Kritiky.cz > Speciály > Strašidla - O příběhu

Strašidla - O příběhu

Stras01
Stras01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden z divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší čes­kých reži­sé­rů, Zdeněk Troška při­chá­zí s novou rodin­nou kome­dií Strašidla, v níž se spo­ju­jí dva nej­ob­lí­be­něj­ší žán­ry toho­to tvůr­ce – kome­die a pohád­ka. Příběh plný fan­ta­zie chce navá­zat na slav­nou tra­di­ci čes­kých tri­ko­vých kome­dií, jako Dívka na koš­tě­ti nebo Jak uto­pit dok­to­ra Mráčka, v nichž se potká­va­la moder­ní sou­čas­nost s pohád­ko­vým svě­tem nad­při­ro­ze­ných bytos­tí.

V hlav­ních rolích rodin­né kome­die Strašidla uvi­dí­me  Bronislava Kotiše  jako hej­ka­la Huga, Terezu Kostkovou v roli jeho ženy Patricie, Carmen Mayerovou jako její mat­ku Žofii, Jiřího Dvořáka v roli vod­ní­ka Bubly a Saru Sandevu  jako vílu Jitřenku. Sourozence Ester a Eleanora hra­jí Nelly ŘehořováPetr Šimčák.

Lidské poko­le­ní pak zastu­pu­jí Vladimír Polívka coby úřed­ník Patočka, Tereza Bebarová jako maji­tel­ka prá­del­ny, Václav Postránecký si zahra­je ředi­te­le ško­ly a tříd­ní uči­tel­ku vytvo­ří Anna Polívková. Dále uvi­dí­me Petra Nárožného, Karla Dobrého, Matěje Hádka, Martina Pechláta, Petra Čtvrtníčka, nebo Janu Bernáškovou.

O pří­bě­hu

Rodina hej­ka­la Huga žila až dopo­sud poklid­ným živo­tem ve sta­ré vile na pokra­ji měs­ta. Sladký stra­ši­del­ný život, v němž si Hugo hej­kal, jeho paní Patricie a její matin­ka Žofie čaro­va­ly, vod­ník Bubla se sta­ral o dušič­ky a víla Jitřenka si tan­či­la leh­ko­no­hé taneč­ky, změ­ní  vpád  úřed­ní­ka Patočky, kte­rý má na obec­ním úřa­dě ve sprá­vě evi­den­ci budov. A jak zjis­til, za dům už pěk­nou řád­ku let nikdo nepla­tí nájem a nikdo v něm ani ofi­ci­ál­ně nechce byd­let, pře­de­vším pro­to, že tu stra­ší. A přes­to tu žije jaká­si šíle­ná rodin­ka. Verdikt je nemi­lo­srd­ný: zapla­tit nebo se vystě­ho­vat! Čím však pla­tit, když pan Hugo za hej­ká­ní nemá žád­nou mzdu a paní Patricie míchá pou­ze lek­tva­ry, po nichž se může člo­věk pro­mě­nit ve zví­ře, ale pení­ze nevy­ča­ru­je?

Nedá se nic dělat, stra­ši­dla budou muset do prá­ce a jejich děti – Ester a Eleonor do ško­ly. Vypadá to jed­no­du­še, ale život oby­čej­ných smr­tel­ní­ků bude pro stra­ši­del­nou rodi­nu slo­ži­těj­ší, než se na prv­ní pohled zdá­lo. Jak se bude dařit vod­ní­ko­vi v prá­del­ně, víle jako pri­ma­ba­lerí­ně taneč­ní­ho sou­bo­ru a hej­ka­lo­vi jako hvězdě míst­ní­ho diva­dla?  A odo­lá paní Patricie svo­dům své prv­ní lás­ky – upí­ra Ignáce z Temešváru? A co pan Patočka?  Setkání s lid­ským svě­tem, v němž pla­tí jiná pra­vi­dla než v tom pohád­ko­vém, při­ne­se řadu komic­kých i napí­na­vých situ­a­cí. Naši hrdi­no­vé musí zapo­jit nejen kouz­la a čáry, ale také rodin­nou soudrž­nost, lás­ku a odva­hu, aby doká­za­li přelstít  úřed­ní­ho šimla a zví­tě­zit nad nástra­ha­mi „oby­čej­ných“ lidí.

Do čes­kých kin je uve­de spo­leč­nost Falcon,  18. srp­na 2016. Ve stej­ný den bude mít film pre­mi­é­ru i na Slovensku, kde ho do kin nasa­dí spol. Continental film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […] Posted in Filmové recenze
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […] Posted in Zajímavosti
  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […] Posted in Speciály
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […] Posted in Speciály
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […] Posted in Speciály
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
  • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,69331 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72319 KB. | 16.04.2024 - 18:20:04