Kritiky.cz > 2023 > Prosinec > 03

Pod (2015)

Co se doo­prav­dy skrý­vá ve skle­pě dušev­ně nemoc­né­ho sou­ro­zen­ce? A je sku­teč­ně psy­chic­ky naru­še­ný, nebo celou dobu mlu­vil prav­du…? Ed poprosí svou sest­ru Lylu, aby s ním odje­la zkon­t­ro­lo­vat jejich bra­t­ra... Read more »

Můj rok 1973 – přehled toho nejdůležitějšího

Další z řady pub­li­ka­cí o jed­not­li­vých letech, jež udě­lá radost nejen těm, kte­ří se v daném roce naro­di­li. Uvádí mno­ho zají­ma­vých sta­tis­tik i jmé­na zná­mých osob­nos­tí, jež ono­ho času spat­ři­ly svět­lo svě­ta. Věnuje... Read more »

Jonestown Haunting, The (2020)

Přežila hro­mad­nou sebe­vraž­du a řádě­ní čle­nů své­ho kul­tu, ale noč­ní můry a její svě­do­mí ji donu­tí opět čelit hrůzám z minu­los­ti… Když roku 1978 spácha­li čle­no­vé kul­tu Chrámu lidu hro­mad­nou sebe­vraž­du pod... Read more »

Hunger Games: Balada o ptácích a hadech

Prequel k Hunger Games není špatným filmem, má své světlé chvilky, ale samotné hladové hry, což měl být hlavní highlight není bohužel tak strhující, jak jsem očekával. Začínají 10.... Read more »

Red Rooms

Artový Soudní Thriller z Kanady! Začíná soudní líčení Ludovica Chevaliera, který je odsouzen z vražd tří mladých holčiček, kde došlo i na Snuff videa a prodej na Dark Web,... Read more »
Stránka načtena za 2,97763 s | počet dotazů: 173 | paměť: 47263 KB. | 23.02.2024 - 18:16:24