Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin - 2. díl

Shingeki no Kyojin - 2. díl

Obrazen
Obrazen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Toho dne: Pád Shiganshiny (2. část)

Přeživší ze Shiganshiny se sna­ží dostat za zeď Rose, kde budou v bez­pe­čí. Sloužit jim k tomu mají lodě a vod­ní kanál zbu­do­va­ný pro dopra­vu mezi jed­not­li­vý­mi oblast­mi. Lodě jsou však brzy plné a titá­ni navíc pro­ni­ka­jí blí­že ke zdi Rose. Obyvatelé oblas­ti za zdí Rose se tak roz­hod­nou uzavřít brá­nu a zby­tek oby­va­tel Shiganshiny pone­chat jejich osu­du. Nepomůže ani Hannesovo nalé­há­ní.

Eren, Mikasa i Armin jsou mezi těmi, kdo se za zeď Rose dosta­li. Nedokáží se však rado­vat ze záchra­ny vlast­ní­ho živo­ta, když vědí, že spous­ta jejich spo­lu­ob­ča­nů je mrt­vá. Za zdí Rose je navíc nedo­sta­tek jíd­la i pro míst­ní, natož pro zachrá­ně­né ze Shiganshiny. Uprchlíci tak musí o jíd­lo bez­má­la bojo­vat, hla­do­ví a k tomu jsou nuce­ni poslou­chat uráž­ky míst­ních, kte­ří jsou roz­trp­če­ni tím, že musí poskyt­nout pomoc cizin­cům. Dokonce se nechá­va­jí sly­šet, že by bylo lep­ší, kdy­by titá­ni sněd­li více z nich. To nevy­dr­ží poslou­chat Eren, kte­rý má stá­le před oči­ma smrt své mat­ky, a zaú­to­čí na muže, kte­rý toto řekl. Svými kama­rá­dy je zasta­ven a odve­den. V ústra­ní se ale obo­ří i pro­ti nim a vykři­ku­je své neob­lom­né pře­svěd­če­ní, že se musí posta­vit titá­nům a že odmí­tá žít jako uprch­lík. Raději prý zemře, než by při­jal pomoc od lidí za zdí Rose. Na důkaz toho odmít­ne jíd­lo pochá­ze­jí­cí z této oblas­ti, kte­ré pro ně sehnal Armin. Mikasa mu však to něco, co ze vše­ho nej­víc vypa­dá jako bage­ta, pří­mo nacpe do úst a s tím mu při­po­me­ne posled­ní slo­va jeho mat­ky, kte­rá zně­la: „Erene, Mikaso, žij­te dále!“. Přesvědčuje Erena, že teď je pro ně důle­ži­té pros­tě pře­žít, a ne se pokou­šet stát hrdi­nou.

V rám­ci toho­to jed­no­ho dílu popo­sko­čí čas hned o dva roky dopře­du. Dozvídáme se, že zchrá­ně­ní Shiganshané a lidé z ostat­ních oblas­tí mezi zdmi Maria a Rose byli násle­du­jí­cí rok poslá­ni pra­co­vat, aby se zvý­šil pří­sun jíd­la. To však nepo­moh­lo, a tak vlá­da posla­la 250 000 ute­čen­ců ven od zdi Rose, aby zís­ka­li zpět zeď Maria. Téměř všich­ni však pad­li. Eren, Mikasa a Armin se spo­leč­ně roz­hod­nou, že se příští rok při­hlá­sí k voj­sku. Hop, dal­ší rok za námi a naši tři kama­rá­di se stá­va­jí kade­ty 104. výcvi­ko­vé jed­not­ky.

Překvapení. Na kon­ci dru­hé­ho dílu je zařa­ze­na závě­reč­ná zněl­ka. Ani tady nebu­du šet­řit chvá­lou. Hudba se váž­ně poved­la, ať jde o už zmi­ňo­va­nou úvod­ní píseň, hudeb­ní dopro­vod v prů­bě­hu dílů, nebo tuto dal­ší geni­ál­ní sklad­bu.

Dosud zná­má fak­ta z 2. dílu

V zápis­ní­ku máme opět mapu lid­ské­ho úze­mí. Vlastně 2. Na zákla­dě té prv­ní si ten­to­krát máme udě­lat před­sta­vu o jeho veli­kos­ti. Současně jsme upo­zor­ně­ni, že o pro­sto­ru mimo zdi nemá­me žád­né infor­ma­ce. Druhá mapa nám uka­zu­je, jak je to ve zná­mém svě­tě s nad­moř­skou výš­kou a pří­rod­ní­mi zdro­ji. Upřímně - osob­ně ani jed­nu z těch­to infor­ma­cí nepo­va­žu­ji za důle­ži­tou, ale tře­ba se časem uká­že, že se mýlím.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Režisér Edgar Wright (Baby Driver) se chopí adaptace novely...18. června 2020 Režisér Edgar Wright (Baby Driver) se chopí adaptace novely... Režisér Edgar Wright (Baby Driver) se chopí adaptace novely The Chain. Scénář napíše Jane Goldman (Kick-Ass, X-Men: První třída, Kingsman: Tajná služba, Kingsman: Zlatý kruh) The Chain […] Posted in Krátké aktuality
  • Nejlepší herci tmavé pleti - I. část23. června 2016 Nejlepší herci tmavé pleti - I. část Dnes se v žebříčcích zaměříme na herce tmavé pleti, kteří úspěšně dobyli filmová plátna. Určit pořadí bylo velmi složité, proto jsme postupovali podle toho, kolik ocenění daný herec má, v […] Posted in Kritický Klub
  • Skopičiny kocoura Silvestra21. dubna 2020 Skopičiny kocoura Silvestra Oranžový kocourek Silvestr u žije babičky nedaleko ZOO. I když se má dobře, dostává mlíčko a všichni u něj doma ho mají rádi, má velké přání. Chce, aby ho všichni obdivovali, a touží zažít […] Posted in Recenze knih
  • Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita24. listopadu 2015 Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita Dostal se mi do mých rukou další komiks. Po Želvách Ninja a dalších komiksech, recenzuji pro mě neznámé dílo. Dostali se ke mně autoři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakreslili Mezi […] Posted in Recenze knih
  • Star Trek - Film z roku 1979 - 100 %18. října 2021 Star Trek - Film z roku 1979 - 100 % Sledovat vývoj Star Treku je podobné, jako sledovat vývoj Jamese Bonda. Není od věci, že už tomu bude více než 50, co Gene Roddenberry zahájil nejslavnější éru Sci-fi filmů v Americe. V […] Posted in Retro filmové recenze
  • Victoria Aveyardová: Křišťálový meč31. října 2016 Victoria Aveyardová: Křišťálový meč Mare Barrowová opět na scéně! Rudá královna se navrací v pokračování s názvem Křišťálový meč. Bude druhý díl alespoň šlapat na nohy tomu prvnímu, kterým geniální autorka Victoria Aveyardoá […] Posted in Recenze knih
  • Quantum Error už není PlayStation exkluzivitou. Kosmický...23. září 2020 Quantum Error už není PlayStation exkluzivitou. Kosmický... Quantum Error už není PlayStation exkluzivitou. Kosmický horor jenž měl vyjít už letos a byl zamýšlen jako PlayStation 4 a PlayStation 5 exkluzivita nakonec vyjde někdy v roce 2021 a […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […] Posted in Retro games
  • Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %27. ledna 2022 Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 % Film Guillerma del Tora Ulička přízraků je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Williama Lindsayho Greshama, podle nějž vznikl snímek Ulička přízraků již v roce 1947. Tento film noir […] Posted in Filmové recenze
  • Annabelle 2: Zrození zla (2017)11. srpna 2017 Annabelle 2: Zrození zla (2017) Z Davida Sandberga se nám stává další záruka kvality, poněvadž jeho sequel k Annabell dostává nový rozměr a rozhodně se nemá, za co stydět.Od začátku do konce solidní intenzivní dvou […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71180 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72132 KB. | 18.05.2024 - 08:44:06