Kritiky.cz > Domácí rady > Trénink Westside Barbell

Trénink Westside Barbell

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Posilovani

Trénink Westside Barbell vymys­le­li v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí v ame­ric­ké Kalifornii. U vzni­ku toho­to tré­nin­ku stál Louie Simmons, kte­rý se nechal inspi­ro­vat silo­vý­mi tré­nin­ky panů Georgie Frenna a Billa Westa. Louie Simmons zkom­bi­no­val jejich efek­tiv­ní tré­nin­ky se svý­mi a tak vzni­kl tré­nink pod názvem Westside Barbell.

Jak trénink Westside Barbell vypadá?

Hlavní prin­cip tré­nin­ku Westside Barbell je jeho roz­čle­ně­ní. Trénink se dělí na maxi­mál­ní zatí­že­ní, dyna­mic­ké zatí­že­ní a opě­tov­né zatí­že­ní.

Série maxi­mál­ní­ho zatí­že­ní je urče­na pře­de­vším k nárůstu síly. Tato série by se měla pro­vá­dět cel­kem tři­krát. Poté při­chá­zí série dyna­mic­ké­ho zatí­že­ní. Je to série, kte­rá by měla být pro­vá­dě­ny s maxi­mál­ní mož­nou silou půso­bí­cí na čin­ku. Nakonec pak násle­du­je série opě­tov­né­ho zatí­že­ní, kte­ré jsou vyme­ze­ny k vybu­do­vá­ní veli­kos­ti síly sva­lů na pří­dav­ných cvi­cích, kte­ré se sho­du­jí s kul­tu­ris­tic­ký­mi cvi­ky. V této sérii jsou zde kupří­kla­du cvi­ky na tri­cepsy nebo cvi­ky na upev­ně­ní pomoc­ných par­tií v základ­ních cvi­cích.

Co je jádrem Westside Barbell tréninku?

Westside Barbell tré­nink je v pod­sta­tě tré­nin­ko­vá meto­da, kte­rá kal­ku­lu­je se čtyř­mi dny na tré­nink. Z toho dva dny jsou vyčle­ně­ny na hor­ní par­tie těla, zatím­co zby­lé dva dny jsou zamě­ře­ny na dře­py a na mrt­vý tah. Jeden den tré­nin­ku je zamě­řen na maxi­mál­ní zatí­že­ní a dru­hý den je pak věno­ván tré­nin­ku na dyna­mic­ké zatí­že­ní. Pro vylep­še­ní kon­di­ce byly začle­ně­ny do tré­nin­ku tak­též cvi­ky jako tahá­ní těž­kých aut či saní. Westside Barbell pou­ží­vá také ke své­mu tré­nin­ku vel­ké čin­ky, jed­no­ruč­ní čin­ky, řetě­zy, klad­ky a elas­tic­ké popru­hy.

Trénink Westside Barbell je určen pře­de­vším pro střed­ně pokro­či­lé a pokro­či­lé kul­tu­ris­ty. Nejdůležitějším cílem tré­nin­ku je zvý­še­ní síly. Tréninkový plán by se měl dodr­žo­vat po dobu osmi týd­nů.


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum 16. říj­na 2009
Zdroj United States Army
Autor Courtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Osamělý svobodný muž – 2514. března 2019 Osamělý svobodný muž – 25 Posted in Komiks
  • Headhunter (1988)12. ledna 2017 Headhunter (1988)  Kdo seká hlavy nebohým obětem? Sériový vrah, nebo snad nějaký démon… Detektiv Giullani právě prochází manželskou krizí, kdy se z jeho manželky vyklubala lesba a on je […] Posted in Horory
  • Situace ohledně Black Lives Matter nadále ovlivňuje...27. června 2020 Situace ohledně Black Lives Matter nadále ovlivňuje... Situace ohledně Black Lives Matter nadále ovlivňuje mainstreamové záležitosti: Od teď platí, že v seriálu Simpsonovi nebudou bílí herci mluvit postavu jiné pleti (Hank Azaria už nebude […] Posted in Krátké aktuality
  • Válka před Válkou - Stanislav Motl5. dubna 2016 Válka před Válkou - Stanislav Motl Spisovatel a novinář Stanislav Motl, který se věnuje převážně tématům druhé světové války, kdy na vlastní pěst pátral po neodsouzených nacistických zločincích a našel tu odvahu se s nimi […] Posted in Recenze knih
  • Zlínské festivalové minuty - středa 30.5.201228. května 2018 Zlínské festivalové minuty - středa 30.5.2012 Posted in Videa
  • Zombie High (1987)22. února 2019 Zombie High (1987) Na téhle škole by někteří chtěli zůstat věčně… Mladá dívka Andrea získala stipendium na prestižní internátní škole (akademii) Ettinger. Což se samozřejmě nelíbí jejímu […] Posted in Horory
  • #24 - Dracula (1958)19. srpna 2019 #24 - Dracula (1958) Dracula je jednou z nejčastěji se na plátně objevujících postav. Z těch hororových jednoznačně. Christopher Lee je zase jedním z nejznámějších představitelů transylvánského hraběte. Film […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Divoká voda - cesta na vrchol - kniha2. července 2018 Divoká voda - cesta na vrchol - kniha Tato kniha mapuje vodní sporty, respektive nejúspěšnější sportovní hvězdy v tomto odvětví jak minulosti, tak i současnosti. No, a nemůže se začínat nikým jiným než Štěpánkou Hilgertovou. […] Posted in Recenze knih
  • Ghost Shark (2013)26. ledna 2014 Ghost Shark (2013) Žraloci vás už opravdu můžou sežrat úplně kdekoliv a odkudkoliv… Smallport je malé přímořské městečko, které má těsně před volbami. Právě se zde pořádal každoroční lov ryb a […] Posted in Horory
  • Šarlatán - 516. května 2023 Šarlatán - 5 Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93537 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71595 KB. | 14.07.2024 - 21:17:31