Kritiky.cz > Domácí rady > Dávejte ze sebe a ze svého srdce bez měření

Dávejte ze sebe a ze svého srdce bez měření

srdce
srdce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nikdo nikdy nezmě­řil, ani bás­ní­ci, kolik se toho vejde do srd­ce. (Fitzgerald)

Jakým způ­so­bem bere­me míru oso­by a víme, jak je oprav­du vel­ká? Je to od špi­ček prs­tů na nohou k vrcho­lu hla­vy? Nebo je to míra pasu či veli­kost hla­vy? Nemyslím si, že někte­ré z těch­to jed­no­du­chých měře­ní bere v úva­hu oprav­do­vou míru dané oso­by.

Já říkám, abys­te mě měři­li pod­le veli­kos­ti mého srd­ce. Vezměte si měřít­ko, obtoč­te ho kolem srd­ce a zahrň­te do toho všech­ny věci, kte­ré mé srd­ce dojí­ma­jí. Pak pozná­te, jak vel­ký oprav­du jsem.

Kroky, kte­ré letoš­ní­ho roku pod­ni­ká­te ze své­ho srd­ce, mají mno­hem vět­ší úči­nek než ty, kte­ré vyšly jen z mys­li nebo těla. Otevřete své srd­ce a dovol­te mu, aby vás ved­lo při vašich činech.

Člověk se může stát zná­mým díky fyzic­kým úspě­chům, ale jen úspě­chy srd­ce plně uspo­ko­ju­jí. Jestliže se jed­no srd­ce dotkne dru­hé­ho, obě srd­ce tlu­kou jed­no­hlas­ně beze stra­chu z odmít­nu­tí. Srdce napl­ně­né lás­kou je věč­né a naší rukou nemě­ři­tel­né.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49707 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71507 KB. | 18.06.2024 - 19:34:55