Kritiky.cz >

Monty Python a Svatý Grál

Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recen­ze. Svatý Grál ale roz­hod­ně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sle­do­vá­ní... Read more »

Život Briana

A vra­cí­me se k seri­á­lu Monty Python. Kdybych měl vybrat film, kte­rý mír­ně vyční­vá nad vše­mi jejich díly, byl by to asi Brian. Je svým způ­so­bem geni­ál­ní. Vrátit se do... Read more »

Monty Pythonův smysl života

Monty Pythona, nebo spíš sku­pi­nu komi­ků, kte­ří jsou za něj zod­po­věd­ní, nej­spíš není tře­ba blí­že před­sta­vo­vat. Tihle páno­vé sto­jí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náho­dou... Read more »

Návrat Růžového pantera

Návrat Růžového pan­tera je kome­di­ál­ní film z roku 1975 a čtvr­tý film ze série Růžový pan­ter. Ve fil­mu se obje­vu­je Peter Sellers, kte­rý se vra­cí do role inspek­to­ra Clouseaua popr­vé od... Read more »

Randall a Hopkirk

Randall a Hopkirk (v ang­lic­kém ori­gi­ná­le Randall and Hopkirk (Deceased), v USA vysí­lán jako My Partner the Ghost) je brit­ský tele­viz­ní seri­ál z let 1969–1970. Má cel­kem 26 dílů. Obsah V úvod­ní epi­zo­dě... Read more »
Stránka načtena za 2,38809 s | počet dotazů: 179 | paměť: 47493 KB. | 22.04.2024 - 14:53:43