Kritiky.cz >

Motor Town: Behind The Wheel

Parádní odde­cho­vý simu­lá­tor s vol­ným svě­tem a tro­chu „jinou“ gra­fi­kou, kte­rá mi ale neva­dí, pro­to­že to dorov­ná­vá obsah hry. Můžete dělat taxi­ká­ře svým, nebo vypůj­če­ným vozem (kde ale bude­te muset část... Read more »

RiMS Racing

Chcete oprav­du si zazá­vo­dit, libí se vám motor­ky, máte rádi, když hraj­te oprav­do­vou simu­la­ci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pra­vým sous­tem pro vaši klá­ves­ni­ci, pří­pad­ně ovla­dač.... Read more »

F1 - 2020

F1 již ze své­ho názvu – Formula 1 pro­zra­dí, že se jed­ná o dal­ší roč­ník série F1. Codemasters nás opět nezkla­ma­li a my si může­me užít nově nade­signo­va­nou hru a závo­dit s něko­li­ka... Read more »

GRID

GRID (2019) je typic­ká závod­ní arká­da, v níž jde o závo­dě­ní, vydě­lá­vá­ní peněz, naku­po­vá­ní aut a postu­po­vá­ní v kari­é­ře. Očekával jsem podob­ný záži­tek jako od Need For Speed, nebo tře­ba Forza Horizon a cel­kem... Read more »

Epic Games do 25. 2. rozdává střílečku RAGE 2 a závodní...

Epic Games do 25. 2. roz­dá­vá stří­leč­ku RAGE 2 a závod­ní hru Absolute Drift. Read more »

Ubisoft v rámci vánoční nadílky rozdává 2,5D závodní...

Ubisoft v rám­ci vánoč­ní nadíl­ky roz­dá­vá 2,5D závod­ní arká­du Trial Rising. Čas máte do kon­ce dneš­ní­ho dne. https://register.ubisoft.com/happyholidays2020-day4/cs-CZ Read more »
Stránka načtena za 3,07454 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47614 KB. | 25.02.2024 - 19:35:34