Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Na jaké filmy se těšit v červenci?

Na jaké filmy se těšit v červenci?

spider man homecoming 2017
spider man homecoming 2017
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
I v čer­ven­ci si pro nás dis­tri­bu­to­ři při­pra­vi­li spous­tu zají­ma­vých fil­mů. Nekteré sním­ky budou navíc před­sta­ve­ny i na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu. Zde je tudíž jen výčet toho nej­za­jí­ma­věj­ší­ho.
Spider-Man: Homecoming - v kinech od 6. 7.
Za posled­ních pat­náct let se nám před­sta­vi­li již tři Peter Parkerové, ten nejmlad­ší, Tom Holland, se uká­zal již ve fil­mu Captain America: Občanská vál­ka, ale tepr­ve nyní dostá­vá svou „sólov­ku“. Film pocho­pi­tel­ně musí zapa­dat do celé­ho Marvel Cinematic Universa, což je roz­díl od pře­de­šlých fil­mů se Spider-Manem, navíc se díky tomu může­me těšit i na dal­ší posta­vy, jako napří­klad na Iron Mana nebo Kapitána Ameriku.
Související obrázek
Válka o pla­ne­tu opic / War for the Planet of the Apes - od 13. 7.
Režisér Matt Reeves, kte­rý před tře­mi lety nato­čil poměr­ně úspěš­ný sní­mek Úsvit pla­ne­ty opic, se nyný vra­cí s fil­mem, jenž na udá­los­ti před­cho­zí­ho fil­mu nava­zu­je s odstu­pem dvou let. Šimpanz Caesar (Andy Serkis) vede sku­pi­nu opic, kte­rá žije v lesích a je nuce­na brá­nit se úto­kům lidí, vede­ných fana­tic­kým plu­kov­ní­kem McCulloughem (Woody Harrelson). Film sli­bu­je epic­ké bitvy mezi lid­mi a opi­ce­mi, záro­veň však také sil­ný pří­běh.
Svět pod­le Daliborka - od 13. 7.
Moc čas­to se nestá­vá, aby něja­ký doku­men­tár­ní film vzbu­dil mezi divá­ky vel­ký zájem. Právě to se však poved­lo nové­mu doku­men­tu Víta Klusáka (Český sen, Český žur­nál), jenž je v tom­to obo­ru již uzná­va­ným tvůr­cem. Tentokrát sle­do­val dva roky živo­ta neo­na­cis­ty Dalibora z Prostějova, kte­rý ješ­tě stá­le žije se svou mat­kou a je tak tro­chu ome­ze­něj­ší. Dle trai­le­ru se zdá, že doku­ment je nato­čen spí­še fil­mo­vým sty­lem a divá­ka roz­hod­ně poba­ví, vzbu­dí v něm však mož­ná i lítost.
Valerian a měs­to tisí­ce pla­net / Valérian et la Cité des mille pla­nè­tes - od 20. 7.
Luc Besson (Brutální Nikita, Leon) se pokou­ší vzkří­sit svou upa­da­jí­cí kari­é­ru fil­mem, jehož nato­če­ní plá­no­val vel­mi dlou­ho. Komiks s Valerianem ho prý totiž zau­jal už když byl dítě a nyní koneč­ně před­sta­vu­je jeho fil­mo­vou adap­ta­ci. Jedná se o pří­běh dvou agen­tů, kte­ří mají za úkol udr­žo­vat pořá­dek v celém vesmí­ru. Do hlav­ních rolí si Besson vybral mla­dé her­ce Dane DeHaana a Caru Delevingne. Dále se ve fil­mu obje­ví napří­klad Clive Owen nebo Ethan Hawke. Snímek se patr­ně nevy­hne srov­ná­ní s mar­ve­lov­ský­mi Strážci gala­xie, kte­ré se díky jejich podob­nos­ti nabí­zí. Uvidíme, jak si Besson se Sci-Fi žánrem pora­dil, a jest­li doká­zal zved­nout lať­ku toho­to žán­ru ješ­tě výše, nebo jest­li film zapad­ne do prů­mě­ru podob­ně jako napří­klad Stopařův prů­vod­ce po Galaxii.
Související obrázek
Dunkirk - od 20. 7.
Jeden z nej­u­zná­va­něj­ších reži­sé­rů sou­čas­nos­ti, Christopher Nolan (Temný rytíř, Interstellar), si vzal ten­to­krát na paškál váleč­né dra­ma a jal se zpra­co­vat jeden z nej­zná­měj­ších pří­bě­hů dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy při eva­ku­a­ci brit­ských, bel­gic­kých a fran­couz­ských vojá­ků z pří­sta­vu Dunkerque, muse­li pomá­hat i pros­tí rybá­ři. Nolan ve své dosa­vad­ní tvor­bě ješ­tě nešlá­pl ved­le, dalo by se tedy říci, že film Dunkirk je sáz­ka na jis­to­tu a jas­ný z důvod, proč vyra­zit do kina.
Baby Driver - od 27. 7.
Fanoušci akč­ních krimi-komedií by roz­hod­ně nemě­li opo­me­nout film Baby Driver, jeli­kož ohla­sy ze zámo­ří jsou zatím vel­mi pozi­tiv­ní. Hlavní roli osob­ní­ho řidi­če zlo­čin­ců si zahrál mla­dý hezoun Ansel Elgort, hlav­ní hvězdou fil­mu je však Kevin Spacey, kte­rý si střih­nul roli mafi­án­ské­ho bos­se. Režisérém a sce­náris­tou je uzná­va­ný brit Edgar Wright.
Související obrázek
Zdroje obráz­ků: Columbia Pictures, EuropaCorp, TriStar Pictures

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové tipy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Načítání serverů GTA Online je o 70% rychlejší. Rockstar...16. března 2021 Načítání serverů GTA Online je o 70% rychlejší. Rockstar... Načítání serverů GTA Online je o 70% rychlejší. Rockstar využil kódu od uživatele GitHubu, který pouze přepsal kód a tím zrychlil načítání o několik desítek procent. Fanoušek za své řešení […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Sociální síť21. prosince 2022 Sociální síť Každý mýtus má padoucha Zda byl Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku "padouch či hrdina" si tedy po shlédnutí tohoto filmu úplně jistý nejsem. Co si ale jistý jsem, že točit filmy o […] Posted in Krátké recenze
  • TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU21. ledna 2004 TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU Film, který musíte vidět, i když při něm budete zavírat oči. Skupinka vysokoškolských studentů z texaského Austinu si vyrazí na výlet do Mexika, kde si hodlají pořádně užít. Adrenalinový […] Posted in Filmové premiéry
  • Trailer na drama Waiting for the Barbarians Coming to Digital...24. června 2020 Trailer na drama Waiting for the Barbarians Coming to Digital... Trailer na drama Waiting for the Barbarians Coming to Digital August 7, 2020 Learn More Here: https://bit.ly/3euHfQa The Magistrate of an isolated frontier settlement on the border of an […] Posted in Krátké aktuality
  • Golden Globes 20188. ledna 2018 Golden Globes 2018 Letos se ceremonie celkem povedla. Následující článek se tentokrát nezaměří na všechny oceněné. spíše vyzdvihne nejdůležitější vítěze a zhodnotí průběh večera.Triumf SedmilhářekLaura Dern […] Posted in Kritický Klub
  • Gillian Anderson - agentka Scullyová - slaví 50 let9. srpna 2018 Gillian Anderson - agentka Scullyová - slaví 50 let Gillian Leigh Anderson se narodila 9. srpna 1968 v Chicagu. Je dcerou počítačové analytičky Rosemary Alice a Homera Edwarda Andersona III., majitele filmové produkční společnosti. Mezi […] Posted in Profily osob
  • RIO5. listopadu 2020 RIO Hra Rio mne velice zklamala a úvodem napíši, že se jedná o titul určený výhradně dětem. Nečekejte žádnou pořádnou dobrodružnou adventuru, dle filmové předlohy. Posted in Retro games
  • Hra o trůny – 7. sezóna20. března 2017 Hra o trůny – 7. sezóna Trailer na sedmou sezónu seriálu Hry o trůny. https://youtu.be/qxpaxgJMTrU Posted in Trailery
  • Jonah Hex [36%]6. října 2010 Jonah Hex [36%] http://www.csfd.cz/film/248764-jonah-hex/ Přichází další hrdina ze stáje DC comics (Superman, Batman, Green Lantern... ) kterýse chce svézt na vlně komiksových adaptací které nyní z […] Posted in Filmové recenze
  • A dávkování?9. července 2021 A dávkování? Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28694 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71952 KB. | 24.02.2024 - 21:41:22