Kritiky.cz > Krátké recenze > Schodiště (2022) (seriál)

Schodiště (2022) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poctivá řeme­sl­ná a herec­ká Show. Příběh se zamě­řu­je na Michaela Petersona ( Colin Firth) spi­so­va­tel, kte­rý je obvi­něn z vraž­dy své man­žel­ky, kte­rá byla nale­ze­na mrt­vá pod scho­dy a je z toho 16 letý jus­tič­ní BOJ, kte­rý mě fakt bavil. První 4 epi­zo­dy jsou výbor­né, je tam nepří­jem­né dus­no ve vzdu­chu, hut­ná atmo­sfé­ra, emo­ci­o­nál­ní peklo všech zúčast­ně­ných je hma­ta­tel­né, je tu pořád­ný a důklad­ný inves­ti­gati­on ze stra­ny obha­jo­by a návlad­ních ( vel­mi detail­ní sbí­ra­ní důka­zů) měl jsem pocit, že oprav­du sle­du­ji lidi, kte­ří se tím živí a před­vá­dí ze sebe to nej­lep­ší, co umí, soud­ní líče­ní jsou tak­též vel­mi vypja­té, dia­lo­gy na úrov­ni a růz­né alter­na­ti­vy pádu ze scho­dů jsou až na krev vylo­že­ně syro­vé a nepří­jem­né. Druhé půl­ce lehce padá řetěz a zkrá­ce­ní na 6 epi­zod by bylo roz­hod­ně při­ja­tel­něj­ší. Scény s rodi­nou a dět­mi byly nejmé­ně zají­ma­vé a pro mne i zbytečné- tak tro­chu povin­ná vata dneš­ních seri­á­lů a fla­shbac­ky tu jsou vylo­že­ně otrav­né a mís­ty i dost matou­cí a hlav­ně vel­mi čas­té, ale i tak to byla pro mne kva­lit­ní fil­ma­ři­na i zába­va, roz­hod­ně jsem rád, že jsem tomu dal šan­ci. + chvá­la za soun­d­track a ústřed­ní zněl­ku ta byla boží. Příběh 4/5. Akce 1/5, Humor 1/5, Násilí 3/5, Zábavnost 4/5 Hudba 5/5, Vizuál 4/5, Atmosféra 5/5, Napětí 4/5, Emoce 4/5, Herci 5/5. 7.5/10.


Podívejte se na hodnocení Schodiště na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36237 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71755 KB. | 22.07.2024 - 16:57:46