Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin

Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin

image001
image001
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Noci Nočních zví­řat, tedy chro­nic­kých nespav­ců, býva­jí osa­mě­lé, tem­né a neko­neč­ně dlou­hé. Tom Ford o jed­nom exem­plá­ři toho­to dru­hu nato­čil výji­meč­ný film, kte­rý je šoku­jí­cí, kru­tý a vel­mi inten­zív­ní. Zkoumá onu ten­kou a nevi­di­tel­nou hra­ni­ci, jež vede mezi lás­kou a nená­vis­tí, po kte­ré občas pře­chá­zí­me všich­ni, a dělá to tak, až z toho mra­zí v zádech. Velmi zdat­ně mu při­tom sekun­du­je skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní v čele s Amy Adams a Jakem Gyllenhaalem.

Scenárista a reži­sér Tom Ford při­chá­zí se stra­ši­del­ným roman­tic­kým thrille­rem o šoku­jí­cí inti­mi­tě a pou­ta­vém napě­tí, kte­rá odha­lu­jí ten­kou hra­ni­ci mezi lás­kou a kru­tos­tí a mezi tou­hou po pomstě a vykou­pe­ním. Herci Amy Adams a Jake Gyllenhaal, oba nomi­no­va­ní na cenu Akademie, ve fil­mu Noční zví­řa­ta herec­ky září jako roz­ve­de­ný pár obje­vu­jí­cí tem­né prav­dy jeden o dru­hém i o sobě.

NOCTURNAL ANIMALS

Susan Morrowová (kte­rou ztvár­ni­la Amy Adams) žije neu­vě­ři­tel­ně pri­vi­le­go­va­ný, ale přes­to nena­pl­ně­ný život se svým man­že­lem Huttonem Morrowem (Armie Hammer). Jeden víkend, když Hutton odje­de na dal­ší ze svých až pří­liš častých pra­cov­ních cest, dosta­ne Susan do poš­tov­ní schrán­ky nevy­žá­da­ný balí­ček. Je v něm román Noční zví­řa­ta, kte­rý napsal její býva­lý man­žel Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal), s kte­rým Susan není v kon­tak­tu už něko­lik let. Edwardův vzkaz při­lo­že­ný k ruko­pi­su Susan pobí­dl, aby si ruko­pis pře­čet­la a násled­ně ho kon­tak­to­va­la během jeho návštěvy ve měs­tě. V samo­tě noci, v poste­li, začne Susan kníž­ku číst. Román je věno­va­ný jí…

…ale jeho obsah je násil­ný a šoku­jí­cí. Edward v něm vyprá­ví pří­běh Tonyho Hastingse (kte­ré­ho hra­je též Jake Gyllenhaal). Během jed­né noč­ní jízdy po opuš­tě­né ces­tě v Texasu začne Tonyho a jeho rodi­nu obtě­žo­vat tro­ji­ce jezd­ců, kte­rá ho vytla­čí ze sil­ni­ce a násled­ně při­mě­je k tomu, aby se pus­til do ote­vře­né fyzic­ké kon­fron­ta­ce vypro­vo­ko­va­né nepřed­ví­da­tel­ně se cho­va­jí­cím vůd­cem gan­gu Rayem Marcusem (Aaron Taylor-Johnson). Tony je neschop­ný jaké­ko­liv akce, když jeho rodi­nu une­sou a on tam zůsta­ne trčet sám. Za sví­tá­ní se Tonymu poda­ří zkon­tak­to­vat poli­cii a pří­pa­du se ujme lako­nic­ký poru­čík Bobby Andes (na cenu Akademie nomi­no­va­ný Michael Shannon). Andes si se sil­ně roz­ru­še­ným Tonym vytvo­ří vazbu a roz­hod­ne se pro­ná­sle­do­vat pode­zře­lé, když se napl­ní Tonyho nej­hor­ší oba­vy…

Susan, doja­tá Edwardovým ruko­pi­sem, se pono­ří do vzpo­mí­nek na nej­sou­kro­měj­ší chví­le své­ho vlast­ní­ho milost­né­ho pří­bě­hu s auto­rem. Nahlíží na sebe samu a pod blyš­ti­vý povrch své­ho živo­ta a kari­é­ry, a začí­ná stá­le sil­ně­ji kni­hu vní­mat jako pří­běh pomsty, pří­běh, kte­rý ji nutí zno­vu zhod­no­tit vol­by, kte­ré udě­la­la a zno­vu pro­bu­dit lás­ku, o kte­ré si mys­le­la, že je ztra­ce­ná – tak, jak pří­běh postup­ně spě­je k zúčto­vá­ní, kte­ré cha­rak­te­ri­zu­je jak hrdin­ku romá­no­vé­ho pří­bě­hu, tak ji samot­nou.

Přístupnost: mlá­de­ži do 15 let nepří­stup­ný

Žánr: thriller/drama

Režie : Tom Ford
Scénář : Tom Ford
Kamera: Seamus McGarvey
Hrají : Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor Johnson, Armie Hammer a dal­ší

Verze: ang­lic­ky s čes­ký­mi titul­ky

Stopáž: 115 min


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zmizení17. června 2022 Zmizení Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Den poté22. dubna 2022 Den poté Den poté je novým katastrofickým filmem, ve kterém vlivem globálního oteplování a tání ledovců dojde k narušení atlantického proudění a paradoxně na celé severní polokouli k prudkému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příchozí nutí k zamyšlení - 65 %30. března 2022 Příchozí nutí k zamyšlení - 65 % Lidé jsou zvláštní tvorové. Dokážou se vyjadřovat v mnoha jazycích, a přesto jim může chybět porozumění. Bylo by možné se s mimozemšťany domluvit? Jsou komunikační dovednosti přenosné a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 91120. března 2022 Ambulance: Michael Bay to v nonstop akční jízdě dotáhl až na 911 Dvojice bankovních lupičů se pokusí o improvizovaný útěk v záchranném vozidle ve filmu Ambulance, který je skutečným adrenalinovým zážitkem režiséra Michaela Baye. Tento snímek, který je […] Posted in Filmové recenze
  • Ambulance – Recenze – 60 %17. března 2022 Ambulance – Recenze – 60 % Svůj předchozí film s názvem 6 underground: Tajné operace natočil režisér Michael Bay pro Netflix. Nyní se tvůrce snímků Armageddon a Transformersvrací do kin s akčním thrillerem […] Posted in Filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova1. ledna 2022 Spider-Man: Bez domova Spider-Man: Bez domova patřil k nejočekávanějším filmům letošního roku. Monumentální zakončení spidermanovské trilogie od režiséra Jona Wattse mělo přinést něco více než jen generickou […] Posted in Filmové recenze
  • Everest – emocionálně mrazivá smršť1. ledna 2022 Everest – emocionálně mrazivá smršť Podle skutečné události. Ledově ostrý vítr bičující sněhem. Lidské tragédie. Je těžké určit, z čeho mrazí nejvíc, ale Everest je neskutečně intenzivním zážitkem na všech frontách […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) – Recenze – 70 %18. prosince 2021 Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) – Recenze – 70 % Třetí Spider-Man s Tomem Hollandem v hlavní roli středoškoláka Petera Parkera přímo navazuje na předchozí díl s názvem Spider-Man:Daleko od domova, ve kterém podlý Mysterio veřejně označil […] Posted in Filmové recenze
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10189 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71913 KB. | 23.07.2024 - 16:26:40