Kritiky.cz > Recenze her > RiMS Racing

RiMS Racing

RR02
RR02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete oprav­du si zazá­vo­dit, libí se vám motor­ky, máte rádi, když hraj­te oprav­do­vou simu­la­ci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pra­vým sous­tem pro vaši klá­ves­ni­ci, pří­pad­ně ovla­dač.

Hra pat­ří mezi kla­sic­ké simu­la­ce, kde není hrá­čům nic odpouš­tě­no a kaž­dá chy­ba v říze­ní se obje­ví v hor­ším umís­tě­ní, pří­pad­ně (dost prav­dě­po­dob­ném) pádu. Není to jenom pro chvil­ko­vé hrá­če, kte­ří si zapnou hru čas od času, ale je to pro odda­né motor­ká­ře, kte­ří po neú­spěš­ném začát­ku doká­žou vznést nad pro­blémy a dost se vylep­šit, aby se dosta­li bez potí­ží do cíle závo­du.

RR01

Na výběr máte závod­ních 8 moto­rek, kte­ré si může­te vylep­šo­vat a upra­vo­vat. Co je hlav­ní na této hře, svo­ji motor­ku si může­te pro­hléd­nou,  upra­vo­vat, přes­ně pod­le svých před­stav. Tedy mys­lím mecha­nic­ky, upra­vo­vat odpru­že­ní a dal­ší dia­gnos­ti­ku, aby byla motor­ka v té nej­vět­ší kon­di­ci. Ale na roz­díl od kon­ku­ren­ce, nesta­čí jenom vymě­nit díl, ale je nut­né sle­do­vat jeho stav, nasta­ve­ní a opo­tře­be­ní.

Velká výho­da pou­hých osmi moto­rek je v tom, že tvůr­ci spo­lu­pra­co­va­li s továr­na­mi, kde se motor­ky v reá­lu vyrá­bě­jí. Každá z těch­to moto­rek je přes­ným obra­zem své­mu reál­né­mu předob­ra­zu.

RR03

Ohledně tra­tí, ve hře vás také neče­ká moc vel­ký výběr, spí­še jde vymýš­le­né tra­tě, kte­ré nema­jí reál­ný předob­raz. Pouze něko­lik zná­me z reál­né­ho svě­ta.

Kariéru si opro­ti slav­něj­ším kon­ku­ren­tům zaži­je­te pou­ze stro­ze. Jezdíte pou­ze tra­tě, žád­né mana­žer­ské nasta­vo­vá­ní neče­kej­te, jde pou­ze o to, dojet  do cíle mezi prv­ní­mi a zno­va musí­te upra­vit motor­ku, vylep­šit a zno­vu směr start - cíl. Vylepšování moto­rek, výmě­na za lep­ší díly,  je dost kom­pli­ko­va­né, není to jen tak o pár klik­nu­tí, spí­še se to pořád­ně musí­te nau­čit, aby jste nakom­bi­no­va­li správ­né díly a nevy­ra­zi­li na okruh bez důle­ži­tých sou­čás­tek.

S počí­ta­čo­vý­mi pro­tiv­ní­ky moc nepo­čí­tej­te. Drží si svo­jí sto­pu a nehle­dí na oko­lí. Dá se o nich jenom tak říct, že jsou robo­ti, kte­ří před vámi neuh­nout, ani za vámi. Spíše bude pro vás nej­lep­ší, když bude­te celou ces­tu (od star­tu k cíli) vést svůj vlá­ček moto­rek. Jinými slo­vy, nejmé­ně pro­blé­mů bude­te mít, jenom když od začát­ku bude­te na prv­ním mís­tě.

Hra pod­po­ru­je i onli­ne mul­tipla­yer, ale nej­vět­ší pro­blém je v tom, že moc onli­ne sou­pe­řů nena­jde­te. Důvod je pros­tý, je to málo zná­má hra, aby lidi onli­ne při­lá­ka­la. Jde ji také hrát offli­ne - split scre­en, ale to spí­še dopl­něk, pro­to­že asi těž­ko najde­te v oko­lí stej­ně šikov­né­ho hrá­če, kte­rý zvlád­ne hrát hru stej­ně dob­ře jako vy.

RIMS Racing není jen tak pro kaž­dé­ho, spí­še je pro fan­dy moto­rek, kte­ří si chtě­jí užít simu­la­ci. Nepotřebují usnad­ně­nou ces­tu k vítěz­ství na tra­ti. Je také nut­né mít nála­du, chuť a čas si svo­jí motor­ku peč­li­vě vylep­šo­vat, aby byla pořád kon­ku­ren­ce schop­ná. Prostě simu­la­ce motor­ky jak má být -> hod­ně těž­ká jíz­da, peč­li­vé nasta­vo­vá­ní motor­ky, vymě­ňo­vá­ní opo­tře­be­ných dílů...

60 %

Foto: Raceward Studio


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • F1 - 202018. července 2021 F1 - 2020 F1 již ze svého názvu – Formula 1 prozradí, že se jedná o další ročník série F1. Codemasters nás opět nezklamali a my si můžeme užít nově nadesignovanou hru a závodit s několika novými […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
  • Redeem Team: Návrat Dream Teamu5. ledna 2023 Redeem Team: Návrat Dream Teamu Basketbal je americký sport a Američané v něm neberou nic jiného, než vítězství. Ostatně, právě to je součástí jejich národní identity. Být nejlepší. Proto jen těžko zkousávali neúspěch […] Posted in Dokumenty
  • Virtua tennis 423. července 2022 Virtua tennis 4 Úvodem napíši, že mne hra velmi zklamala a není se čemu divit, pokud už jste hráli Top Spin 4, tak Vám hra přijde jako procházka růžovým sadem a hlavně jste zklamaní ze skoro amatérského […] Posted in Retro games
  • Matchpoint - Tennis Championships23. července 2022 Matchpoint - Tennis Championships Tenis je kultovní sport. Každý rok probíhají vždy čtyři největší turnaje. Velká čtyřka vždy vládne, ale počítačově už to tak slavné není. Od dob Virtua Tennisu, přes Top Spin 4 se nám […] Posted in Recenze her
  • Životní trefa – na koš přímo od srdce10. července 2022 Životní trefa – na koš přímo od srdce Adama Sandlera nejspíš znáte jako komika z prostoduchých a často až otravných komedií. Podobně ho vnímá i Filmfanatic, jenže poslední dobou si značně poupravuje názor. Sandler totiž stále […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41623 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72426 KB. | 24.05.2024 - 03:29:14