Kritiky.cz >

DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snadnou a rychlou orientaci

Až se v létě bude­te nudit, neza­po­meň­te si do kapsy při­ba­lit malé­ho prů­vod­ce SOUHVĚZDÍ a uvi­dí­te, že hned bude o zába­vu posta­rá­no, a kdo ví, tře­ba se vám i zalí­bí porov­ná­vat a obje­vo­vat jed­not­li­vé hvězdy... Read more »

Příručka k pozorování ptáků - vybavení, postupy, příprava, praxe

Ptáci jsou vel­mi zají­ma­ví živo­či­cho­vé, kte­ří nás mohou fas­ci­no­vat svým barev­ným vzhle­dem, ale pře­de­vším zpě­vem. Chcete se nau­čit je správ­ně pozo­ro­vat? Pojďte se spo­leč­ně se mnou i s kni­hou Příručka k pozo­ro­vá­ní... Read more »

O liškách a lidech. Po stopách našich mazaných sousedů.

Chcete-li se blí­že sezná­mit s liš­ka­mi a s tím, jaké ve sku­teč­nos­ti jsou a jaký život vedou, urči­tě si nenech­te ujít novou kni­hu od Sophie Kimmig „O liš­kách a lidech“, jež vyda­la Grada Publishing,... Read more »
Stránka načtena za 2,77484 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47654 KB. | 25.04.2024 - 06:20:58