Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Spider-Man: Paralelní světy - Skvělý film, který mé očekávání nepřekonal, ale stále stojí za zhlédnutí

Spider-Man: Paralelní světy - Skvělý film, který mé očekávání nepřekonal, ale stále stojí za zhlédnutí

Photo © Sony Pictures Animation
Photo © Sony Pictures Animation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na rovi­nu říkám, že film je to dob­rý. Je dob­rý a za to, že jsem si ho tolik neu­žil, si do jis­té míry můžu sám tím, že jsem do něj šel s pří­liš vel­kým oče­ká­vá­ním. Ať už šlo o pověst­nou ani­ma­ci, skvě­lou akci nebo prv­ní sezná­me­ní maso­vé­ho divá­ka s mul­ti­ver­sem.

Čekal jsem pros­tě víc, to je to. I když jsem si v prů­bě­hu těch dvou hodin na ani­ma­ci zvy­kl, tak mi nesed­la. Ty zvlášt­ní ská­ka­vě cuka­vé nuan­ce obra­zu mému oku nela­ho­di­ly. Přišlo mi to nad­mí­ru ruši­vé a kazi­lo mi to záži­tek. V jed­nu chví­li jsem kvů­li tomu musel kon­t­ro­lo­vat, že film sku­teč­ně sle­du­ju ve Full HD kva­li­tě. Nicméně odhléd­nuvše od toho je to pove­de­ný kou­sek, kra­pet více rodin­ný než je u Spider-Manů zvy­kem, ladě­ný pro mlad­ší­ho divá­ka, ale roz­hod­ně ne jen.

Obsahuje jeden veli­ce pěk­ný zvrat a 7 veli­ce růz­no­ro­dých Spider-Manů, z nichž si sice nikdo nekra­de pro­stor pro sebe jako tře­ba v Lokim ali­gá­tor Loki, ale fajn jsou. Skvěle je tu před­sta­ve­na hlav­ní posta­va Miles Morales – to pla­tí i o jeho rodi­ně, Kingpinovi a v pod­sta­tě kaž­dé dějo­vě důle­ži­té posta­vě. I přes­to jsem měl při sle­do­vá­ní celou dobu pocit, že tohle už jsem někde viděl. Na jed­nu stra­nu se není čemu divit, když je to již můj v pořa­dí 7. ryze spider-manský film, na dru­hou stra­nu to tvůr­cům neod­pus­tím.

Bylo to pěk­né, i ta akce byla pěk­ná, ale na mě to hold tako­vý dojem neu­dě­la­lo. Ani skrz ty pís­nič­ky, kte­ré jsem si násled­ně samo­zřej­mě při­dal do pla­y­lis­tu na Spotify.

65 %.


Podívejte se na hodnocení Spider-Man: Paralelní světy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87794 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71623 KB. | 21.06.2024 - 17:18:11