Kritiky.cz > Profily osob > Maisie Williams

Maisie Williams

Massie
Massie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Maisie Williams (* 15. dub­na 1997) je brit­ská hereč­ka. Její nej­zná­měj­ší rolí je Arya Stark v seri­á­lu Hra o trů­ny.

Životopis

Vyrůstala v Somersetu a navště­vo­va­la střed­ní ško­lu Norton Hill School v Midsomer Norton.

Kariéra

Od roku 2011 hra­je Aryu Stark, divo­kou mla­dou dív­ku ze šlech­tic­ké rodi­ny, ve fan­ta­sy seri­á­lu tele­vi­ze HBO, Hra o trů­ny. Byla to její prv­ní role a byla prv­ní dět­skou hereč­kou v pořa­du, kte­rá v roli zabi­la něko­ho jiné­ho. Za svůj výkon v roli zís­ka­la obdiv a oce­ně­ní. Williams dále sbí­ra­la chvá­lu i ve dru­hé sérii seri­á­lu a HBO ji navrh­lo pro zvá­že­ní na cenu Emmy v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka ve ved­lej­ší roli. V roce 2012 zís­ka­la dvě ceny Portal Award, pro nej­lep­ší tele­viz­ní hereč­ku ve ved­lej­ší roli a pro nej­lep­ší mla­dou hereč­ku. Ve věku pat­nác­ti let se sta­la nejmlad­ším drži­te­lem ceny v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka ve ved­lej­ší roli. V břez­nu 2013 byla nomi­no­vá­na na Young Artist Award v kate­go­rii nej­lep­ší mla­dá hereč­ka ve ved­lej­ší roli v tele­viz­ním seri­á­lu.

V roce 2012 ztvár­ni­la roli Loren Caleigh v seri­á­lu BBC s názvem The Secret of Crickley Hall. Také se obje­vi­la v kome­di­ál­ní ske­či sku­pi­ny Funny or Die s názvem The Olympic Ticket Scalper (Překupník se vstu­pen­ka­mi na olym­pi­á­du). Hrála v nezá­vis­lých sním­cích Heatstroke (2012), Gold (2013) a v krát­kém fil­mu Corvidae (2013). Podepsala smlou­vu na roli Lorny Thompson ve sci-fi fil­mu We Are Monsters, kte­rý bude mít pre­mi­é­ru v kinech v roce 2014.

Objevila se také v 9. sérii kul­tov­ní­ho brit­ské­ho seri­á­lu Doctor Who ve ved­lej­ší roli.


Detaily o článku Maisie Williams


Foto

Popis
English: English actress Maisie Williams at HBO’s „Game Of Thrones“ Season 3 Seattle Premiere at Cinerama.
Datum
Zdroj Flickr: Maisie Williams at HBO’s „Game Of Thrones“ Season 3 Seattle Premiere at Cinerama
Autor Suzi Pratt

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,17444 s | počet dotazů: 261 | paměť: 75027 KB. | 19.04.2024 - 01:06:24