Kritiky.cz > Speciály > Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?

Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?

BudetoBavit
BudetoBavit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tuto otáz­ku jsem slý­chal, když jsme při­pra­vo­va­li pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyř­kou a pět­kou deset let.  Lidé z mar­ke­tingu, od dis­tri­bu­to­ra, byli skep­tič­tí, ale já říkal pořád doko­la: To máte jako s pří­buz­ný­mi, nemu­sí­te je mít  rádi, ale pořád vás zají­má, co se s nimi děje? A když je rádi máte, nene­chá­te si ujít strá­vit s nimi něja­ký čas. A ani  šes­té­mu pokra­čo­vá­ní nechy­bí ten las­ka­vý humor i setká­ní s úpl­ně oby­čej­ný­mi bez­vad­ný­mi lid­mi. A jde o podí­va­nou  pro celou rodi­nu – své si tam najdou děti, mla­dí i sta­ří – a hlav­ně je to film, kte­rý dává nadě­ji, že v kaž­dém věku přes  růz­né smut­ky a pro­blémy se dá díky dob­rým kama­rá­dům, kole­gům a záze­mí žít vlast­ně pří­jem­ně.

Miloslav Šmídmajer, pro­du­cent Básníků a reži­sér fil­mů Peklo s prin­cez­nou a Probudím se vče­ra. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43718 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72202 KB. | 22.04.2024 - 09:35:40