Kritiky.cz >

Jan Žižka (2022)

Jan Žižka je dlou­ho oče­ká­va­ným fil­mem Petra Jákla, kte­rý se již sti­hl pro­sla­vit (či „pro­sla­vit“) díky fil­mům jako horor Ghoul nebo kon­spi­rač­ní thriller Kajínek. Tentokrát se ten­to býva­lý kaska­dér a judis­ta... Read more »

Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku

Chrysalis tarot posky­tu­je nevšed­ní pohled do taro­to­vých karet, troš­ku his­to­ric­ký, stře­do­vě­ký, troš­ku poe­tic­ký, troš­ku mýtic­ký a pohád­ko­vý. Každý si v té zápla­vě fia­lo­vé, zele­né a zla­té bar­vě najde to svo­je. Celkově půso­bí... Read more »

Vikingové. Pomsta synů od Lasse Holm

Kniha Vikingové popi­su­je úžas­né stra­te­gie jed­not­li­vých bojů, vše­mož­né mani­pu­la­ce, lsti­vé pře­tvář­ky, intri­ky, díky nímž záhy zjiš­ťu­je­te, že nic není, tak jak se tvá­ří, a že není rad­no kaž­dé­mu věřit... Hlavním... Read more »

Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%

Po del­ší době se hrá­či koneč­ně dočka­li vět­ší­ho DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslo­va z pope­la. Samotný pří­da­vek je něco, co si komu­ni­ta... Read more »
Stránka načtena za 2,41015 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47795 KB. | 25.04.2024 - 13:38:54