Kritiky.cz > Recenze knih > Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře

Barevná pohádková abeceda pro malé počtáře

Abecera
Abecera
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Půjde vaše dítě po prázd­ni­nách do ško­ly? Rádi bys­te mu začát­ky tro­chu usnad­ni­li nebo hle­dá­te způ­sob, jak nad rámec škol­ních úko­lů hra­vě pro­cvi­čit vše, co by měl prv­ňák znát? Potom sáh­ně­te v knih­ku­pec­tví po kni­ze Barevná pohád­ko­vá abe­ce­da pro malé počtá­ře. Procvičí abe­ce­du, čís­li­ce, bar­vy i pohád­ky.

Knížka je pěk­ně pro­ve­de­ná a zce­la respek­tu­je mož­nos­ti věko­vé kate­go­rie pro kte­rou je urče­ná – vel­ká pís­men­ka, dosta­tek pro­sto­ru, barev­né obráz­ky, Ty navíc budou dětem pově­do­mé, kni­ha je slo­že­ná z ilu­stra­cí Josefa Čapka, Vladimíra Jiránka, Josefa Lady, Ondřeje Sekory a Nadi Sotákové. Námět a tex­ty doda­la Milena Drtinová. Ačkoli se tedy v pod­sta­tě jed­ná o pub­li­ka­ci autor­ské­ho kolek­ti­vu, je kom­pakt­ní.

„Do kní­žek se nesmí psát, čmá­rat a kres­lit! Tato kníž­ka je ale výji­meč­ná prá­vě tím, že do ní nao­pak psát a kres­lit může­te, dokon­ce musí­te. Možná si někdy v budouc­nu rádi pro­hléd­ne­te, jak jste se sna­ži­ly, co jste umě­ly nebo se nau­či­ly. Když si kníž­ku scho­vá­te, může­te s ní jed­nou pře­kva­pit i svo­je děti. Uvidíte, že ony se do ní rády podí­va­jí a hned budou vědět, po kom jsou tak šikov­né,“ pro­mlou­vá Milena Drtinová k dětem v úvo­du kníž­ky.

„Kostrou“ kni­hy je abe­ce­da: „ABECEDA, děti, hola, do pohá­dek vás teď volá! Všechno nau­čí vás ško­la, kaž­dý z vás to jis­tě zdo­lá. Jedna, dvě, tři, čty­ři, pět, zapa­ma­tuj­te si, děti, hned. K tomu hez­ky číst a psát, nauč­te se kaž­dý rád! Kolotoč pohád­ko­vý roz­to­čí­me spo­lu, poje­de­me na něm naho­ru i dolů, k mod­ré­mu nebi a na zem zpět, navští­ví­me spo­lu pohád­ko­vý svět.“  Každé pís­men­ko pak před­sta­vu­je pohád­ko­vý obrá­zek a bás­nič­ka. Například u B je to vese­lý obrá­zek Budulínka v liš­čí noře, před níž na hous­lič­ky a bubí­nek hra­je babič­ka s dědeč­kem. Básnička dokres­lu­je dění na obráz­ku: „Bum, hně­dý bubí­nek, vrzy, hně­dé hous­lič­ky, v noře je Budulínek a s ním čty­ři liš­tič­ky. Básničky neu­čí jen abe­ce­du, učí také bar­vy – v tom­to pří­pa­dě hně­dou (i na obráz­ku je záměr­ně dost hně­dé bar­vy) a počí­tá­ní (čty­ři liš­tič­ky). Naproti stra­ně s obráz­kem a bás­nič­kou jsou úko­ly, opět se vzta­hu­jí­cí k obráz­ku a bás­nič­ce. V pří­pa­dě pís­me­na B jsou to: 1. Když jsou v noře liš­tič­ky, koli­ká­tý je Budulínek?, 2. Kolik je na obráz­ku stro­meč­ků?, 3. Víte, děti, proč se v pohád­ce dostal Budulínek k liš­tič­kám? Pod úko­ly je nalin­ko­va­ný pro­stor, v němž si mohou děti pro­cvi­čit psa­cí a tis­ka­cí vel­ké a malé pís­me­no B a čís­li­ci 4.

Po pro­cvi­če­ní abe­ce­dy for­mou obráz­ků a bás­ni­ček násle­du­je ješ­tě část kníž­ky, v níž mohou děti malo­vat, dopl­ňo­vat nebo hrát pohád­ko­vou kří­žov­ku.

Knížka je vel­mi hez­ky zpra­co­va­ná, dopo­ru­ču­ji ji ke kou­pi, už tře­ba jako památ­ní­ček na 1. tří­du.


 • Barevná pohád­ko­vá abe­ce­da pro malé počtá­ře
 • Autor: Milena Drtinová
 • Ilustrace: Josef Čapek, Vladimír Jiránek, Josef Lada, Ondřej Sekora, Naďa Sotáková
 • Vydal: Bambook, Grada Publishing a.s.
 • Počet stran: 88
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz se sle­vou za 207 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Znovu 1710. září 2011 Znovu 17 Určitě jste si každý z vás, alespoň jednou v životě přál vrátit se do školních lavic a sesypat ze sebe každodenní povinnosti dospělého člověka. Když zalovíte […] Posted in Recenze
 • Galaxy Quest31. května 2004 Galaxy Quest Jedinečná parodie na seriály a filmy typu Star Trek. Galaxy Quest je skutečnou bombou, která si umí ze zmíněných seriálů utahovat, ale zároveň k nim udržovat jistou míru úcty. V kombinaci […] Posted in Filmové recenze
 • Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly30. ledna 2016 Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly Téměř každý, kdo poprvé viděl nové Star Wars, byl jistě oslněn velkolepou filmovou podívanou a zaměřoval se pouze na hlavní děj. Pokud jste ale film viděli znovu, určitě jste si začali […] Posted in Zajímavosti
 • RECENZE – DÍTĚ NOCI2. října 2022 RECENZE – DÍTĚ NOCI Autorka: Karen McQuestionPřeklad: Marie PolaskováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 352Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-271-3566-0Anotace:Napínavý román o […] Posted in Recenze knih
 • Soutež s filmem Pán Prstenů - výsledky7. ledna 2013 Soutež s filmem Pán Prstenů - výsledky Ve spolupráci s našim sponzorem vyhlašujeme vítěze soutěže s filmem Pán Prstenů. Sponzor soutěže: [adrotate banner="13"] Otázky Kolik dílů má filmová série Pán Prstenů […] Posted in Soutěže
 • Slunečnice – hořkosladký román  o lásce, nemoci i bezmoci18. září 2018 Slunečnice – hořkosladký román  o lásce, nemoci i bezmoci Co se vám vybaví, když se řekne „slunečnice?“ Mě obraz od Van Gogha. Nový román Sarah Winmanové Slunečnice je s tímto obrazem úzce spjat. Dora Juddová vyhraje v tombole kopii tohoto […] Posted in Recenze knih
 • Top Gun - Nejslavnější letecký film z osmdesátek.14. května 2021 Top Gun - Nejslavnější letecký film z osmdesátek. Mladí vojenští piloti Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) a jeho kolega Goose (Anthony Edwards) jsou vysláni na pětitýdenní kurz do kalifornského Miramaru do školy pro elitní vojenské […] Posted in Retro filmové recenze
 • Ondřej se opřel do Johy! | Survivor CZ&SK29. ledna 2022 Ondřej se opřel do Johy! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
 • Historias lamentables (2020)18. srpna 2021 Historias lamentables (2020) Politovánihodné historky Aka: Divoké Historky: Volume 2!Španělská senzace pokračuje a je z toho sakra dobrý film.Příběh má 4 historky ( byť ta první je velmi krátká a je i nejslabší), tak […] Posted in Krátké recenze
 • Alice Nellis21. října 2016 Alice Nellis Alice Nellis je etablovanou českou režisérkou, jejíž oceněné filmy si získaly uznání kritiky i diváků. Vystudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a […] Posted in Profily osob

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50807 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71493 KB. | 22.06.2024 - 17:35:52