Kritiky.cz > Články > Revoluce je na spadnutí, třináctý kraj není mýtus… Světový fenomén Hunger Games se již potřetí blíží do českých kin!

Revoluce je na spadnutí, třináctý kraj není mýtus… Světový fenomén Hunger Games se již potřetí blíží do českých kin!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokračování fil­mu pod­le kniž­ní­ho best­selle­ru Hunger Games: Síla vzdo­ru se blí­ží. Knižní série Hunger Games se sta­la celo­svě­to­vým feno­mé­nem a zasáh­la již mili­o­ny fanouš­ků. Závěrečný díl kniž­ní tri­lo­gie roz­dě­li­li fil­ma­ři do dvou čás­tí, prv­ní z nich je jed­ním z nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů letoš­ní­ho pod­zi­mu. Filmová pre­mi­é­ra je v ČR naplá­no­vá­na na 20. lis­to­pa­du! K tomu­to ter­mí­nu při­pra­vu­je Nakladatelství Fragment vydá­ní best­selle­ru Hunger Games v audio ver­zi. Příběh nebez­pe­čí, lás­ky a útla­ku si tak bude­te moci vychut­nat popr­vé v novém pro­ve­de­ní, kte­ré­mu svůj hlas pro­půj­či­la oblí­be­ná hereč­ka Tereza Bebarová.

Katniss pře­ži­la opro­ti oče­ká­vá­ní boj v aré­ně i podru­hé. Odboj pra­cu­je napl­no a o dal­ším osu­du hlav­ní hrdin­ky roz­ho­du­jí jiní, kte­ří ji odvá­že­jí do tři­nác­té­ho kra­je. Dokáže se Katniss stát vůd­cem rodí­cí se revo­lu­ce a sym­bo­lem pro ostat­ní kra­je? Najde v sobě odva­hu posta­vit se moc­ným v čele s nemi­lo­srd­ným pre­zi­den­tem Snowem?

Do pre­mi­é­ry zbý­vá přes­ně šest týd­nů, už nyní si ale může­te pus­tit finál­ní trai­ler nebo si pře­číst kniž­ní před­lo­hu. Nakladatelství Fragment pro všech­ny fanouš­ky opět chys­tá u pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry sou­těž o skvě­lé ceny, kte­rá bude vyhlá­še­na v lis­to­pa­du na webu a face­boo­ku.

Jeden den před fil­mo­vou pre­mi­é­rou bude uve­de­na kom­plet­ní tri­lo­gie v audio ver­zi. Bestseller načet­la oblí­be­ná čes­ká hereč­ka Tereza Bebarová a bude k dis­po­zi­ci jako kla­sic­ké CD nebo v digi­tál­ní podo­bě na Audioteka.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10140 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71945 KB. | 25.04.2024 - 10:11:26