Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Homecoming

df3196b8a3 104329945 o2
df3196b8a3 104329945 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Po svém loň­ském debu­tu se na plát­na vra­cí nej­po­pu­lár­něj­ší hrdi­na stu­dia Marvel - úžas­ný Spider-Man.
Homecoming vyprá­ví pří­běh Petera Parkera (Tom Holland), kte­rý pod dohle­dem Tonyho Starka (Robert Downey Jr.) a Happyho Hogana (Jon Favreau) chrá­ní oby­va­te­le New Yorku jako úžas­ný Spider-Man. Jednoho dne se však zdán­li­vě odni­kud vyno­ří padouch Adrian Toomes (Michael Keaton) a Spider-Man musí pou­žít všech­nu svou sílu k jeho zasta­ve­ní.
Nejnovější rebo­ot Spider-Mana je pro mne pře­kva­pi­vě tím nej­hor­ším. Byť je jeho hod­no­ce­ní na inter­ne­to­vých por­tá­lech vyso­ké (CSFD 81%, IMDB 8,3/10, RottenTomatoes 94%), nepo­ved­lo se mu zís­kat si mé uzná­ní a srd­ce. V porov­ná­ní s minu­lý­mi díly pavou­čí­ho muže je tato ver­ze až přespří­liš dět­ská, moc se zamě­řu­je na puber­tál­ní vtíp­ky a co je nej­hor­ší, až moc do popře­dí sta­ví už ohra­né­ho Tonyho Starka. A navíc Holland není ten herec, kte­ré­ho jsem chtěl jako Spider-Mana vidět.
Abych jen nekri­ti­zo­val, Homecoming má roz­hod­ně sil­né herec­ké obsa­ze­ní. Bývalý Batman Michael Keaton zahrál padou­cha Vulturea napros­to doko­na­le a na někte­ré jeho scé­ny (zejmé­na roz­ho­vor s Parkerem v autě) si roz­hod­ně rád pus­tím zno­vu. Vedle fan­tas­tic­ké­ho Keatona kra­lo­val fil­mu i Jon Favreau coby Starkův body­gu­ard Happy Hogan.
Jako vel­ký zna­lec Marvelu a jejich fil­mo­vé­ho vesmí­ru MCU jsem vel­mi oce­nil pří­tom­nost spous­ty skry­tých eas­ter eggů a roz­hod­ně se těším na jejich pří­pad­né vysvět­le­ní. Je totiž prav­dě­po­dob­né, že se v dal­ších fil­mech setká­me s hrdi­ny Firestar a Milesem Moralesem. Doufejme tedy, že se Marvel této šan­ce neza­lek­ne.
Marvel pod­le mě neu­dě­lal Homecomingem krok dopře­du a už podru­hé mne letos zkla­mal. Doufejme, že se tře­tí Thor vyve­de lépe.
Hodnocení: 50%
Foto: Sony Pictures

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Podívejte se na hodnocení Spider-Man: Homecoming na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40456 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71591 KB. | 18.06.2024 - 02:30:00