Kritiky.cz > Recenze knih > Anglická gramatika efektivně a přehledně

Anglická gramatika efektivně a přehledně

anglická gramatika
anglická gramatika
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anglická gra­ma­ti­ka není nároč­ná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne kaž­dé­mu, kdo se učí ang­lic­ký jazyk nebo se v něm chce zdo­ko­na­lit, však vyho­vu­jí tra­dič­ní učeb­ní meto­dy, kte­ré se pou­ží­va­jí ve ško­lách nebo výu­ko­vých kur­zech. Walter Lutz, němec­ký pře­kla­da­tel a autor něko­li­ka učeb­nic ang­lič­ti­ny, z nichž někte­ré vyšly i v čes­kém pře­kla­du v nakla­da­tel­ství Grada, při­pra­vil dal­ší kni­hu, kte­rá má za cíl zasvě­tit zájem­ce do tajů ang­lic­ké gra­ma­ti­ky. Tentokrát v ní před­sta­vu­je tak­zva­ný vizu­ál­ní způ­sob uče­ní.

Pro lidi, kte­rým tenhle styl uče­ní vyho­vu­je, je nej­dů­le­ži­těj­ší to, aby při­jí­ma­né infor­ma­ce videli. Dokázali si je před­sta­vit. Nejlépe si tedy pama­tu­jí infor­ma­ce, kte­ré si pře­čtou nebo kte­ré si před­sta­ví či logic­ky odvo­dí. A prá­vě téhle potře­be při­způ­so­bil Lutz svou nej­no­věj­ší kni­hu.

Každá z tři­a­dva­ce­ti kapi­tol začí­ná úvod­ní strán­kou, na kte­ré je uve­den pře­hled témat jed­not­li­vých pod­ka­pi­tol. Každé gra­ma­tic­ké téma, kte­ré­mu se ta kte­rá kapi­to­va věnu­je, má svou vlast­ní bar­vu, a tak je snad­né rych­le najít infor­ma­ce ke gra­ma­tic­ké­mu jevu, kte­rý vás zají­má. Barevné a nápa­di­té pro­ve­de­ní kni­hy navíc láká čte­ná­ře, aby po ní sáh­li a pou­ží­va­li ji při svém vzdě­lá­vá­ní.

Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly se nachá­zí sek­ce s názvem V kost­ce, ve kte­ré najde­te zhr­nu­tí toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho z uči­va, kte­ré se v dané kapi­to­le pro­bí­ra­lo. Nechybí pře­hled­né tabul­ky a info­gra­fi­ky ani upo­zor­ně­ní na výjim­ky a typic­ké zdro­je chyb. Na kon­ci kni­hy jsou uži­teč­né pře­hle­dy, kte­ré vám při uče­ní mohou pomoct. Díky vel­ké­mu počtu foto­gra­fií a ilu­stra­cí půso­bí kni­ha při­taž­li­vě, tak­že pokud hle­dá­te učeb­ni­ci ang­lič­ti­ny, kte­rá vás na prv­ní pohled neod­ra­dí, zkus­te dát šan­ci nej­no­věj­ší­mu dílu Waltera Lutze.

Hodnocení: 95%

Anglická gra­ma­ti­ka efek­tiv­ně a pře­hled­ně

Autor: Walter Lutz

Originální název: Langenscheidt Grammatik Englisch Bild für Bild

Překlad: Jitka Koubková

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 304


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Potkejte Brusel!13. července 2019 Potkejte Brusel! Brusel je hlavní město Belgického království a sídlí v něm Evropský parlament. To ví asi každý. To, jak vypadá v Bruselu každodenní život, už ale tak známé není. Víte, čemu zde obyvatelé […] Posted in Recenze knih
  • Jak dělat reklamu?24. listopadu 2018 Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a nerozčiluje? Se kterou se spojují pozitivní emoce? Jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Malé tečky světla1. března 2024 Malé tečky světla Kniha "Malé tečky světla", od mé oblíbené autorky knihy "Štědrý bylinářův rok" Zuzany Švédové, si mě získala hned na první pohled pro svojí kouzelnou moudrou obálku s nádechem něhy a […] Posted in Recenze knih
  • Úžasné obrazy - omalovánky pixel art13. prosince 2023 Úžasné obrazy - omalovánky pixel art Neznám nikoho, kdo by neznal omalovánky. V dětství jsme to měli jako jednoduchou, dostupnou zábavu, která krom pobavení či zahnání dlouhé chvíle, nás také učila. Učila nás se soustředit, […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Jen mezi námi - T.L.Swanová16. září 2023 Jen mezi námi - T.L.Swanová Autorka T.L. Swanová je australská psycholožka a spisovatelka romantických knih, které bývají označovány za bestsellery pro její dobře popsané charaktery postav. Christopher Miles je […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53027 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72048 KB. | 22.04.2024 - 09:45:08