Kritiky.cz > Recenze knih > V TEMNOTĚ

V TEMNOTĚ

299585977 10220293559921247 575136126085367075 n
299585977 10220293559921247 575136126085367075 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li zálusk na něja­ký napí­na­vý detek­tiv­ní thriller s krát­ký­mi, ale o to víc čti­vý­mi kapi­to­la­mi, zkus­te kni­hu „V tem­no­tě“ od Mike Omera, jež vyda­la Grada Publishing, a.s.

Hlavní hrdin­kou je forenz­ní psy­cho­lož­ka Zoe Bentleyová, kte­rá doká­že vstou­pit do mys­li vra­ha a pře­mýš­let doslo­va jako on). Spolu se svým kole­gou, agen­tem FBI Tatumem Grayem ze Sangelské poli­cie v Texasu, se pouš­tí do nové­ho pří­pa­du.

Na veřej­nos­ti se totiž obje­vi­lo video s názvem “Experiment čís­lo jed­na” a ze samot­ných zábě­rů je vidět, že někdo zaži­va pohřbil něja­kou mla­dou dív­ku. Video je děsi­vé a mra­zi­vé, neboť dív­ka do posled­ní chví­le boju­je o svůj život.

Ovšem když je tohle expe­ri­ment čís­lo jed­na, kolik jich bude muset ješ­tě násle­do­vat, než se jim poda­ří vypá­t­rat toho­to zvrá­ce­né­ho vra­ha? Kolik obě­tí si nako­nec vyžá­dá ten­to „zvrá­ce­ný“ expe­ri­ment?

Vrah ješ­tě ale neskon­čil. Mezitím se na inter­ne­tu obje­vu­je dal­ší šoku­jí­cí video s uvěz­ně­nou ženou, kte­ré poma­lu dochá­zí vzduch… Podaří se jim dív­ku zachrá­nit dří­ve, než jí dojde vzduch?

Není to však posled­ní zrůd­né video, obje­vu­jí se dal­ší videa zrůd­ných expe­ri­men­tů, kde dív­ky pro­ží­va­jí obrov­ský strach, boju­jí­cí o svůj vlast­ní život a zápa­sí­cí s děsi­vou před­sta­vou ubý­va­jí­cí­ho vzdu­chu, kdy na ně v tís­ni­vé tmě a malém pro­sto­ru poma­lou a jis­tě číhá smrt.

Je vidět, že séri­o­vý vrah nene­chal nic náho­dě a chce si být jis­tý, že oběť jen těž­ko někdo včas obje­ví a vysvo­bo­dí před jis­tou smr­tí.

Příběh „V tem­no­tě“ je vyprá­věn hned z něko­li­ka úhlů pohle­du a nechy­bí tu samo­zřej­mě ani pohled pacha­te­le spo­lu s jeho retrospek­ti­vou do jeho minu­los­ti a dět­ství. Dovídáme se o něm dost, ale stá­le nedo­ká­že­me s přes­nos­tí určit, kdo to ve sku­teč­nos­ti je.

Navíc po tři­a­tři­ce­ti­le­té Zoe jde stá­le jeden vrah, co ji pro­ná­sle­du­je už od její­ho samot­né­ho dět­ství, a kte­rý se v sou­čas­né době zamě­řil na její milo­va­nou sest­ru Andreu. Její sna­hou je ji za kaž­dou cenu ochrá­nit a co nejdří­ve ho vypá­t­rat. Podaří se jí vypá­t­rat oba zlo­čin­ce? Nebude to spí­še nad její síly?

Napínavý thriller je skvě­le napsa­ný s krát­ký­mi a vel­mi čti­vý­mi kapi­to­la­mi. V kni­ze se nachá­zí prak­tic­ky všech­no, co by měl mít dob­rý thriller tj. vel­mi půso­bi­vou a nevšed­ní záplet­ku, neo­če­ká­va­né zvra­ty dopl­ně­né o řadu dějo­vě zají­ma­vých malič­kos­tí, jež dokres­lu­jí celý děj.

V tom­to dob­ře napsa­ném pří­bě­hu nechy­bí ani děsi­vý vývoj při pát­rá­ní, neza­mě­ni­tel­né a oso­bi­té cha­rak­te­ry postav, a také vtip­né pasá­že, u kte­rých se rádi zasmě­je­te.

 

 

V TEMNOTĚ

Napsal: Mike Omer

Přeložil: Jiří Chodil

Vydala: GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou COSMOPOLIS

První vydá­ní, Praha 2021

Počet stran: 400

ISBN: 978-80-271-1779-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60324 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71734 KB. | 13.07.2024 - 02:52:39