Kritiky.cz > Speciály > Slavný Belmondův film Muž z Acapulca slaví 50 let od premiéry

Slavný Belmondův film Muž z Acapulca slaví 50 let od premiéry

Photo © Compagnie Commerciale Française Cinématographique (CCFC)
Photo © Compagnie Commerciale Française Cinématographique (CCFC)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

V roce 2023 si při­po­mí­ná­me půl­sto­le­tí od uve­de­ní jed­né z nej­zá­bav­něj­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších fil­mo­vých kome­dií všech dob - Muž z Acapulca. Tento film, kte­rý je záro­veň paro­dií na špi­o­náž­ní žánr, nato­čil fran­couz­ský reži­sér Philippe de Broca pod­le scé­ná­ře, na kte­rém spo­lu­pra­co­val s Vittoriem Capriolim, Jean-Paulem Rappeneauem a Francisem Veberem. Hlavní roli spi­so­va­te­le Françoise Merlina a jeho romá­no­vé­ho hrdi­ny Boba Saint-Claira si zahrál nepře­ko­na­tel­ný Jean-Paul Belmondo, kte­rý doká­zal s bra­vu­rou pře­chá­zet mezi dvě­ma roz­díl­ný­mi svě­ty - nud­nou rea­li­tou a fan­tas­tic­kou fik­cí.

Film sle­du­je osu­dy Françoise Merlina, auto­ra bra­ko­vých romá­nů o pří­ho­dách nepře­mo­ži­tel­né­ho agen­ta Boba Saint-Claira, kte­rý je vším, o čem Merlin sní. Bob je nej­lep­ším a nej­ra­fi­no­va­něj­ším špi­o­nem na svě­tě, kte­rý pro­ží­vá napí­na­vá a exo­tic­ká dob­ro­druž­ství plná akce, humo­ru a roman­ti­ky. Merlin však žije v malém paříž­ském bytě s otlu­če­ným psa­cím stro­jem a neu­stá­le se potý­ká s nedo­stat­kem peněz, lako­mým nakla­da­te­lem a osa­mě­los­tí. Jedinou radost mu dělá jeho půvab­ná sou­sed­ka Christine, stu­dent­ka soci­o­lo­gie, kte­rá si půj­ču­je jeho kni­hy pro svou stu­dii. Merlin se do ní zami­lu­je a začne se o ni uchá­zet sty­lem své­ho hrdi­ny Boba, což však u dív­ky neu­spě­je. Merlin také začne pro­mí­tat své tra­ble do svých romá­nů a vytvá­řet z nich zápor­né posta­vy, se kte­rý­mi si Bob hra­vě pora­dí. Nakonec se Merlin roz­hod­ne své­ho agen­ta zlik­vi­do­vat a napsat kva­lit­ní kni­hu, kte­rou chtěl kdy­si napsat.

Muž z Acapulca je film plný nápa­di­tých gagů, paro­dic­kých situ­a­cí a ori­gi­nál­ních tri­ků. Film doko­na­le vyu­ží­vá kome­di­ál­ní talent Jean-Paula Belmonda, kte­rý exce­lu­je ve dvoj­ro­li spi­so­va­te­le a agen­ta. Jeho pro­ti­hráč­kou je krás­ná Jacqueline Bisset, kte­rá hra­je rov­něž dvoj­ro­li Christiny a Arianne, Bobovy milen­ky. Vedle nich se obje­vu­jí i dal­ší zná­mí her­ci jako Vittorio Caprioli, Jean Lefebvre nebo Mario David. Film je také dopro­vá­zen skvě­lou hud­bou Clauda Bollinga, kte­rá pod­tr­hu­je atmo­sfé­ru jed­not­li­vých scén.

Muž z Acapulca je film, kte­rý si zaslou­ží být viděn a zno­vu­ob­je­ven i po pade­sá­ti letech od své pre­mi­é­ry. Je to film, kte­rý doka­zu­je, že kome­die může být inte­li­gent­ní, ori­gi­nál­ní a zábav­ná záro­veň. Je to film, kte­rý nás vtáh­ne do svě­ta fan­ta­zie a humo­ru a kte­rý nám uká­že, že život může být krás­ný, pokud máme smy­sl pro legra­ci a lás­ku. Je to film, kte­rý nám při­po­me­ne, proč je Jean-Paul Belmondo jed­ním z nej­vět­ších fil­mo­vých hvězd všech dob.


Zdroje:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
  • Angelika a král3. srpna 2021 Angelika a král Angelika a král (originální název: Angélique et le roy) je celovečerní film z roku 1966, který natočil režisér Bernard Borderie ve francouzsko-německo-italské koprodukci. Film je třetím […] Posted in Speciály
  • Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse30. ledna 2024 Četník ze Saint-Tropez: Loupežné kouzlo francouzské komedie a hvězdného humoru Louise de Funèse Četník z Saint-Tropez, oblíbená francouzská komedie, která nastartovala filmovou kariéru Louise de Funèse, s radostnou energií lechtá smysly diváků již mnoho let. Louis de Funès, […] Posted in Zajímavosti
  • V tento den roku 1975 byl uveden film "Barry Lyndon"18. prosince 2023 V tento den roku 1975 byl uveden film "Barry Lyndon" Po dokončení postprodukce filmu "2001: Vesmírná odysea" (1968) Kubrick pokračoval v plánování filmu o Napoleonovi. Během předprodukce byl uveden film Sergeje Bondarčuka a Dina De […] Posted in Zajímavosti
  • Komedie plná zmatků a intrik: Film "Oskar" s Louisem de Funèsem ve hlavní roli z roku 196715. srpna 2023 Komedie plná zmatků a intrik: Film "Oskar" s Louisem de Funèsem ve hlavní roli z roku 1967 Oskar je francouzský film režiséra Édouarda Molinaroa, který byl uveden do kin v roce 1967. Film s Louisem de Funèsem v hlavní roli vypráví příběh průmyslníka (hraje ho Louis de Funès), […] Posted in Speciály
  • Zelňačka (La Soupe aux choux)30. srpna 2022 Zelňačka (La Soupe aux choux) La Soupe aux choux je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1981. Komedie kombinovaná se sci-fi, adaptovaná podle stejnojmenného románu René Falleta z roku 1980, ve které si […] Posted in Speciály
  • 100 000 dolarů na slunci25. dubna 2022 100 000 dolarů na slunci Sto tisíc dolarů na slunci je francouzsko-italský film režiséra Henriho Verneuila z roku 1964. Film je adaptací románu Clauda Veillota Nous n'irons pas en Nigeria. Synopse Kdesi na […] Posted in Speciály
  • Fantomas kontra Scotland Yard26. července 2021 Fantomas kontra Scotland Yard Fantomas proti Scotland Yardu je francouzsko-italský film režiséra André Hunebelleho z roku 1967. Po Fantomasovi z roku 1964 a Fantomas se zlobí z roku 1965 se jedná o třetí a závěrečnou […] Posted in Speciály
  • Četník ve výslužbě8. července 2021 Četník ve výslužbě Četník ve výslužbě je francouzský film režiséra Jeana Giraulta z roku 1970 s Louisem de Funèsem a Michelem Galabru v hlavních rolích. Tento film je čtvrtým dílem série Četník. Obsah […] Posted in Speciály
  • Četník se žení5. července 2021 Četník se žení Třetí film ze série Četník, který následoval po filmu Četník v New Yorku, a předcházel filmu Četník ve výslužbě, byl stejně úspěšný jako první film a jeho natáčení přerušila dlouhá stávka […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99859 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72089 KB. | 22.02.2024 - 02:29:17