Kritiky.cz > Recenze knih > Diego Maradona (2019)

Diego Maradona (2019)

Oyd1rIzO5ws
Oyd1rIzO5ws
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Maradonu zná asi kaž­dý včet­ně lidí, kte­ří si o fot­ba­lu mys­lí, že je to zába­va pro ome­ze­né pitom­ce. Je to jed­no­du­še feno­mén, kte­rý pře­kra­ču­je hra­ni­ce své­ho obo­ru. Režisér Asif Kapadia se jej roz­ho­dl před­sta­vit svým typic­kým způ­so­bem, jako roze­rva­né­ho muže, kte­rý má v sobě Jekylla a pana Hydea. Dost lidí má tak s Diegem Maradonou tro­chu pro­blém, krom geni­ál­ní­ho fot­ba­lis­ty totiž měl v sobě i kus infan­til­ní­ho pitom­ce a zatím­co tělo dove­dl ve fot­ba­lu takřka k doko­na­los­ti, tak s hla­vou to bylo o pozná­ní hor­ší. Inu, nebyl prv­ní ani posled­ní...

Film je to pod­le mě hod­ně pove­de­ný, je za ním vidět mra­ven­čí prá­ce tvůr­ců, kdy muse­li pro­chá­zet míle a míle fil­mo­vých pásů (kte­ré doká­žou pře­svěd­či­vě vtáh­nout do osm­de­sá­tých let) a i když doku­ment samot­ný se zamě­řu­je jen na Maradonovo půso­be­ní v Neapoli a na svě­to­vé šam­pi­o­ná­ty v letech 1986 a 1990, tak věz­te, že i tak je toho dost. Prakticky v žád­ném zábě­ru nám Diego nesle­ze z očí, může­me tak vidět slav­né­ho fot­ba­lis­tů při jeho nej­lep­ších akcích (dru­hý gól Anglii na MS86), kterak si hra­je s dět­mi, či kterak zma­te­ně vychá­zí z kou­pel­ny posil­něn tro­chou kok­su. Skrze Maradonu se ale může­me také podí­vat na teh­dej­ší Neapol pro­rostlou orga­ni­zo­va­ným zlo­či­nem, jehož špič­kám se Maradona jakož­to nej­slav­něj­ší oby­va­tel měs­ta nemohl vyhnout. Kdo zná spi­so­va­te­le Roberta Saviana a jeho kni­hu Gomora, tak asi ví o čem je řeč...

Snímek Diego Maradona je také tro­chu nahléd­nu­tím do men­ta­li­ty lidí v již­ní čás­ti Itálie, kte­ří sil­ně cítí opo­vr­že­ní, jež jim dává na op boha­tý sever („skvě­lé“ jsou slo­ga­ny, kte­rý­mi hrá­če Neapole čas­to­va­li fan­do­vé z Milána a Juventusu Turín - „umej­te se“, „ať vás ume­je Vesuv svo­ji lávou“, pro­ti tomu je skan­do­vá­ní na čes­kých fot­ba­lo­vých stán­cích „praž­ský kur­vy x seno a vidle“ sla­bý čají­ček). Zároveň je to také mís­to, kde si nábo­žen­ství podá­vá ruku s fot­ba­lem a vzá­jem­ně se tak pro­po­ju­je do dost bizar­ních rovin (před­sta­va Maradony jako Ježíše na klí­ně Panny Marie). Z pohle­du oby­va­te­le čes­ké kot­li­ny dost šíle­né.

Každopádně se na to kou­ká dob­ře, jen nevím, jest­li člo­věk orto­dox­ně fot­ba­lem nepo­lí­be­ný by si na sním­ku našel něco pro sebe. Minimálně v prv­ní polo­vi­ně (kde hra­je fot­bal prim) by to asi měl dost těž­ké.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Cavern, The (2005)10. července 2017 Cavern, The (2005) Rádi prozkoumáváte černé díry a nejrůznější štěrbiny? Věřte, že po zhlédnutí tohoto filmu vás přejde chuť… Skupina amerických speleologů se vydává do Kazašské pouště Kyzyl […] Posted in Horory
  • Peacemaker - Best Friend, for Never14. ledna 2022 Peacemaker - Best Friend, for Never Podle mě o něco silnější než pilotní epizoda, tempo nezaváhá ani na minutu, vtipy jsou také vtipnější, Peacemakerova osobnost se dobře rozvíjí a i když John Cena není zdaleka nějaký áčkový […] Posted in Krátké recenze
  • Páni kluci1. března 2004 Páni kluci Velmi zdařilý film pro děti natočený na motivy románu Marka Twaina - Dobrodružství Toma Sawyera a položený do malého českého města na začátku 20. století. Tomáš, sirotek a hlavní […] Posted in Filmové recenze
  • Throne of Valyria | Quest #ForTheThrone - Dawn22. března 2019 Throne of Valyria | Quest #ForTheThrone - Dawn Posted in Videa
  • Ruce v hlíně - tvořivá keramika pro děti4. září 2020 Ruce v hlíně - tvořivá keramika pro děti Pracujete s dětmi? Hledáte zajímavé inspirace pro tvoření s hlínou? Chcete se dozvědět více, co znamená pojem artefiletika? Tak to jste na správné adrese. Radka Rubešová je autorkou knihy […] Posted in Recenze
  • S30E01: Bart’s Not Dead4. října 2018 S30E01: Bart’s Not Dead Titulky na první epizodu 30. sezóny seriálu Simpsonovi. Titulky sedí na verzi: WEB.x264-TBS Díl pro vás přeložili: Andy, Kajasej, Jarys Stahujte z TVGuru.cz Posted in Titulky
  • 7 životů - Rok 2073 - Představení filmu, jak to začalo13. prosince 2017 7 životů - Rok 2073 - Představení filmu, jak to začalo Děj filmu „7 životů“ se odehrává v roce 2073 v post-dystopickém světě, který sužuje katastrofální stav životního prostředí, přelidnění planety a nedostatek základních surovin. Občanské a […] Posted in Speciály
  • Vernisáž 19.4. 2018 - 0311. května 2023 Vernisáž 19.4. 2018 - 03 Posted in Videa
  • María Hesseová – Frida Kahlo – Působivý ilustrovaný životopis22. listopadu 2019 María Hesseová – Frida Kahlo – Působivý ilustrovaný životopis Bohatě ilustrovaný netradiční průvodce životem slavné mexické malířky, narozené 6. července 1907 v Coyoacánu, vás doslova pohltí. Vychází z jejích obrazů, denních záznamů i mnoha […] Posted in Recenze knih
  • Důkaz30. ledna 2006 Důkaz Někdo moudrý kdysi řekl, že hranice mezi genialitou a šílenstvím je křehká. A něco na tom bude, alespoň podle filmu Důkaz soudě. Ústřední zápletku filmu tvoří hned dva důkazy. Jednak […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28837 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72194 KB. | 20.05.2024 - 20:32:35