Kritiky.cz > Horory > Demonic (2015)

Demonic (2015)

rp Demonic 28201529.jpg
rp Demonic 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zlo nikdy nespí! Zvláště ve sta­rých ame­ric­kých domech, kde se vždyc­ky někdo poku­sí vyvo­lá­vat duchy...
Detektiv Lewis si hod­lá užít pří­jem­ný večer se svou pří­tel­ky­ní psy­cho­lož­kou Elizabeth. Během rych­lé­ho náku­pu lah­vin­ky dob­ré­ho vína, je však kon­tak­to­ván poli­cej­ní dis­pe­čer­kou, aby se ihned pře­su­nul k opuš­tě­né­mu domu, kte­rý se „pyš­ní“ nechval­nou his­to­rií. Před 25 lety se v něm ode­hrá­la krva­vá tragé­die, kdy během vyvo­lá­va­ní duchů při­šlo o život něko­lik lidí. I nyní je v domě nale­ze­na krev a těla tří obě­tí mla­dých „lov­ců duchů“. V jed­nom z poko­jů však Lewis najde žijí­cí­ho chlap­ce Johna, kte­rý je ihned vzat k výsle­chu. On jedi­ný jim totiž může říct, co se zde ode­hrá­lo. Navíc jak se zdá, dva jeho kama­rá­di jsou stá­le pohře­šo­vá­ni. Zabil je snad John sám, nebo se jim sku­teč­ně poda­ři­lo navá­zat kon­takt se záhro­bím? Obývá ten­to dům ZLO, nebo jde jen o prá­ci psy­chic­ky naru­še­né­ho jedin­ce? Detektiv Lewis a jeho tým má kro­mě Johnova svě­dec­tví k dis­po­zi­ci i něko­lik video­na­hrá­vek. Jenže to co se během dneš­ní­ho veče­ra dozví, nikdo z nich neče­kal ani v nej­hor­ším snu…

Režie: Will Canon
Rok výro­by: 2015
Délka: 83 min
Země: USA
Hrají:
Frank Grillo...(detektiv Mark Lewis)
Maria Bello...(Dr. Elizabeth Klein)
Dustin Milligan...(John)
Cody Horn...(Michelle)
Scott Mechlowicz...(Bryan)
...a dal­ší
Kombinace detek­tiv­ky a ducha­ři­ny vypa­da­la slib­ně a zvuč­ně zně­lo i jmé­no Jamese Wana na oba­lu. Tady šlo však spí­še o reklam­ní trik jak nalá­kat co mož­ná nej­ví­ce divá­ků, pro­to­že on na tom­to fil­mu spo­lu­pra­co­val jen oprav­du mini­mál­ně. Will Canon se mu sice sna­žil co nej­ví­ce při­blí­žit, ale přes­to­že měl v ruká­vu doce­la vel­ké trum­fy, žád­né eso z něj nako­nec nevy­tá­hl. Což ve mně vyvo­la­lo mír­né zkla­má­ní, zvláš­tě když samot­ný scé­nář vypa­dal doce­la poži­va­tel­ně. V žád­ném pří­pa­dě však nejde o žád­nou pec­ku, kte­rou bych musel vychva­lo­vat do nebes. Spíše jen o dal­ší tuc­to­vý prů­měr, kte­rý mi vel­mi brzy vyšumí z pamě­ti.
Zápletka jako tako­vá taky zrov­na ori­gi­na­li­tou neči­ší, ale dalo se z toho vyždí­mat roz­hod­ně mno­hem více, než se nako­nec sta­lo. Zvláště když už se tu obje­vi­lo něko­lik zají­ma­vých leka­cích scén, kte­ré sice vydě­sí oprav­du jen sla­bé nátu­ry a byly snad­no před­ví­da­tel­né, ale ale­spoň čás­teč­ně pro­kr­vi­ly samot­nou atmo­sfé­ru. Ta nám mís­ty naser­ví­ro­va­la (zvláš­tě ke kon­ci) doce­la zají­ma­vou podí­va­nou, ale chtě­lo si to více pohrát s napě­tím i spe­ci­ál­ní­mi efek­ty. Ty totiž rov­něž postrá­da­li potřeb­ný šmrnc. Ponurý dům a jeho děsi­vé tajem­ství totiž samo o sobě k doko­na­los­ti nesta­čí.
Zvláště když podob­ných fil­mů exis­tu­je celá řada a kon­ku­ren­ce je mnoh­dy mno­hem kon­struk­tiv­něj­ší. Co se herec­kých výko­nů týče, tak nikdo ze zúčast­ně­ných vylo­že­ně neza­zá­řil, ale ani totál­ně nezkla­mal. Maria Bello však moh­la dostat mno­hem vět­ší pro­stor, pro­to­že už něko­li­krát doká­za­la, že hrát doce­la umí. Frank Grillo však na vše nesta­čil a ti mla­dí mu zrov­na moc nepo­má­ha­li. Takže závě­rem mi nezbý­vá říci nic jiné­ho, než že Demonic sice neskon­čil fiaskem a dá se na něj urči­tě podí­vat, ale žád­nou díru do svě­ta roz­hod­ně neu­dě­lal.
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • n200905131056 121. května 2009 Stopařův průvodce po Galaxii (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) Film je natočen podle stejnojmenné knihy anglického spisovatele Douglase Adamse, která vznikla přepracováním původní Adamsovy rozhlasové hry vysílané BBC od roku 1978.  Stanice BBC […] Posted in Filmové recenze
  • #DP144: Nejmocnější hrdinové Marvelu: Red Skull16. března 2021 #DP144: Nejmocnější hrdinové Marvelu: Red Skull  Autorem článku je Daniel Palička V zahraničí vydalo Hachette Fascicoli jako 120. knihu ze série "Nejmocnější hrdinové Marvelu". Původně vyšlo jako Captain America Comics #7, […] Posted in Recenze komiksů
  • Kompromat16. února 2023 Kompromat Konspirace/Lov/Útěk. Výborný špionážní Thriller dle pravdivých událostí z Francie ala Uprchlík po Francouzsku od režiséra parádního Zulu. Gilles Lellouche se ocitne ve velmi […] Posted in Krátké recenze
  • KOSTLIVEC22. října 2023 KOSTLIVEC KOSTLIVEC je jeden z mála hororů, z kterého vás bude mrazit, a jak by taky ne, když tento film vznikl na motivy povídky od krále hororů Stephana Kinga. Hlavní hrdinkou je dospívající […] Posted in Filmové recenze
  • S07E07: The Dragon and the Wolf - Jon ukazuje Cersei nemrtvého vojáka28. srpna 2017 S07E07: The Dragon and the Wolf - Jon ukazuje Cersei nemrtvého vojáka Čtvrtá ukázka z dnešního dílu. https://youtu.be/VetyHT-rZx0 Posted in Videa
  • Zoe Saldana31. července 2014 Zoe Saldana Zoe Saldana (psáno též jako Zoë Saldaña, Zoë Saldana či Zoe Saldaña; * 19. června 1978 New Jersey) je americká herečka. Nejvýraznější role ztvárnila ve filmech Rozjeď to! (2002), jako […] Posted in Profily osob
  • Animales Humanos (2021)7. července 2021 Animales Humanos (2021) Mexický Home Invasion o konfliktu dvou sousedských rodin, vyvolaný mezi agresivním psem a malou holčičkou, která je psem napadena a ten je následně docela nehezkým způsobem […] Posted in Krátké recenze
  • Soutěže o hrníčky18. listopadu 2014 Soutěže o hrníčky Ve spolupráci s našim novým partnerem  T-shock připravujeme nové soutěže. Po flash disku a DVD bude na facebooku do konce roku pro fanoušky filmu připraveno několik soutěží o hrníčky s […] Posted in Soutěže
  • Vlna doma krášlí i léčí4. prosince 2016 Vlna doma krášlí i léčí Vlněné doplňky a dekoracedo bytu jsou pro své skvělé vlastnosti prostě stálicemi. Pojďme si o nich něco připomenout, možná vám to usnadní výběr. Koberce z vlny Jsou takovou nestárnoucí […] Posted in Domácí rady
  • Far Cry 5 - Seznamte se s Nickem Ryem26. května 2017 Far Cry 5 - Seznamte se s Nickem Ryem Seznamte se z NPC postavou Nickem Rye z Far Cry 5. https://youtu.be/Y-l69Xiihs4 Posted in Trailery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26274 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72199 KB. | 23.05.2024 - 14:05:26