře­kva­pi­vý, ale jak už to v dob­ro­druž­ných fil­mech bývá, tak tro­chu před­ví­da­tel­ný.

Námět k fil­mu vytvo­ři­li Frank Miller (kres­líř komik­sů) a Chris Claremont (komik­so­vý scé­náris­ta), scé­nář pak napsa­li Christopher McQuarrie (X-Men) a Mark Bomback (Smrtonosná past 4.0).

Za zmín­ku sto­jí kame­ra Rosse Emeryho (Proroctví), kte­rý fil­mu dodal sviž­né tem­po, ale v někte­rých sek­ven­cích bych uví­ta­la poma­lej­ší sní­má­ní (někte­ré bojo­vé scé­ny).

Jednotlivé obra­zy pak vhod­ně dopl­ní hud­ba Marca Beltramiho, kte­rý byl nomi­no­ván na Oskara za fil­my 3:10 Vlak do Yumi a Smrt čeká všu­de.

Z herec­kých výko­nů je nej­za­jí­ma­věj­ší výkon H.Jackmana. Jeho fyzic­ké počí­ná­ní a pře­kva­pi­vě i psy­chic­ké pro­žit­ky půso­bí pře­svěd­či­vě a „lid­sky“. Z dal­ších postav se mu pak sna­ží sekun­do­vat R.Fukushima a T.Okamoto, hlav­ně v bojo­vých scé­nách. V těch pak samo­zřej­mě exce­lu­jí čle­no­vé Jakuzy, ale i H.Sanada a W.Y.Lee.

Film reží­ro­val James Mangold (3:10 Vlak do Yumi, Walk the Line). Pod jeho vede­ním vzni­kl akč­ní, dob­ro­druž­ný a sci-fi film s troš­kou roman­ti­ky. Ten, kdo shléd­nul sérii fil­mů X-man, se ale může cítit tro­chu zkla­ma­ný. Mutantů je ve fil­mu oprav­du poskrov­nu, děj se týká více jed­not­liv­ců a bojov­ní­ků Jakuzy. Bojové scé­ny jsou pěk­ně pro­ve­de­né, ale vět­ši­nou od počát­ku čitel­né a před­ví­da­tel­né. Působivá je pak scé­na na stře­še rych­lo­vla­ku, kde se urči­tě zkom­bi­no­va­ly herec­ké výko­ny se zvlášt­ní­mi a vizu­ál­ní­mi efek­ty. Je zají­ma­vé, že auto­ři zapra­co­va­li do děje výbuch v Nagasaki.

Pro fanouš­ky Wolverina či mutan­tů může být film zpes­t­ře­ním série X-Menů, ale postrá­dá mutant­skou spo­lu­prá­ci a bojov­nost. Půjdete-li se navíc podí­vat na sní­mek ve 3D, sta­ne­te se sou­čás­tí bojo­vých stře­tů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54841 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71636 KB. | 16.06.2024 - 13:52:36