Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V Praze začíná natáčení spin-offu Johna Wicka „Ballerina“ s Anou de Armas a Keanu Reevesem

V Praze začíná natáčení spin-offu Johna Wicka „Ballerina“ s Anou de Armas a Keanu Reevesem

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ballerina, spin-off série John Wick s Anou de Armas a (zřej­mě) Keanu Reevesem, se má ofi­ci­ál­ně začít natá­čet v Praze od 7. lis­to­pa­du. Společnost Czech Anglo Productions, kte­rá se v České repub­li­ce posta­ra­la o nedáv­né natá­če­ní The Crow, koor­di­nu­je míst­ní pro­duk­ci Ballerina.

Mimo jiné se Ballerina bude v příš­tím týd­nu natá­čet v cen­t­ru Prahy u hote­lu Opera na Těšnově a na Masarykově nádra­ží.

Kromě Prahy se Ballerina bude natá­čet i v dal­ších měs­tech v oko­lí čes­ké met­ro­po­le. Další mís­ta natá­če­ní budou zná­ma v příš­tích týd­nech; akč­ní film se bude v České repub­li­ce natá­čet po dobu násle­du­jí­cích tří měsí­ců až do 5. úno­ra.

Reevesova účast ve fil­mu neby­la dří­ve potvr­ze­na, ale herec byl spat­řen v oko­lí Prahy a vyfo­to­gra­fo­ván s míst­ní­mi fanouš­ky. Vzhledem ke spo­je­ní s sérií John Wick se dá před­po­klá­dat, že je ve měs­tě kvů­li natá­če­ní Ballerina, i když jen kvů­li malé roli nebo cameu.

 

Zobrazit pří­spě­vek na Instagramu

 

Příspěvek sdí­le­ný David Tran Huu (@davidtranhuu)

Příspěvek sdí­lel David Tran Huu (@davidtranhuu)

O Ballerině a o tom, jak se spin-off napo­jí na sérii Wick, bylo zve­řej­ně­no jen málo podrob­nos­tí. Ana de Armas si prav­dě­po­dob­ně zahra­je balet­ku, kte­rou v John Wick: Kapitola 3 - Parabellum krát­ce ztvár­ni­la taneč­ni­ce newy­or­ské­ho bale­tu Unity Phelan.

Len Wiseman (Live Free or Die Hard) reží­ru­je Ballerinu pod­le scé­ná­ře Shaye Hattena (Army of the Dead). Začátkem toho­to roku de Armas pro­zra­dil, že k úpra­vě scé­ná­ře byl při­zván scé­náris­ta a reži­sér Emerald Fennell Promising Young Woman.

„Bylo pro mě oprav­du důle­ži­té najmout scé­nárist­ku, pro­to­že do té doby, když jsem se do pro­jek­tu zapo­ji­la, byl v něm jen reži­sér Len Wiseman a ješ­tě jeden chlap,“ řek­la de Armas v létě letoš­ní­ho roku Elle.

„A já si říka­la: „To nebu­de fun­go­vat“ “. Tak jsem udě­lal roz­ho­vor asi s pěti nebo šes­ti spi­so­va­tel­ka­mi. Najali jsme Emeraldu Fennell, na kte­rou jsem byl straš­ně pyš­ný.“

Ballerina není jedi­ným chys­ta­ným pro­jek­tem pro John Wick vesmír.

John Wick: Chapter 4 nedáv­no dokon­čil natá­če­ní v loka­cích jako Berlín a Studio Babelsberg v Německu před plá­no­va­ným uve­de­ním do kin na jaře příští­ho roku a Chapter 5 se má začít natá­čet co nevi­dět.

The Continental, spin-off tele­viz­ní­ho seri­á­lu ode­hrá­va­jí­cí­ho se v síti hote­lů, kte­ré hoj­ně figu­ru­jí ve vesmí­ru Johna Wicka, se natá­čel na začát­ku toho­to roku v Maďarsku. Hvězda Mel Gibson si dokon­ce po skon­če­ní natá­če­ní v Budapešti udě­la­la pro­hlíd­ku Prahy.

Hvězda fil­mu Balerína Ana de Armas není v Praze žád­ným nováč­kem. Loni v létě v čes­ké met­ro­po­li natá­če­la pro hit Netflixu The Gray Man a v míst­ním stu­diu se dokon­ce dala na pila­tes.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79422 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71701 KB. | 19.06.2024 - 18:37:48