Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Václav Neužil - Rodovoj & Jaroslav Plesl - Rodovít

Václav Neužil - Rodovoj & Jaroslav Plesl - Rodovít

PP
PP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vaše posta­vy jsou pro pří­běh roz­hod­ně osu­do­vé, jak bys­te se popsa­li?

Neužil: My dva jsme klad­né posta­vy a jsme sou­ro­zen­ci Lichoradky - Jany Plodkové.

Plesl: Ta už klad­ná tedy není...

Neužil: My jsme pros­tě hod­ní „suďá­ci“ a ona zlá sudič­ka. Jsme brat­ři Rodovoj a Rodovít, co dopro­vá­zí na ces­tě hlav­ní­ho hrdi­nu a sna­ží se ho vést správ­ným smě­rem, aby se měl dob­ře. Kdežto Lichoradka dělá přes­ný opak.

Plesl: Vlastně žehlí­me její pro­roc­tví.

Jako správ­ní brat­ři se pořád­ně han­dr­ku­je­te. Pošťuchujete se tak­to i mimo kame­ru? Jak se vám spo­leč­ně pra­co­va­lo?

Neužil: Samozřejmě! Pošťuchujeme se i mimo kame­ru. Jitka Rudolfová vlast­ně vychá­ze­la z nás. Ale je to pošťu­cho­vá­ní a han­dr­ko­vá­ní lás­ky­pl­né! Plesl: Přesně tak. My jsme si vlast­ně pořád stě­žo­va­li, že nás reži­sé­ři neob­sa­zu­jí spo­lu. A tak nás Jitka, naše kama­rád­ka, se kte­rou spo­lu­pra­cu­je­me už potře­tí (nejdřív to byla Rozkoš a pak Zoufalci), chyt­la za slo­vo a dala nás teda „fest“ dohro­ma­dy.

Co vás po pře­čte­ní scé­ná­ře nej­ví­ce zau­ja­lo?

Neužil: Pro mě ta hlav­ní devi­za byla prá­vě to, že tam bude hrát Jarda, to jsem se moc těšil. Ale vel­ké plus bylo vlast­ně celé obsa­ze­ní. Taky se mi vždyc­ky moc líbí, když v pohád­ce není pří­mo krá­lov­ská rodi­na, a při­tom to fun­gu­je. Hodinářův učeň je přes­ně ten pří­pad.

Plesl: A mě ješ­tě potě­ši­ly, tedy také krom hlav­ní­ho obsa­ze­ní jako je Viktor Preiss nebo Miroslav Krobot, i loka­ce, kde se točí. Mám rád hra­dy a cel­ko­vě his­to­rii, Václav zase pří­ro­du.

Neužil: Ano, my jsme si na natá­če­ní pří­mo roch­ni­li.

Plesl: Takže je to celé tako­vé „vypřá­té“, úpl­né láz­ně!

Neužil: Nicméně musím dodat, že to bylo tro­chu nároč­né, pro­to­že jsme během natá­če­ní záro­veň zkou­še­li a hrá­li v diva­dle v Praze. Ale roz­hod­ně si nestě­žu­je­me. Naopak! Byli jsme tako­vá rodi­na.

Na jakou scé­nu z natá­če­ní nej­ra­dě­ji vzpo­mí­ná­te?

Neužil: My máme tako­vé minis­cén­ky spo­leč­ně s Urbanem nebo Lichoradkou, kte­ré jsou oprav­du komic­ké, ale už mi poprav­dě tro­chu splý­va­jí.

Plesl: Já musím říct, že vzpo­mí­nám na natá­če­ní s Viktorem Preissem, tře­ba na scé­nu s vizí o pokla­du. Viktor je od dět­ství můj idol, ke kte­ré­mu vzhlí­žím, a najed­nou jsem se s ním měl  ožnost potkat na pla­ce. Je pak krás­né se s ním potkat i mimo natá­če­ní, tře­ba na jíd­le, kde si poví­dá­me o živo­tě. To je pro mě veli­ký záži­tek!

Neužil: To i pro mě


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18332 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71735 KB. | 25.06.2024 - 20:34:39