Kritiky.cz >

Slavný Belmondův film Muž z Acapulca slaví 50 let od premiéry

V roce 2023 si při­po­mí­ná­me půl­sto­le­tí od uve­de­ní jed­né z nej­zá­bav­něj­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších fil­mo­vých kome­dií všech dob - Muž z Acapulca. Tento film, kte­rý je záro­veň paro­dií na špi­o­náž­ní žánr, nato­čil fran­couz­ský... Read more »

Zelňačka (La Soupe aux choux)

La Soupe aux choux je fran­couz­ský film reži­sé­ra Jeana Giraulta z roku 1981. Komedie kom­bi­no­va­ná se sci-fi, adap­to­va­ná pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu René Falleta z roku 1980, ve kte­ré si zahrá­li Louis... Read more »
Stránka načtena za 2,52127 s | počet dotazů: 180 | paměť: 47621 KB. | 24.04.2024 - 15:37:07