Kritiky.cz > 2023 > Prosinec > 02

Poltergeist Activity (2015)

Než si kou­pí­te nový dům, zjis­tě­te si něco o jeho minu­los­ti! Již sto­krát ohra­né téma, se zde nepěk­ně zadr­há­vá… David Prescott se po smr­ti své man­žel­ky, roz­hod­ne pře­stě­ho­vat na velšský ven­kov... Read more »

A Haunting at the Rectory (2015)

Fara s pochmur­nou minu­los­tí, milost­ný troj­ú­hel­ník a hro­ma­da nudy… Reverend Lionel se roku 1930 stě­hu­je se svou man­žel­kou Marianne na novou faru v Borley, aniž by tušil, že toto mís­to skrý­vá děsi­vé... Read more »

Moje pocity-encyklopedie pro děti

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vou pub­li­ka­ci o emo­cích? Řešíte něja­ký pro­blém a neví­te, jak z toho ven? Tak prá­vě vám je urče­na ency­klo­pe­die pro děti s názvem Moje poci­ty. Vydal ji Portál, letos v Praze.  Read more »

Kreslené vtipy pro děti 3 – legrace pro všechny

Velmi vtip­ná kni­ha, kte­rá roze­smě­je nejen děti, nýbrž i dospě­lé. Tak bych struč­ně shr­nu­la tře­tí díl­ko ze série Kreslené vti­py pro děti. Mirek Vostrý, zná­mý kres­líř, humo­ris­ta, kari­ka­tu­ris­ta i ilu­strá­tor se... Read more »

Rodinná rošáda - Vánoční novinka od Netflixu

U Walkerových je před Vánoci všech­no vzhů­ru noha­ma. Kvůli vzác­né­mu nebes­ké­mu úka­zu se totiž rodi­če oct­nou v tělech svých nác­ti­le­tých dětí, ze kte­rých jsou nao­pak dospě­lí. Pokud bys­te si ten­to... Read more »
Stránka načtena za 2,51774 s | počet dotazů: 173 | paměť: 47413 KB. | 23.02.2024 - 17:55:00