Kritiky.cz > Recenze her > F1 - 2020

F1 - 2020

F12020
F12020
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

F1 již ze své­ho názvu – Formula 1 pro­zra­dí, že se jed­ná o dal­ší roč­ník série F1. Codemasters nás opět nezkla­ma­li a my si může­me užít nově nade­signo­va­nou hru a závo­dit s něko­li­ka nový­mi vozy. Opravdu sto­jí za to kou­pit si a zahrát prá­vě ten­to roč­ník?

F1 2020 má stej­ný základ jako jeho před­cho­zí roč­ní­ky. Každým rokem je však něja­kým způ­so­bem obmě­něn a vylep­šen (s čímž se už jak­si počí­tá). Na roz­díl od minu­lých ver­zí má mno­hem pro­pra­co­va­něj­ší jízd­ní model. Co mně osob­ně potě­ši­lo, bylo menu, kte­ré i když vypa­dá slo­ži­tě, dá se v něm vel­mi dob­ře vyznat. Překvapil mě Split-Screen, kte­rý bych tu upřím­ně neče­kal. Hodně zají­ma­vá pro mě byla kari­é­ra. Byl jsem vel­mi pře­kva­pen obsa­hem. Na začát­ku si vytvá­ří­te posta­vu, název vaše­ho týmu, bar­vy, pra­por, zís­ká­vá­te spon­zo­ry a za pení­ze od nich kupu­je­te spo­luzá­vod­ní­ka. Je toho ješ­tě mno­hem více, ale o tom bych mohl mlu­vit dlou­ho. V tom­to si v mém pří­pa­dě roč­ník F1 2020 drží prven­ství. Po dokon­če­ní pří­prav týmu jsem byl pře­ne­sen na scé­nu, kde jako mana­žer týmu komu­ni­ku­ji s novi­ná­řem. Bylo vel­mi zají­ma­vé vybí­rat si, co mu řek­ne­te z asi čtyř dal­ších odpo­vě­dí. Samozřejmě si musí­te pořád­ně roz­mys­let, co mu řek­ne­te, pro­to­že kaž­dá vaše odpo­věď ovliv­ní vaši hru. Když jsem skon­čil s inter­view byl jsem vržen na trať, kde jsem mohl, buď rov­nou na dráhu, nebo tré­no­vat. Samozřejmě jsem nej­pr­ve vyzkou­šel tré­no­vá­ní a koneč­ně jsem se mohl setkat s hlav­ním gra­fic­kým pro­ve­de­ním hry.

Graficky je hra vel­mi pove­de­ná. Neseká se ani na slab­ší gra­fic­ké kar­tě díky vyso­ké opti­ma­li­za­ci. Oproti star­ším roč­ní­kům má roz­hod­ně pro­pra­co­va­něj­ší hra­tel­nost, zpra­co­vá­ní for­mu­le a dodá nám ješ­tě lep­ší záži­tek z jízdy. Vyzkoušel jsem také, jak rea­lis­tic­ky půso­bí poško­ze­ní. Docela se to vývo­já­řům poved­lo a detai­ly půso­bí cel­kem reál­ně. Malým nedo­stat­kem jsou mimozá­vod­ní ani­ma­ce (posta­vy lidí apod.), stá­le nedo­sa­hu­jí vyš­ší kva­li­ty. Mají krát­ký úsek ani­ma­ce, nebo někte­ré ani­ma­ci vůbec nema­jí. Spíše se podo­ba­jí ani­ma­cím kon­zo­lí star­ší gene­ra­ce, ale jak jsem psal, jsou to vlast­ně jen detai­ly a do hry vůbec neza­sa­hu­jí. Časem se to urči­tě zlep­ší.

Na co jsem ovšem nara­zil, bylo opět ovlá­dá­ní. Po chvil­ce jsem si zvy­kl na klá­ves­ni­ci, ale když jsem chtěl ke hře při­po­jit svůj PS3 volant, hra se zase­ká­va­la, auto stá­lo na mís­tě, mělo stá­le zařa­ze­nou rych­lost, ale ani se nehnu­lo. Abych se zba­vil toho­to pro­blé­mu, musel jsem restar­to­vat celou hru. Po tom­to pro­blé­mu jsem už hrál pou­ze na klá­ves­ni­ci a již se kom­pli­ka­ce s ovlá­dá­ním nevy­skyt­ly.

Na závěr bych řekl – F1 2020, Ano nebo ne? Moje odpo­věď zní: ANO! Pokud jste fanouš­kem F1, pod­le mě je to roz­hod­ně správ­ná vol­ba. To, co jsem tu popsal, je jen zkrá­ce­ně, co vás čeká. Své si tu najdou jak začá­teč­ní­ci, tak i zku­še­ní jezd­ci. Tak hurá do toho!


90 %

Foto: Codemasters, Electronic Arts


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • RiMS Racing28. srpna 2021 RiMS Racing Chcete opravdu si zazávodit, libí se vám motorky, máte rádi, když hrajte opravdovou simulaci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pravým soustem pro vaši klávesnici, případně ovladač. Hra […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
  • Redeem Team: Návrat Dream Teamu5. ledna 2023 Redeem Team: Návrat Dream Teamu Basketbal je americký sport a Američané v něm neberou nic jiného, než vítězství. Ostatně, právě to je součástí jejich národní identity. Být nejlepší. Proto jen těžko zkousávali neúspěch […] Posted in Dokumenty
  • Virtua tennis 423. července 2022 Virtua tennis 4 Úvodem napíši, že mne hra velmi zklamala a není se čemu divit, pokud už jste hráli Top Spin 4, tak Vám hra přijde jako procházka růžovým sadem a hlavně jste zklamaní ze skoro amatérského […] Posted in Retro games
  • Matchpoint - Tennis Championships23. července 2022 Matchpoint - Tennis Championships Tenis je kultovní sport. Každý rok probíhají vždy čtyři největší turnaje. Velká čtyřka vždy vládne, ale počítačově už to tak slavné není. Od dob Virtua Tennisu, přes Top Spin 4 se nám […] Posted in Recenze her
  • Životní trefa – na koš přímo od srdce10. července 2022 Životní trefa – na koš přímo od srdce Adama Sandlera nejspíš znáte jako komika z prostoduchých a často až otravných komedií. Podobně ho vnímá i Filmfanatic, jenže poslední dobou si značně poupravuje názor. Sandler totiž stále […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40809 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71934 KB. | 21.02.2024 - 16:27:27