Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Simpsons - Monty Burns“ Fleeing Circus - 60 %

The Simpsons - Monty Burns“ Fleeing Circus - 60 %

vlcsnap 2016 09 27 07h06m36s361
vlcsnap 2016 09 27 07h06m36s361
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První Simpsonovi 28. sezó­ny měli pre­mi­é­ru, tak krát­ce zre­cen­zu­je­me, co nám při­ná­ší. Trocha las­ka­vé­ho humo­ru, tro­cha his­to­rie pana Burnse. A samo­zřej­mě men­ší pod­zá­plet­ku, kte­rá pří­běh pro­dlou­ží.

Já osob­ně si mys­lím, že dět­ství Burnse by mělo být téma, kte­ré by si váž­ně zaslou­ži­lo celou epi­zo­du. V celém dílu je věno­vá­no hlav­ní­mu téma­tu, kte­ré je už zná­mo, jenom krát­ký čas. Hlavní část se věnu­je pří­tom­nos­ti.

Ihned na začát­ku dílu se samo­zřej­mě nic kolem Burnse nedě­je. V dílu je kla­sic­ká humor­né intro, ve kte­rém záplet­ka, kte­rá změ­ní nor­mál­ní stav ve Springfieldu, zdů­vod­ní pří­běh, kte­rý vyvr­cho­lí na kon­ci dílu dob­rým skut­kem.

Je ško­da, že tvůr­ci nene­cha­li Homera na poko­ji a že dru­hý syn­chro­ni­zo­va­ný pří­běh věno­va­li jeho epi­zo­dě v jader­né elek­trár­ně.

Díl mi při­pa­dal nějak roz­tříš­tě­ný, nevě­no­val se jenom hlav­ní­mu téma­tu, kte­ré sto­jí o celý díl. Samozřejmě, že se našlo něko­lik dob­rých oka­mži­ků, kte­rým jsem se zasmál, napří­klad sym­bo­lic­ký návrat Edny s Maude potě­šil. Některé vtíp­ky ale byli tro­chu trap­něj­ší, jako ihned v prv­ních minu­tách, kdy bylo vidět, že se tvůr­ci této epi­zo­dy sna­ži­li umě­le navý­šit čas dél­ky epi­zo­dy, aby se vešli do mini­ma 21 minut.

Délku epi­zo­dy také umě­le navý­ši­li úvod­ní zněl­kou, kte­rá má o sobě minu­tu a půl.

Z těch­to důvo­dů musím zhod­no­tit epi­zo­du pou­ze 60 %. Úroveň dílů neu­stá­le kle­sá, ale je to stá­le zábav­né, ale už ne tolik, jak bych si přál, asi to není nezá­jem auto­rů, kte­ří se sna­ží aby úro­veň byla čím dál lep­ší, spí­še, jde o to, že už je tolik dílů, že je těž­ké, aby se udr­že­la stej­ná kva­li­ta v kaž­dé epi­zo­dě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63945 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71621 KB. | 23.06.2024 - 06:03:01