Kritiky.cz > Recenze knih > Vyděšená k smrti

Vyděšená k smrti

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koho vzru­šu­je strach dru­hých a proč si vybí­rá zrov­na mla­dé dív­ky? První vraž­da vypa­dá sko­ro jako nepo­ve­de­ný únos, ale je tomu tak sku­teč­ně nebo zdá­ní jen kla­me?

Čtenář se sezna­mu­je s prv­ním pří­pa­dem detek­tiv­ky Kay Hunterové, kte­rá nedáv­no málem při­šla o kari­é­ru a v osob­ním živo­tě se musí vyrov­nat s ješ­tě hlub­ší pro­hrou,  kdy v budo­vě býva­lé bio­lo­gic­ké labo­ra­to­ře je nale­ze­no tělo mla­dé, kru­tě zavraž­dě­né dív­ky. Před Kay tedy sto­jí neleh­ký úkol - dopad­nout vra­ha. Dívku nalez­nou její rodi­če, kte­ří ovšem dou­fa­li, že po ode­vzdá­ní výkup­né­ho ji najdou živou. Zjištěná sku­teč­nost její­ho otce tak roz­ru­ší, že dosta­ne infarkt a stá­vá se dru­hou, neza­mýš­le­nou obě­tí vra­ha.

Brzy poté je nale­ze­no tělo sebe­vra­ha v míst­ním par­ku s dopi­sem na roz­lou­če­nou a krát­ce nato i výkup­né. Skutečně je vraž­da vyře­še­na tím, že vrah neu­ne­sl své čer­né svě­do­mí a radě­ji život skon­čil? Kay se to zdá celé pří­liš jed­no­du­ché a věří, že to byl pou­ze kom­plic vra­ha. Přeci někdo, kdo vraž­du tak peč­li­vě zin­sce­nu­je a ješ­tě si oběť natá­čí, by neměl čer­né svě­do­mí, že by se zabil sám. Ovšem ne kaž­dý její­mu úsud­ku věří, je tře­ba to doká­zat a pod Kay se tře­se kari­ér­ní židle. Brzy je však une­se­na dal­ší stu­dent­ka, aniž poli­cie o tom ví. Jaký zvrá­ce­ný motiv má vrah pro své jed­ná­ní?

Jedná se o prv­ní kni­hu z jede­nác­ti­díl­né série autor­ky. Poměrně brzy čte­nář v kni­ze sle­du­je lin­ku, kdy autor­ka nechá­vá nahléd­nout do myš­le­nek a cho­vá­ní vra­ha. Čtenář tedy téměř od začát­ku ví, kdo sto­jí za vraž­dou a má šan­ci pocho­pit i motiv jed­ná­ní.  Postupně se však uka­zu­je, že za tím vším je ješ­tě víc, ješ­tě někdo dal­ší, jinak by si člo­věk mohl říct, co ho může v kni­ze dál pře­kva­pit. Takto si na rozuz­le­ní musí počkat, stej­ně tak na to, zda stih­ne poli­cie dal­ší une­se­nou zachrá­nit. Čas se krá­tí…

Kniha se mi líbi­la, neče­kej­te však vel­ké napě­tí, kdy stá­le pře­mýš­lí­te nad tím, kdo je vra­hem, pro­to­že to autor­ka brzy odha­lí, ale i tak bylo napí­na­vé číst a čekat, jak to dopad­ne. Rozuzlení zají­ma­vé. Líbí se mi i hlav­ní hrdin­ka Kay, kte­rá není žád­nou super­hr­din­kou, ale vlast­ně oby­čej­nou žen­skou, kte­rá řeší své osob­ní i pra­cov­ní pro­blémy, přes­to má to správ­né uva­žo­vá­ní, kte­ré pro tuto prá­ci potře­bu­je. Kniha se čte dob­ře, rych­le, sviž­ně díky krát­kým kapi­to­lám. Taková pří­jem­ná detek­tiv­ka, ale bez něja­ké­ho vel­ké­ho napě­tí či wow na kon­ci.

Rozhodně je ale děsi­vé, jak moc je člo­věk ovliv­něn svou rodi­nou a oko­lím a že z něj může díky tomu vyrůst bez­cit­ná zrů­da, kte­rá se vyží­vá ve stra­chu dru­hých a jejich utr­pe­ní, pro­to­že s pro­ži­tým trau­ma­tem neu­mí pra­co­vat.


Autor: Rachel Amphlett

Počet stran: 336

Žánr: detek­tiv­ka, thriller

Nakladatelství: Domino

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • MĚLČINA13. října 2023 MĚLČINA U psychologického thrilleru určeného zejména pro ženské publikum s názvem "Mělčina" od autorky Holly Craigové občas při čtení přestanete i dýchat, a to když budete s napětím očekávat […] Posted in Recenze knih
  • Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví15. září 2023 Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví V kavárně Paláce knih Luxor v Praze na Václavském náměstí dnes představila novinářka a spisovatelka Kateřina Surmanová nový thriller Zvedá se vítr. Knihu pokřtili Thea Krečová a Michal […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41810 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72290 KB. | 20.05.2024 - 01:23:37