Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Marián Miezga – Gejza

Marián Miezga – Gejza

word image 280
word image 280
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Postava Gejzy se jeví jako hod­ně svá. Byla zába­va si ji zahrát?

Každá posta­va, kte­rá není plo­chá a není jed­no­znač­ně klad­ná ani zápor­ná, se hra­je dob­ře. A když je ješ­tě mír­ně „šib­nu­tá“ v dob­rém smys­lu slo­va, tak je to i zába­va. Gejzu jsem si zami­lo­val, a jak mi Gejza během natá­če­ní říkal, bylo mu líto, že neměl troš­ku vět­ší pro­stor…

Bylo vám před kame­rou fajn s čes­ký­mi kole­gy?

Od dět­ství milu­ju čes­kou kine­ma­to­gra­fii a hrát s čes­ký­mi kole­gy byl můj národ­ní svá­tek.

Jak se vám fun­go­va­lo pod vede­ním Petra Kolečka?

Petra Kolečka obdi­vu­ju už del­ší dobu jako vyni­ka­jí­cí­ho sce­náris­tu a dělal jsem všech­no, abych mu nepo­ka­zil jeho režij­ní debut. Doufám, že se tak sta­lo… Myslím, že na pla­ce jsme si rozu­mě­li. Je to ješ­tě roč­ník, kte­rý rozu­mí i slo­ven­sky , a slo­so­va­tel­ná čís­la byla plat­ná.

Jste leh­ko­váž­ný bohém i v živo­tě, nebo spíš nao­pak?

Můj latent­ní leh­ko­váž­ný bohém se poma­lu začal vytrá­cet s naro­ze­ním dětí, a troš­ku se tak pře­trans­for­mo­val do latent­ní­ho zod­po­věd­né­ho otce.

Co vám říká sport v sou­kro­mém živo­tě? Hrál jste někdy beach volej­bal?

Sport v mém živo­tě hrál vždyc­ky vel­kou roli. Většinu mys­li­tel­ných spor­tů jsem absol­vo­val více­mé­ně rekre­ač­ně, ale napl­no jsem se účast­nil ve ško­le cyk­lis­tic­kých Závodů míru. Dělal jsem hokej, fot­bal, tenis, soft tenis až po zmí­ně­ný beach volej­bal. Teď jsou to ale nej­víc bad­min­ton a péta­nque.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36215 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71683 KB. | 23.06.2024 - 07:59:48