Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Monty Python a Svatý Grál

Monty Python a Svatý Grál

Gral
Gral
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recen­ze. Svatý Grál ale roz­hod­ně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sle­do­vá­ní někte­rých dneš­ních kome­dií se neu­brá­ním poci­tu, že tako­vý fil­my se poda­ří jed­nou za život. Asi jste už pocho­pi­li, že jde o kome­dii, a to z roku 1975, kte­rá si nebe­re na paškál nic men­ší­ho, než slav­nou brit­skou legen­du a národ­ní pýchu, legen­du o krá­li Artušovi.

Přitom už prv­ní scé­ny napo­ví­da­jí, v jakým duchu asi děj poje­de. Artuš jen tak ská­če na ima­gi­nár­ním koni a jeho panoš napo­do­bu­je cosi jako kla­pot kopyt. Člověk by ute­kl z kina, ale v tom momen­tě je svěd­kem toho, jak je Artuš podro­ben tvr­dé kri­ti­ce od nej­chud­ších vrs­tev a jak se utká s Černým Rytířem, což jsou scé­ny málem z kla­sic­ké­ho fon­du a při jejich sle­do­vá­ní i ti posled­ní nafou­kan­ci pada­jí pod seda­dla s těž­ký­ma záchva­ta­ma smí­chu...

Parodií na tohle téma a téma­ta pří­buzná, těch je hafo (tře­ba Bláznivý Příběh Robina Hooda), ale tohle je kla­si­ka a to kla­si­ka jako hrom. Jenom z ani­mo­va­nejch pře­dě­lů, kte­rý jsou vklí­ně­ný mezi jed­not­li­vý sek­ven­ce, by se dal sestří­hat doce­la vtip­nej večer­ní­ček. A to už vůbec nemlu­vím o tom, že zpra­co­vá­ní toho­to díl­ka je na úrov­ni, kte­rá sice prav­da odpo­ví­dá svý době, ale na dru­hou stra­nu vytvá­ří skvě­lej roz­ma­ni­tej celek plnej nápa­dů.

Nápady, vidí­te, o tom to celý bude. Celej film je jako vodo­pád plnej nápa­dů, což ve spo­je­ní s herec­kou geni­a­li­tou těch pár hlav­ních rolí vytvá­ří jedi­neč­ný sesku­pe­ní vyni­ka­jí­cí zába­vy. O Svatým Grálu pla­tí vlast­ně to, co pla­tí i o jiných dílech od M.P., a nejde jenom o zpra­co­vá­ní a o her­ce - vždyc­ky to je o tom „co by, kdy­by“, a to ve spo­je­ní s téma­tem jako je Svatej Grál nemá vět­ší chy­bič­ku. A co víc, humor těchhle lidí je mezi­ná­rod­ní - abso­lut­ně nezá­vis­lej na čase a pro­sto­ru.

M.P.-S.V. má jenom jed­nu vadu - špat­ně se o něm mlu­ví. A ješ­tě hůř se při­bli­žu­je tomu, kdo ho ješ­tě nevi­děl. Proto vám pros­tě musí sta­čit to, co jsem tady napsal a musí­te to brát jako moje nej­hlub­ší dopo­ru­če­ní.


Photo © Python (Monty) Pictures Limited


Podívejte se na hodnocení Monty Python a Svatý Grál na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Monty Python


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45453 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71979 KB. | 21.02.2024 - 16:07:18