Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze Drsňačky - 55 %

Recenze Drsňačky - 55 %

drs
drs
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V New Yorku pro­bí­há poli­cej­ní zátah a jako vždy při něm exce­lu­je zvlášt­ní agent­ka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nej­lep­ší poli­cajt­ka. Je inte­li­gent­ní, schop­ná a ambi­ci­óz­ní. Jediné, v čem „troš­ku“ pokul­há­vá, jsou mezi­lid­ské vzta­hy. Po úspěš­ném záta­hu má šan­ci na pový­še­ní, ale má to háček. Musí uká­zat své schop­nos­ti při pří­pa­du v Bostonu. Její prá­ce v Bostonu ale nezačne zrov­na nej­lé­pe. Svým pří­jez­dem totiž pře­ka­zí vyšet­řo­vá­ní poli­cajt­ky Shannon Mullins (Melissa McCarthy). Shannon vyrůs­ta­la v uli­cích Bostonu, má ráz­nou pusu a pro ránu nejde dale­ko. Jejich spo­lu­prá­ce na pří­pa­du je tak zpo­čát­ku naru­še­na vzá­jem­ný­mi nevra­ži­vost­mi. Příkaz šéfa je ale jas­ný - ty dvě spo­lu musí spo­lu­pra­co­vat za kaž­dých okol­nos­tí. A tak začí­ná jejich spo­leč­né vyšet­řo­vá­ní, kte­ré pro­vě­řu­je nejen jejich schop­nos­ti a doved­nos­ti, ale také lid­ské strán­ky.

Scénář k fil­mu vytvo­ři­la Katie Dippold, pro kte­rou je to sice fil­mo­vá prvo­ti­na, ale zku­še­nos­ti má již z kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu „Parks and Recreation“. Pro S.Bullock napsa­la roli „per­fekt­ní“ poli­cajt­ky, ale jinak neprak­tic­ké ženy. Oproti tomu S.Mullins dosta­la vět­ší pro­stor, pro­to­že jí byla dána role „drsňač­ky“, kte­rá i žije svůj život. Jejich spo­leč­né scé­ny jsou zpo­čát­ku zají­ma­vé a komic­ké, pro­to­že při řeše­ní pro­blé­mů kaž­dá chce pou­žít své meto­dy, ale postu­pem času se to omr­zí a zevšed­ní. Navíc jejich kon­trast­ní cha­rak­te­ry se poma­lu sma­zá­va­jí a posta­vy tak ztrá­cí svou komič­nost.

Za kame­ru fil­mu si stou­pl Robert D.Yeoman (Yes Man), hud­bu vytvo­řil Michael Andrews (Bratři, jak se pat­ří), stři­hu se ujal Jay Deuby (Cyrus) a výkon­ným pro­du­cen­tem byl Michele Imperato (Alvin a Chipmunkové 2).

Režie se ujal Paul Feig (Ženy sobě), kte­rý je i sou­čas­ně i pro­du­cen­tem fil­mu. Pod jeho vede­ním tak vzni­kl film, kte­rý je sice kome­di­ál­ní, ale ješ­tě by se dalo tro­chu humo­ru při­dat. První zábě­ry fil­mu nejdří­ve při­pa­da­jí jako začá­tek Dallasu, ale v dal­ších scé­nách se již dostá­vá­me do dneš­ní rea­li­ty. Film svým zpra­co­vá­ním hod­ně při­po­mí­ná film Slečna Drsňák 2, ale Drsňačky jsou spíš hrubé a drs­né, než komic­ké. Z toho­to pohle­du by pak měl být film spíš dob­ro­druž­ný a akč­ní, pří­pad­ně až pak komic­ký.

Domnívám se, že auto­ři chtě­li vytvo­řit akč­ní kome­dii, ale ne zce­la se jim to poved­lo. Ve fil­mu jsou sice vtip­né scé­ny a hláš­ky, ale ješ­tě by to chtě­lo tro­chu vti­pu při­dat a zapo­jit do scé­nek i dal­ší posta­vy. Pozitivem pak je, že se divák podí­vá do bos­ton­ských uli­ček a barů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […] Posted in Filmové recenze
  • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […] Posted in Filmové recenze
  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […] Posted in Filmové recenze
  • Špión / Spy - 80%5. června 2015 Špión / Spy - 80% Název filmu zněl zprvu tajuplně, ale už po zhlédnutí filmové upoutávky jsme s holkami na film prostě musely jít. I když se film tváří zdánlivě jako akční bondovka, tohle od něj, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Špión (Spy) – Recenze – 50%26. května 2015 Špión (Spy) – Recenze – 50% Během špionážní akce, v níž má být zadržena dcera překupníka zbraní hromadného ničení, je zastřelen tajný agent CIA Bradley (Jude Law). Protože protivník zná totožnosti i všech ostatních […] Posted in Filmové recenze
  • Špión - O PRODUKCI25. května 2015 Špión - O PRODUKCI Jude Law běží o život 25 stop pod zemí. Je první den natáčení a herci i štáb se shromáždili v labyrintu vápencových jeskyní, které se táhnou asi 37 km pod pivovarem v Budě v Maďarsku. […] Posted in Speciály
  • Špión25. května 2015 Špión Susan Cooperová (Melissa McCarthy) je nenápadná kancelářská analytička CIA a opomíjená hrdinka, která stojí za nejnebezpečnějšími misemi CIA. Když ji ale její partner (Jude Law) […] Posted in Speciály
  • Krotitelé duchů: Nedotažený, nepříliš vtipný a plný stereotypek11. dubna 2024 Krotitelé duchů: Nedotažený, nepříliš vtipný a plný stereotypek   Erin (Kristen Wiig) a Abby (Melissa McCarthy) spolu na vysoké škole pracovaly na výzkumu paranormálních jevů, na jehož základech také publikovali knihu. Nyní o několik let […] Posted in Retro filmové recenze
  • Malá mořská víla (The Little Mermaid) – Recenze – 60 %25. května 2023 Malá mořská víla (The Little Mermaid) – Recenze – 60 % Nová Malá mořská víla, volně vycházející z díla Hanse Christiana Andersena, je hranou předělávkou Disneyho stejnojmenné animované klasiky z roku 1989, která započala období označované jako […] Posted in Filmové recenze
  • Malá mořská víla se vrací na plátna: Příběh lásky a dobrodružství pod hladinou23. května 2023 Malá mořská víla se vrací na plátna: Příběh lásky a dobrodružství pod hladinou Malá mořská víla se vrací na velké plátno s novou filmovou adaptací, která přinese kouzlo podmořského dobrodružství do kin. Tento rodinný a dobrodružný film se odehrává ve světě mořských […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28913 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71664 KB. | 18.06.2024 - 23:39:49