Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Denisa Nesvačilová – Pavla

Denisa Nesvačilová – Pavla

word image 265
word image 265
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hrajete pro­fi beach volej­ba­list­ku, byla pří­pra­va na roli nároč­ná?

Příprava byla for­mou pro­fe­si­o­nál­ních tré­nin­ků s tre­né­rem Janem Chalupou ze Strahova. Pravidelně jsme tam s Petrou cho­di­ly jed­nou až dva­krát týd­ně po dobu asi čtyř měsí­ců. Ve ved­ru, kte­ré bylo, a v pra­cov­ním zápřa­hu, to byl masa­kr a síly občas neby­lo dost. Honza nás ale vždyc­ky skvě­le namo­ti­vo­val.

Jaký vůbec máte vztah ke spor­tu?

Třináct let jsem se vrcho­lo­vě věno­va­la moder­ní gym­nasti­ce, necho­di­la moc do ško­ly a trá­vi­la v tělo­cvič­ně mno­ho hodin den­ně. Proto teď v dospě­los­ti aktiv­ně sport zrov­na nevy­hle­dá­vám, radě­ji koneč­ně tro­chu žiju. Když ale cítím, že si tělo samo říká o něja­ký pohyb, vyra­zím na hot jógu nebo tan­čit. A nově mě dost začal bavit prá­vě beach.

Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo s Petrou Hřebíčkovou?

Petra je nejen dob­rá hereč­ka, ale i vel­mi inspi­ra­tiv­ní žena a mat­ka. Moc ráda jsem s ní trá­vi­la i vol­né chví­le na natá­če­ní a tré­nin­cích. A jak je trpě­li­vá a empa­tic­ká... Kéž by to tak bylo vždyc­ky!

Čím mys­lí­te, že bude tenhle film pro­mlou­vat k divá­kům?

Na ženy asi cílí roman­ti­kou a Jirkou Langmajerem, kte­rý je ve fil­mu okouz­lu­jí­cí. Muži se budou rádi dívat na hol­ky v plav­kách. Mně osob­ně se líbí, jak drzý a zárov eň cit­li­vý je ten pří­běh.

A jak se vám pra­co­va­lo pod vede­ním Petra Kolečka?

Velmi dob­ře! Několikrát jsme se sešli a spo­leč­ně čet­li scé­nář, mlu­vi­li o našich posta­vách a moti­va­cích. Na pla­ce jsme tím pádem moh­li už spíš ladit detai­ly. Většinu času byl vel­mi milý a zábav­ný. A výho­dou je, že když nemá dobrou nála­du, dá se to snad­no poznat, tak­že se může­te tro­chu stáh­nout nebo ho zku­sit roze­smát.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13455 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72426 KB. | 25.05.2024 - 00:16:10